In memoriam
Han Bouman * 4 maart 1937 - † 20 augustus 2023
Han Bouman met Oehoe

Han met de door hem verzorgde en opgeknapte Oehoe

Han Bouman werd geboren in Haarlem en volgde daar het onderwijs en behaalde het diploma aan de Kweekschool, de huidige Pabo.
Hij werd onderwijzer en was werkzaam in Almelo waar hij met zijn vrouw Mieke ook ging wonen.
Zij kwamen omstreeks 1987 in de gemeente Ommen wonen aan de Beerzerhaar en Han werd bestuurslid van de Vereniging voor Vogelbescherming “De Vechtstreek” in Ommen. De vereniging werd in 1992 omgevormd tot vereniging voor natuur en milieu  waar Han van 1997 tot 2007 voorzitter ad interim van was.
De nieuwe vereniging had ook een Vogelwerkgroep waar Han tot zijn overlijden coördinator/voorzitter van was. 
Vorig jaar maart werd Han toegesproken op de bijeenkomst van de Vogelwerkgroep. Niet alleen omdat hij 85 jaar was geworden, maar vooral omdat hij toen al 65 jaar lang een bekwaam ringer van vogels was. De eerste vogels waren 5 jonge spreeuwen in Overveen op 12 mei 1957. De laatste vogels die Han heeft geringd waren kerkuilen op 4 juli van dit jaar bij Noeverman in Eerderachterbroek.
Han heeft meer dan 26.000 vogels geringd.
Het ringen begon vaak in maart met de raven in Junne, daarna volgden de uilen, de roofvogels, de ooievaars en eindigde meestal met de kerkuilen in augustus / september. Ja, Han ringde in het Vechtdal van Dalfsen tot Radewijk.
Maar naast het ringen had Han ook een opvang voor gewonde en zieke vogels. Door zijn kennis en ervaring waren ze bij hem aan het goede adres.
Ze werden verzorgd, zo nodig “gerepareerd” en weer losgelaten in de habitat waar ze uit kwamen.
Verder was hij ruim 31 jaar voorzitter van de Vogelwerkgroep en een vraagbaak voor de leden. Han heeft zijn leven lang ontzettend veel kennis van vogels, hun gedrag en bijzonderheden zich eigen gemaakt en overgedragen aan ons en vele andere vogelaars.
Han ringde maar Mieke, zijn vrouw, was de griffier en noteerde alle vereiste gegevens. Han kon dan daarna thuis alle gegevens invoeren bij het Vogeltrekstation. Ja, Mieke en Han waren voor de Vogelwerkgroep een bijzonder echtpaar. Hartelijk dank voor alles wat jullie geweest zijn en hebben gedaan.
Han werd na een val met zijn rollator opgenomen in het ziekenhuis in Hardenberg en eind juli ging hij voor revalidatie naar het zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Heemse. Daar overleed Han en werd op 25 augustus begraven op de Natuurbegraafplaats “Hoogengraven” in Arriën in aanwezigheid van familie, vrienden, kennissen en vele leden van de Vogelwerkgroep.

Wij zijn Han dankbaar voor zijn inzet en bijdrage aan onze vereniging en in het bijzonder aan zijn Vogelwerkgroep.

Ommen, 1 september 2023
Willem Havinga, namens de Vogelwerkgroep
Martien Naarding, namens het bestuur