Van de 37.000 hectare nieuw bos die minister Schouten van Landbouw en de provincies in 2030 in heel Nederland, willen hebben, komt ook een deel in Overijssel. Er wordt een plan gemaakt waarin staat waar en wanneer in Overijssel nieuw bos of bomen in het landschap worden aangelegd.

   

Gedeputeerde Ten Bolscher (Overijssel): “Ook toekomstige generaties moeten kunnen genieten van gezond en veelzijdig bos. We willen ook meer ruimte bieden voor bomen en struiken en houtwallen buiten het bos, in het landschap. Dat is goed voor ons allemaal en mooi om te zien. Het is goed voor het vastleggen van CO2, onze waterhuishouding en voor biodiversiteit. Het past ook bij de kringlooplandbouw van de toekomst. We bundelen samen met onze partners de krachten om het aantal landschapselementen in het landschap te laten toenemen en te beheren.”
Het kappen van bos is soms nodig ter versterking van de biodiversiteit en om open landschappen – zoals heide – in stand te houden en te creëren. In de visie van de minister en de provincies is het uitgangspunt dat deze bomenkap alleen gebeurt als dat echt nodig is en na een zeer zorgvuldige afweging. De voorwaarde is wel dat gekapte bomen altijd worden gecompenseerd. Eén boom eruit betekent minimaal één boom erin.