Op 2 december 2021 samen met broer Henk, Henk Hupkes, Sonja van der Sar en Arend Spijker Vecht-stroomdalflora gezaaid op Landgoed Junne.

0001 zaaien JunneEr zijn daar i.h.k.v. natuurherstelmaatregelen wat kleine plagplekken langs de Vecht gecreëerd. Die hebben we ingezaaid met streekeigen zaaigoed (zoals kleine thijm, steenanjer, grasklokje, geel walstro) van de Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden aangevuld met maaisel van het nabijgelegen Junner Koeland (waar de genoemde soorten nog volop voorkomen) en wat plantgoed van NL Bloeit!.
Zodoende helpen we het herstel van de specifieke stroomdalflora een klein beetje op weg.

Over een jaar of twee zullen de fleurige resultaten zichtbaar zijn en hebben heel wat vlinders en wilde bijen weer lekker wat nectar om te drinken.
De werkzaamheden werden gadegeslagen door een klapekster die vanaf het Arriër Koeland toekeek.

tekst en foto's Evert Ruiter