Dinsdag 7 juni 2022 kon Han Bouman een paar jonge buizerds ringen. Gerard van Beesten had een aantal nesten op grote hoogte gevonden. Klimmer Wim Koldewee moest bij 1 nest maar liefst 30 meter de boom in klimmen voor hij bij het nest was gearriveerd. Een knap staaltje vonden wij, laag bij de grondblijvers, maar we vonden het tevens ook heel goed van Gerard dat hij dit nest had ontdekt!

Net als bij andere soorten worden deze soorten roofvogels geringd om kennis te vergaren over overleving, voortplanting, aantallen en dispersie.  Het is een zorgvuldig proces. Degene die het nest heeft ontdekt, houdt het nest in de gaten totdat hij aangeeft bij Han dat de vogels geringd kunnen worden! Dit zijn altijd mensen met een jarenlange ervaring op dit gebied. Zodra de ontdekker Han vraagt te ringen, weet hij al dat de poten zijn uitgegroeid tot een grootte dat er ├╝berhaupt geringd kan worden. 

De biometrische gegevens werden vastgesteld nadat de betreffende vogels zijn geringd. Daarna worden ze voorzichtig teruggebracht in het nest.

Ook Hans en Cees Sybesma ontdekten een nest jonge buizerds die,  in tegenstelling tot het door Gerard gevonden nest, verrassend laag in de boom zat.  Het was voor klimmer Youri Sybesma een koud kunstje het nest te bereiken.

Aantal geringde buizerds:  8

Verslag: Han Bouman en Ella Roelfs-Rijzebol

Fotografie: Ella Roelfs-Rijzebol

Cees en Noah met buizerd.