Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Veel planten kunnen absoluut niet tegen zout, vraag dat maar aan tuinliefhebbers aan de kust.
Andere planten daarentegen kunnen juist niet zonder zout, en het zal je niet verbazen dat die planten in de directe omgeving van de zee te vinden zijn.
Zo ook het onooglijke, eenjarige Deens lepelblad. Een klein onopvallend plantje dat nu met witte bloempjes bloeit. Aanvankelijk groeide het alleen langs de kust, maar sinds 1970 rukt het langs de snelwegen landinwaarts op.Door het veelvuldige gebruik van strooizout zijn de bermen in de spatzone zilt geworden. Het Deens lepelblad heeft daar een prima groeiplaats gevonden.
Inmiddels zijn de snelwegen in deze tijd aan weerszijden gesierd met lange witte bloeiende linten Deens lepelblad.
Op de verspreidingskaart van de soort is het Nederlandse wegennet haarfijn te herkennen.
Inmiddels is Ommen ook bereikt.
Langs de N34 zie je, met name bij hectometerbordjes en reflectorpaaltjes, regelmatig witte lepelbladtapijtjes van massaal bloeiende plantjes.
Mocht je in een file terechtkomen ga je dan niet op zitten vreten maar kijk eens naast je in de berm. Goede kans dat je Deens lepelblad ziet bloeien.
Die groeit nu eens niet aan zee, maar aan een zee van asfalt.

Henk Ruiter

Zoeken