Een torenvalkenkast dient geplaatst te worden aan een stevige boom of mast. Het liefst plaatst de vogelwerkgroep een kast ongeveer 6 meter boven de grond.


De kast moet een redelijk vrij uitzicht hebben over een weiland, akkerland of braakliggend terrein.


Als de jonge valkjes geringd moeten worden drukken ze zich gezamenlijk tegen de achterwand van de nestkast, met hun klauwen naar de opening, om bij benadering toe te slaan.
Het is een verdedigingshouding: ze liggen klaar in de aanval om de vijand snel en effectief te verjagen of te grijpen met hun scherpe klauwen. De vlijmscherpe klauwen zijn het belangrijkste wapen van de roofvogel: Drie tenen naar voren en één teen naar achteren. Samen vormen ze een klem, waar een prooi niet levend uit komt en waarmee hij de huid van een medewerker van de vogelwerkgroep flink kan beschadigen indien deze de vogel niet op de juiste manier vastpakt! Han Bouman, coördinator vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek, leert de vrijwilligers van de werkgroep dan ook altijd wat de juiste manier is om de vogels even van het nest te halen om ze vervolgens te kunnen ringen.


Uiteraard heeft de valk nog een aantal wapens waarmee hij een prooi vangt:  Dit zijn uiteraard z’n hele scherpe ogen.
Hij kan op een afstand van 100 meter een veldmuis zien lopen.

Nog een wapen: de scherpe punt aan zijn snavel! Met zijn valkentand, doodt een torenvalk zijn prooi met één knauw.

En dan niet te vergeten het “bidden”: ook dit is een wapen van de valk omdat hij heel snel met zijn vleugels blijft slaan,  blijft een torenvalk op dezelfde plaats in de lucht hangen om zijn prooi te beloeren om zich er vervolgens bovenop de storten!


De valken worden behoedzaam uit de nestkasten gehaald door ervaren medewerkers van de werkgroep, in dit geval door Gerard van Beesten.


Han ringt de vogels snel en zorgvuldig en bepaalt tevens de biometrie van de vogels.

Biometrie is "het vaststellen van tel-, weeg- of meetbare eigenschappen van levende wezens", zoals hier van de Torenvalk.


Tijdens het ringen van dit nest komt één van de ouders even zien wat er gaat gebeuren met zijn jongen.
Zodra de jongen terug geplaatst zijn ontfermen de ouders zich weer over hun kroost.


De Torenvalk is een prachtige vogel!
De torenvalk is zou een vriend van iedereen moeten zijn! Het is een uitstekende helper bij het vangen van muizen, woelmuizen en kleine ratten en bovendien een streling voor het oog om naar te kijken.

In 2018 werden er  in deze regio  40  valken geringd door Han Bouman.

 

Verslag Han Bouman en Ella Roelfs-Rijzebol                    Fotografie: Ella Roelfs-Rijzebol