tekst uit: "Overijssel... denkt over de wolf", Natuur en Milieu Overijssel, 12-02-2019.

Op uitnodiging van Natuur en Milieu Overijssel hebben honderden mensen uit de provincie inhoudelijk meegedacht over de vraag wat te doen met de terugkeer van de wolf. En vooral: hoe voorkomen we dat de maatschappelijke discussie hierover ontaardt in verharding en polarisatie? Het betrof mensen uit alle lagen van de samenleving, uit bedrijfsleven, landbouw, natuurorganisaties, buurtgroepen en overheden. De reacties tonen draagvlak voor bescherming onder voorwaarden.

 

 Wolf / foto Natuur en Milieu Overijssel

Bijna unaniem is men over de noodzaak ‘om deze discussie te voeden met feiten over de wolf’. Naast overtuigde uitspraken dat de wolf hier gewoon niet thuis hoort, staat een groep mensen die met evenveel overtuiging de terugkeer van de wolf prachtig en fantastisch vindt. Verreweg de meeste mensen kunnen er mee leven dat de wolf geaccepteerd wordt en beschermd is, zolang maar duidelijk is dat er wordt ingegrepen als hij te lastig wordt en het echt te gek wordt.

Opvallend is dat met name mensen die in steden wonen - het meest op afstand tot de natuur – relatief vaak voor de natuurlijke terugkeer van de wolf zijn. Mensen die op het platteland, dichter bij of in de natuur, wonen, hebben vaker aarzelingen.
Eigenlijk is iedereen het er over eens dat voorlichting en educatie van belang is, zowel voor het maatschappelijk debat over natuur, biodiversiteit en de terugkeer van de wolf, als over de daadwerkelijke omgang met dit dier.


Het rapport is te vinden op: https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/wolf/