Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De Stichting Lonnekerberg zet zich al geruime tijd in voor het behoud van het unieke stukje natuur op die Lonnekerberg. Het is er ongekend stil en de biodiversiteit is groot. Nu heeft de gemeente het plan om op de flank van de Lonnekerberg een terrein voor zware industrie en evenementen toe te staan. Dit zal tot gevolg hebben dat de rust verdwenen is en ook de biodiversiteit als gevolg van lawaai en vervuiling er onder te lijden zal hebben.
De stichting is een petitie Lonnekerberg gestart om de gemeente te bewegen van dit plan af te zien.

 

Zoeken