Het was de eerste activiteit, een lezing door Jan Hendriks over het Parnassiaproject, die na lange tijd weer gehouden kon worden en waarbij belangstellenden fysiek aanwezig konden zijn. Mogelijk was de angst voor een coronabesmetting voor enkelen toch een reden om (nog) niet te komen of waren sommigen al op vakantie; in elk geval was de opkomst wat aan de magere kant. In totaal waren er slechts16 aanwezigen in de Kern op vrijdagavond 25 juni.

Het deed aan het enthousiasme van Jan Hendriks niets af. Als ex-docent biologie was hij altijd al geïnteresseerd in de natuur en besloot sinds zes jaar geleden lid te worden van IVN Raalte, waar hij bij gebrek aan een voorzitter die taak meteen op zich nam. Hij vertelde met passie over het Ho(o)ge Broek, dat tussen Lemelerveld en Raalte gelegen is.

Het Hooge Broek ter grootte van 20 hectare was landbouwgebied en is in 2008 in handen gekomen van Natuurmonumenten, dat het wilde omvormen tot natuur. Zo’n 5 hectare is bedoeld als blauwgrasland en het bleek dat dat niet meteen vanzelf kwam. Een deel van de grond werd afgegraven, maar de resultaten lieten op zich wachten. Daarom is er in 2011 plagsel van blauwgrasland uit de regio uitgestrooid.

Er werd veel aan publiciteit gedaan en de parnassia werd als symbool gebruikt voor de ontwikkeling van het gebied onder het motto: Maak Salland nóg mooier! Inmiddels zijn er verschillende orchideeënsoorten verschenen in het Hoge Broek evenals het moeraskartelblad. En tot grote verbazing van enkelen verschenen er ook parnassia’s. Het leek de betrokkenen haast onmogelijk dat die er spontaan gekomen waren en bij de zoektocht naar het antwoord bleek dat iemand van Natuurmonumenten daar zelf voor had gezorgd – op eigen houtje en tot verbazing van velen… Hoewel het natuurlijk prachtig is om dat witte bloemetje daar te zien, is het nog maar de vraag of het zich daar thuis zal blijven voelen.

tekst en foto: Dook van Gils
Juni 2021

De foto's in onderstaande serie zijn gemaakt door Ella Roelfs-Rijzebol.