De provincie Overijssel gaat bij het aanpakken van overlast van eikenprocessierupsen sterker inzetten op het stimuleren van de natuurlijke vijanden van de rupsen. Daarom worden er in deze periode 1300 koolmezennestkasten opgehangen.

 

 Eikenprocessierups/foto Hein Kuijper

Overijssel wil op termijn zoveel mogelijk naar natuurlijke bestrijding toe, op alle plekken waar deze aanpak toereikend is. Nu wordt er meestal nog gespoten met biologische middelen die de rupsen doden of worden de nesten weggezogen. Beide methoden kosten veel geld. Daarnaast heeft bespuiting nog als nadeel dat ook andere rupsen slachtoffer kunnen worden, ondanks dat de toegepaste middelen (Xen Tari of nematoden) natuurlijke middelen zijn en geen gif bevatten. Het wegzuigen van eikenprocessierupsnesten heeft als nadeel dat je natuurlijke vijanden, zoals larven van sluipwespen en sluipvliegen, ook verwijdert.
Daarnaast is de provincie al een aantal jaren bezig om bermen kruidenrijker te maken, door een ander maaibeheer te hanteren. De provincie hoopt daar meer bloeiende bermen, waar roofinsecten op afkomen, voor terug te krijgen. Maar eigenlijk kan iedereen helpen bij de bestrijding van eikenprocessierupsen. Gedeputeerde ten Bolscher: “Dat is mogelijk door tuinen groener in te richten, zodat vogels en roofinsecten daarin ook een goede leefplek vinden. Zo kunnen inwoners zelf ook echt wat doen om de biodiversiteit te verbeteren en overlast van plaagdieren te verminderen.”


bron: Provincie Overijssel