Ongeveer 60 belangstellenden waren ondanks de ijzige kou door de straffe oostenwind op 28 februari naar de Carrousel gekomen om daar te horen en te zien wat weidevogelkenner en -beschermer Astrid Kant zou vertellen over haar passie: weidevogels. Hoewel ze zich al dertig jaar inzet voor weidevogels in het algemeen, zijn grutto's veruit favoriet bij haar.

Op humoristische wijze vertelde ze met behulp van prachtige, zelfgemaakte foto's - de meeste vanuit haar zelfgemaakte schuilhut - over de Big 4: kieviten, tureluurs, grutto's en scholeksters. Deze vogels zijn typisch voor de Nederlandse weilanden, maar worden, vanwege de intensivering en modernisering van de landbouw, steeds verder uit hun broedgebieden verdreven. Maaiden de boeren in het verleden twee keer per seizoen, tegenwoordig is dat soms wel zes keer. Astrids opmerking: "Kunnen ze dan niet één maaibeurt wat minder opbrengst hebben of nog beter: na begin juni pas maaien en iets meer compassie hebben met de weidevogels en hun jongen?"

In haar woongebied, Vijfheerenlanden in Zuid-Holland, werkt Astrid al dertig jaar samen met boeren om de weidevogels te beschermen. In het voorjaar is ze daar, naast haar fulltime baan, uren per dag mee bezig. Ze heeft veel overleg met boeren en goede connecties met hen. "Goed beheer start met goede kennis," volgens Astrid en inmiddels heeft ze 'haar' boeren (Jan, Henk, Kees, Teus, Teun en nog veel anderen) zover gekregen dat de boeren zich betrokken voelen bij 'hun' kuikens en daar veel voor over hebben. In dat gebied groeit de gruttopopulatie wel, in tegenstelling tot in de rest van Nederland.

Astrid liet niet alleen foto's zien van de vogels zelf, maar ook van de nesten, de eieren, de jongen en van het gedrag van de ouders. Helaas ook foto's van de harde werkelijkheid: doodgemaaide kuikens…dat was wel even schrikken na zo'n leuke presentatie.

Na afloop werd Astrid door voorzitter Hein Kuijper bedankt voor haar leuke en interessante lezing en kreeg ze het jubileumboek van de Vechtstreek aangeboden. Astrid signeerde voor onze vereniging het allerlaatste exemplaar van haar boek Weidevogels, dat tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 maart zal worden verloot.

www.astridkantweidevogels.nl