Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Net als voorgaande jaren heeft vooral de vleermuis de nodige aandacht gehad, er hebben een zestal inspectierondes plaats gevonden.
Door de informatie die we op deze wijze vergaren krijgen we een redelijk beeld van wat er zoal aan vleermuizen leeft in Eerde.

Voor 2010 resulteert dit in 546 exemplaren verdeeld over zes verschillende soorten. De onderverdeling ziet er als volgt uit:

Rosse vleermuis: 316x aangetroffen
Gewone Dwergvleermuis: 4x aangetroffen
Grootoorvleermuis: 145x aangetroffen
Ruige Dwergvleermuis: 4x aangetroffen
Franjestaart: 76x aangetroffen
Watervleermuis: 1 exemplaar.

Kortom, best een succesvol jaar. Dit vooral dankzij de enthousiaste vrijwilligers die verdeeld over twee groepen de ruim 100 kasten inspecteerden.

Naast het inventariseren van vleermuizen zijn ook de dassenburchten in het Vechtdal aan inspecties onderworpen. Een aantal bekende burchten zijn in 2010 (opnieuw) ongebruikt gebleven.
Daarnaast zijn er nieuwe burchten aangetroffen, alle gegevens worden opgeslagen in de databank van het dassenplatform.

Dat een regelmatige inspectie niet overbodig is blijkt wel uit het feit dat tijdens een dassenburchtinspectie gemarkeerde bomen rond die dassenburcht werden aangetroffen, de grondeigenaar is gewezen op het feit dat daardoor de burcht niet verstoord mag worden.

Ook zijn een aantal faunapassages op functionaliteit beoordeeld, er is gebleken dat een aantal tunnels vol water staan en derhalve hun functie hebben verloren. (zie verslag ‘inspectie wildpassagetunnels’)

Er worden regelmatig bijzondere waarnemingen gedaan, zo is er in Ommen een witte ree aangetroffen,ondanks grondige speurtochten is het helaas bij een enkele waarneming gebleven.

Ook bijzonder was de vondst van een Siberische dwerghamstertje, het werd dood aangetroffen nabij de Steile Oever, het betreft hier zeer waarschijnlijk een ontsnapt huisdiertje.
 

Afgelopen najaar is er een franjestaart vleermuis gezenderd waarna zijn vlieggedrag is gevolgd. Op 4 maart 2011 zal Theo Douma er een bijeenkomst aan wijden. Zonder op deze avond vooruit te lopen kan al wel vast worden gesteld dat er verrassende constateringen zijn gedaan.

 

Zoeken