Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De dassen in het Reggedal bij Archem dreigen ernstig verstoord te worden door de aanleg van een wandelpad. Het pad vormt een onderdeel van het Reggeherstelproject Archem-Eerderhooilanden, dat door het waterschap Regge en Dinkel wordt uitgevoerd.  Een deel van het geplande wandelpad ligt in de directe nabijheid van een bewoonde dassenburcht. Wandelaars, al of niet met hond, geven verstoring en daar is de das zeer gevoelig voor. De kans is erg groot dat de dassen de burcht verlaten. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van dit project. Wij vinden het een goede zaak dat de gekanaliseerde Regge wordt omgevormd tot een meer natuurlijke Regge. Een dynamische rivier biedt immers veel nieuwe kansen voor tal van water- en oeverplanten en dieren. En de das is één van die soorten die daar wel bij vaart. Uiteraard moet je ook van die nieuwe natuurwaarden kunnen genieten. Maar dan wel met respect voor de aanwezige natuurwaarden, waaronder een bewoonde dassenburcht.  Wij zijn in overleg met het waterschap om samen naar een oplossing te zoeken.

Zoeken