Natura 2000 is volop in discussie. Ook in de gemeente Ommen ligt een Natura 2000-gebied. Wat is Natura 2000, waarom Natura 2000 en waar gaat het nu werkelijk over in het Natura 2000-gebied Vecht/Beneden Regge? Wat zijn de belemmeringen en wat zijn de kansen? Met andere woorden: zin en onzin over Natura 2000. Deze zaken worden behandeld door Hein Kuijper, voorzitter van de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek op woensdagavond 16 maart a.s. na de jaarvergadering van deze Vereniging.
 
Iedereen die belangstelling heeft voor dit thema is op 16 maart om 20.45 uur welkom in het Natuurinformatiecentrum, gelegen aan de Hammerweg 59a (Bestmenermolen).  
De presentatie met beantwoording van vragen en discussie is van 20.45-22.00 uur. De toegang is gratis.