Natuurorganisaties Vechtdal presenteren visie op rust en drukte

Zwolle, 4 november 2009
Vandaag hebben de samenwerkende natuurorganisaties in het Vechtdal hun visie ‘Rust en drukte in het Vechtdal’ aangeboden aan het Breed bestuurlijk overleg Ruimte voor de Vecht. Het rapport en de kaart bieden bouwstenen voor het gebiedsproces dat de komende jaren in het Vechtdal uitgevoerd zal worden.

Vorig jaar besloten vertegenwoordigers van natuurorganisaties uit alle gemeenten langs de Vecht tot deze actie. Het gaat om Staatsbosbeheer, het Groen Overlegplatform van De Koppel in Hardenberg, Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek uit Ommen, De Vrienden van Dalfsen, de Initiatiefgroep IJssel Vecht Zwolle/Dalfsen en KNNV Zwolle.

Met hun visie Rust en Drukte spelen de natuurorganisaties in op het streven van de overheden om het Vechtgebied een kwalitatieve impuls te geven voor waterveiligheid, natuur en recreatie. De omvorming van de Vecht tot een halfnatuurlijke laagland rivier biedt nieuwe kansen voor zowel natuur als recreatie. De natuurorganisaties reiken in hun visie ideeën aan hoe natuur en recreatie kunnen samengaan bij de Vechtdalsteden, in de bestaande bos- en natuurgebieden en in het agrarische gebied. Ook worden natuurparels onderscheiden, die vanwege hun natuurwaarden, bij rust gebaat zijn. 

Door deze samenwerking is het gelukt om op hoofdlijnen aan te geven waar in het gebied de rust prioriteit moet krijgen en waar (recreatie)drukte kan.
De organisaties hopen hiermee een positieve bijdrage aan het gebiedsproces Ruimte voor de Vecht te leveren. Zij hebben het breed bestuurlijke overleg gevraagd hun visie en kaart als kader te willen meenemen bij de verdere planuitwerking in het gebied.

Klik hier voor het visiedocument.

Meer informatie bij:
Mevrouw B. van Leeuwen, KNNV afd Zwolle, telefoon 0529 433969
Mevrouw A. Naber, De Koppel te Hardenberg, telefoon 06 38933855
H. Kuijper, Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek, telefoon 0529 452723