Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Een klein onooglijk maar fraai gekleurd vlindertje zat op onze putdeksel. Het eerste wat opviel waren de gebandeerde roze strepen op de okergele vleugels. De spanwijdte was ca. 24 mm. Het bleek een Zuringspanner te zijn.

  

 Zuringspanner (eigen foto)

 

Geveerde antennes van mannetje (foto Wikipedia )

De Zuringspanner (Lythria cruentaria) is een nachtvlinder die ook overdag actief is. Vanaf april tot en met september kun je ze waarnemen. De soort brengt 2 tot 3 generaties per jaar voort. De rups heeft de veld- en schapenzuring als waardplant.
De bovenkant van de rups is roodachtig en de onderkant is groen gekleurd. De voorjaarsgeneratie is kleiner en olijfgroen gekleurd met weinig contrasterende dwarsbanden. De zomergeneratie is okergeel met de opvallende roze banden. Opvallend bij het mannetje zijn de twee geveerde antennes aan de kop.
Hoewel de soort in Nederland op de zandgronden vrij algemeen voorkomt valt hij/zij door de geringe afmetingen niet snel op. Het is een klein en bijzonder fraai nachtvlindertje.

Hein Kuijper

Zoeken