Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

3 maart, 2017

De Gemeenteraad heeft het voorstel van B&W Ommen overgenomen om lelieteelt in de drinkwaterwingebieden Witharen en Hammerflier in Ommen blijvend te verbieden. Het drinkwaterleidingbedrijf Vitens heeft onderzoek verricht in deze gebieden. Hieruit blijkt dat in deze drinkwaterwingebieden geen slecht doorlatende kleilagen in de grond aanwezig zijn die voorkomen dat chemische stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen, het grondwater bereiken. Deze verontreinigingen van het grondwater kunnen niet door de  zuiveringsinstallaties van Vitens worden gezuiverd.

Aanleiding tot dit onderzoek vormde de uitspraak van de Raad van State in juni 2016 in een beroepsprocedure van LTO Noord dat Ommen onvoldoende onderzoek had gedaan om bollenteelt in deze gebieden te verbieden. De Gemeente kreeg de opdracht van de Raad van State om een betere onderbouwing en een nieuw besluit te nemen over het verbod op bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden. De teelt van bloembollen gaat gepaard met het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit kan risico's opleveren voor de gezondheid. De teelt vormt ook een bedreiging voor het milieu en het landschap. Daarom zet onze vereniging zich al jaren, samen met andere verontruste inwoners, in op een teeltverbod op bloembollen nabij bewoning en natuurgebieden. Nu is het wachten of de Raad van State de nieuwe onderbouwing van de Gemeente Ommen goedkeurt.

Zoeken