In 2017 heeft Han ( coördinator vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek) maar weinig ooievaars kunnen ringen. Er waren meerdere dode jongen te betreuren en er waren reeds  jonge vogels  uitgevlogen.

 

Woensdag 28 juni kon Gerbrand Groen (vrijwilliger vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek) een hoogwerker lenen van de firma Stegerman uit Nieuwleusen. De paalnesten zijn dusdanig hoog dat het zonder een hoogwerker onmogelijk is de ooievaars te bereiken. Gewoontegetrouw krijgt Gerbrand assistentie van Hans Sybesma (vrijwilliger vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek) .Hans Sybesma en Gerbrand Groen in het bakje van de hoogwerker van de Firma Stegerman

Samen halen de heren de jonge ooievaars naar beneden zodat Han zijn werk kan doen en Mieke ( echtgenote Han ) de gegevens kan noteren. 
Mieke Bouman noteert de gegevens

Eerder in de maand juni had Han de paalnesten, gecontroleerd door Gerard van Beesten (vrijwilliger vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek ) al geringd. Ook tijdens deze ronde waren er veel minder ooievaars te ringen dan in 2016. De oorzaak van de dode ooievaars ligt waarschijnlijk aan de weersomstandigheden in het voorjaar, toen was er weinig voedsel te vinden. Omdat we niet eerder over een hoogwerker konden beschikken waren in een aantal nesten de jonge ooievaars al ‘vliegvlug’  en konden dus niet worden geringd. De jongen zijn ‘vliegvlug’ als ze 60-80 dagen oud zijn. Hun donsveren hebben dan plaats gemaakt voor een mooi zwart-wit verenkleed. Het uiteindelijke resultaat leest u onderaan dit verslagje.
De ooievaar speelt een grote rol in de volkscultuur en is historisch gebonden aan de mens. Door veranderingen in het cultuurlandschap en de mechanisering van landbouw verdwenen veel biotopen. Samen met veel vrijwilligers heeft Vogelbescherming via een reddingsprogramma met ooievaarstations voorkomen dat de soort als broedvogel in Nederland uitstierf. Intussen komt de vogel niet meer voor op de Rode Lijst.

Resultaat ooievaars ringen 2017:
Er zijn 44 jonge ooievaars uit het ei gekomen. Hiervan zijn er 25 uitgevlogen en 19 gestorven. Van de 25 groot geworden ooievaars hebben  we er 13 kunnen ringen. Er waren 3  nesten die voortijdig door de ouders zijn verlaten. 1  jonge ooievaar is gered en naar de opvang “De Lokkerij”  in het Reestdal gebracht.                                                                                                                                         

Verslag: Han Bouman en Ella Roelfs Rijzebol                            Fotografie: Ella Roelfs Rijzebol