Onlangs werd gevolg gegeven aan het aanbod van onze vereniging aan burgemeester Hans Vroomen en zijn vrouw tijdens de Nieuwjaarreceptie: een excursie door een van de meest bijzondere gebieden van Ommen.

Bij een kop de koffie, geserveerd met aardbeiengebak vertelde voorzitter Hein Kuijper over de vereniging, de activiteiten en de doelstellingen. Enkele bestuursleden vergezelden de burgemeester en zijn vrouw daarna op de excursie, om te laten zien dat de natuur in Ommen niet alleen bossen en heide behelst, maar ook een zeer uniek gebied: het Junner Koeland.

Gewapend met kaarten van Ommen waarop staat aangegeven hoe het landschap er uitzag in vroeger tijden en hoe het er nu uitziet, gaf Hein Kuijper tekst en uitleg over de veranderingen in de loop van de jaren. De burgemeester toonde zich zeer geïnteresseerd en was er verbaasd over, dat een landschap in een relatief korte tijd zo'n metamorfose door kan maken: van heide naar bossen in nog geen eeuw.

Na de kaarten bestudeerd te hebben toog het gezelschap het gebied in dat felgeel zag van het bloeiende Jacobskruiskruid. Bestuurslid Henk Ruiter vertelde dat de planten er prachtig uitzien, maar dat ze giftig zijn voor zoogdieren, dus ook voor de runderen en paarden die grazen op het Junner Koeland. De dieren zullen vermijden er zelf van te eten. Als het kruid echter in gedroogde vorm in hooi of in kuilvoer terecht komt, kan dat alsnog schadelijk zijn voor de dieren. Henk vertelde verder onder andere over de symbiose van de Gele weidemier en de Vechtanjer in het overloopgebied van de Vecht, waaraan het Junner Koeland zijn bijzondere uiterlijk te danken heeft. Hij deed dat op zijn bekende en humoristische manier die de burgemeester en zijn vrouw wel konden waarderen.

Na afloop van de excursie overhandigde Hein Kuijper aan de burgemeester het jubileumboek waarin van alles staat over de veranderingen die hebben plaatsgevonden wat de natuur in en rond Ommen betreft in de afgelopen 50 jaar.