De torenvalk is bij de meeste mensen bekend als een vogel die met snorrende vleugels bidt boven het landschap. De staart van de torenvalk dient om hem stil te houden op de wind, voordat hij zich op zijn prooi stort. Het bidden kost hem veel energie maar de  torenvalk maakt slim gebruik van de tegenwind om regelmatig even te pauzeren. 
 
Torenvalken ringen 2017 0001
Staart in ontwikkeling van een jonge torenvalkje

Torenvalken ringen 2017 0002
 v.l.n.r. Mieke Bouman ( notulist ), Josh Rozema ( vogelaar ), Han Bouman ( coördinator en ringer )  Feike Hoogland en Willem Havinga ( Vrijwilligers vogelwerkgroep Natuur & Milieu de Vechtstreek )

Torenvalken ringen 2017 0003
Vijf jonge torenvalkjesTorenvalken ringen 2017 0004 
Han is al jaren in het bezit in het bezit van een geldige ringmachtiging. Hij voorziet de vogels snel en vakkundig van een ring.

Het is belangrijk om torenvalken te blijven ringen. Op die manier ontstaat meer inzicht in hoeveel jongen ze krijgen, hun spreiding door Europa en het voedselaanbod van veldmuizen.

Vijf of zes jonge torenvalken in één nest is uitzonderlijk veel. Meestal zijn het er drie of vier.

 Torenvalken ringen 2017 0005
Na het ringen plaatst Feike de  jonge valken zo spoedig mogelijk weer terug in het nest.

Aantal geringde valken in 2017:
In totaal hebben we dit jaar 20 jonge torenvalken kunnen ringen.

Verslag Han Bouman en Ella Roelfs-Rijzebol                                             Fotografie: Ella Roelfs-Rijzebol