Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Isolatie van huizen is “in”. Het geeft een besparing op de stookkosten en dat is aantrekkelijk in deze dure tijd. De overheid stimuleert isoleren van huizen door het geven van subsidies. Oók de Gemeente Ommen geeft subsidie voor het isoleren van huizen. Dat vinden wij een goede zaak, die we van harte ondersteunen.
 
Maar er is één aandachtspunt als u aan spouwmuurisolatie denkt in uw (bestaande) huis. Dat is een check op het voorkomen van vleermuizen. Soorten als Dwergvleermuis, Laatvlieger Grootoorvleermuis en Meervleermuis komen ook in onze regio voor. Zij verblijven vaak in spouwmuren, die gebruikt kunnen worden als winterverblijf of als paar- en kraamverblijf. Bij het isoleren van spouwmuren bestaat het gevaar dat deze verblijfplaats vernietigd wordt of dat de in de spouw voorkomende vleermuizen doodgaan. Dat is strafbaar omdat alle vleermuissoorten in Nederland beschermd zijn (Flora en Faunawet). Bovendien is het gevaar voor stankoverlast als de vleermuizen doodgaan in de pas geïsoleerde spouwmuur.
 
Er moet dus eerst een check worden uitgevoerd of vleermuizen aanwezig zijn. Dat maakt het voor u allemaal erg ingewikkeld. En de kans bestaat dat u geen actie onderneemt om de vleermuizen te beschermen. Daarom willen wij met de Gemeente, die onlangs een subsidie voor isoleren in het leven heeft geroepen, op korte termijn overleggen hoe zij de regierol in deze kan oppakken.
 
Bij vleermuisoverlast kan onze werkgroep Zoogdieren adviseren hoe te handelen.

Zoeken