Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Woensdag, 8 maart 2017

Na tweemaal uitstel van zes weken heeft de Raad van State vandaag beslist over ons beroepschrift. Dit had betrekking op de door Gedeputeerde Staten van Overijssel  verleende Natuurbeschermings- wetvergunning die de bouw van 50 zorgappartementen op het landgoed De Stekkenkamp mogelijk maakte.

Helaas is ons beroepschrift ongegrond verklaard. Maar we blijven ons inzetten voor het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden en het milieu in ons werkgebied.

De gehele uitspraak van de Raad van State is te lezen op :  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=90525&summary_only=

Zoeken