Gelukkig was het droog tijdens de laatste vleermuizen monitoring dag op 7 december 2019. Dat is zeker tijdens een grote schoonmaak heel fijn, want één keer per jaar worden alle vleermuiskasten op Landgoed Eerde, Het Eerderachterbroek en Het Eerderveld schoongemaakt door het team van de Vleermuizenwerkgroep van onze vereniging.

  vleermuizen bij wespennest

Vleermuizen hangen rondom een wespennest in aanbouw.
Foto: Ella Roelfs

 

We hadden tijdens de grote schoonmaak 4 ladders tot onze beschikking omdat Petra Otte, vrijwilligster, er ook eentje van haar zelf had mee-genomen. Nu konden we dus aan de slag met 4 groepjes van 2 personen, zodat we snel en effectief konden werken.

 

Dat snel en effectief wilde echter niet lukken bij Gerrit Houtschild en Machteld Oudshoorn: de door hen gekozen ladder was niet van plan mee te werken dus kregen Karl van Dorsten en Ella Roelfs-Rijzebol een noodoproep.
Laatstgenoemden waren actief bezig aan de Eerderveldweg en waren op dat moment net klaar met hun eerste serie kasten. Eén serie bestaat ongeveer uit 10 vleermuiskasten.

Ondertussen waren Gerrit en Machteld de gebruiksaanwijzing van de ladder aan het bestuderen: het mocht niet baten, de ladder bleef onvermurwbaar. Er was geen beweging in te krijgen.
Mijn gedachte was: als Karl dit niet lukt, dan lukt het niemand. Dit bleek al snel juist: Karl nam zijn vleermuiskast schoonmaakkrabber ter hand en na een technische blik, veel geploeter, gewroet en gesjor, lukte het Karl m.b.v. de krabber en Gerrit de ladder uit elkaar te trekken.

 

 vleermuis in kast

 Foto: Ella Roelfs

Omdat Gerrit en Machteld ernstig achterop waren geraakt met hun werkzaamheden ten gevolge van dit incident, stelde Karl voor dat Karl en Ella deze ene serie kasten van Machteld en Gerrit zouden overnemen.
Zo gezegd zo gedaan en nadat deze serie was schoongemaakt en nagekeken reden Karl en Ella terug naar de Eerderveldweg om aldaar aan hun tweede serie te beginnen.
Karl was net bezig met het reinigen van het eerste kastje aldaar toen de mobiele van Ella opnieuw ratelde: O jee………….. Machteld: of we konden komen helpen, want in hun kastje zaten zoveel vleermuizen zodat ze uit de kast dreigden te vallen. Er stak al een poot door een kier van het deurtje, ze piepten heel erg en Gerrit had geen rabiës injecties gehad.
(Ter info: Sommige vleermuizen kunnen rabiës hebben. Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, wordt veroorzaakt door een virus. Je kunt rabiës krijgen als je gebeten, gekrabd of gelikt wordt door een dier dat ook rabiës heeft.)…………. Ze konden het deurtje niet meer sluiten….want er zaten pootjes tussen. Ze piepten nog luider en luider….! Gerrit en Machteld wilden het deurtje heel erg graag dichtdoen, maar de diertjes trokken hun pootjes niet terug.
Zonder nadenken trokken de hulptroepen weer in de auto richting het Eerderachterbroek, nadat Karl de ladder eerst ver het bos had ingegooid, zodat deze tenminste klaar “lag” voor gebruik, bij terugkomst.
Op de locatie aangekomen herstelde Karl vlot en adequaat het opengemaakte kastje vol Rosse vleermuizen: pootjes binnenboord: geen gepiep en gedoe meer: “snaveltjes” dicht en slapen.

Op de terugweg naar serie twee aan de Eerderveldsweg verzocht Karl Ella een geheim nummer te nemen en wel onmiddellijk! Haha!
Tja: en toen meldden Sharon en Hans dat zij reeds klaar waren met al hun series. Gelukkig boden zij aan Karl en Ella te hulp te schieten bij de series in het parkbos, waar Karl en Ella vanzelfsprekend nog niet aan toe waren gekomen.

Naderhand kon het volledige team uiteindelijk toch nog aan de koffie met door Machteld eigen gebakken koekjes, bij Machteld thuis waar gezellig werd nagepraat over het wel en wee van het vleermuisteam en de getelde vleermuizen.

Arend en Petra hadden een bijzondere waarneming betreffende een vleermuizenkast in hun serie:
Een Grote bonte specht was klaarblijkelijk van plan een nest bouwen in een kraamkamer van de vleermuizen. Grote bonte spechten hakken in bomen een nestholte uit. Ze hebben een voorkeur voor zachte houtsoorten, zoals berken. Aangezien vleermuiskasten uit houtbeton bestaan is dit dus best opmerkelijk te noemen, want houtbeton is bepaald niet zacht.

 vleermuizenkast met spechtengat

Foto: Arend Spijker

Met dank aan de ”Vleermuizen” van 07-12-2019: Arend Spijker, Petra Otten, Gerrit Houtschild, Machteld Oudshoorn, Hans Hoekstra, Sharon Boekhout en Karl van Dorsten.

Verslag: Coördinator Vleermuizenwerkgroep Ella Roelfs-Rijzebol