Hoe mooi zou het zijn als je op een vroege ochtend in een van de vele bossen rond Ommen oog in oog zou komen te staan met een edelhert? Vanwege het feit dat er in het Vechtdal een nuloptie geldt, wat inhoudt dat edelherten niet gewenst zijn, is die kans op dit moment vrijwel nihil. Als het aan ir. Bas Worm, vicevoorzitter van Vereniging het Edelhert, ligt komt daar snel verandering in. Vrijdag 2 juni wil hij graag zijn zienswijze delen met voor- en tegenstanders van de komst van edelherten naar het Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug. De avond wordt georganiseerd door onze vereniging.

Bas Worm heeft in Wageningen Dierecologie gestudeerd en is zelfstandig adviseur op het gebied van fauna. Hij heeft onder andere een boek geschreven over het ree. Hij was al eerder te gast in Ommen op uitnodiging van onze vereniging, in 2008 en 2011. In 2011 heeft Faunabeheer een advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Overijssel met betrekking tot edelherten. Helaas is er met dat advies niets gedaan. Volgens Bas Worm een gemiste kans, omdat het beleid nog steeds alle kanten op kan. Inmiddels zijn ook andere provincies aan de slag gegaan om te kijken of het edelhert al dan niet als herintreder gewenst is.

Bas Worm ziet het edelhert als graadmeter en ambassadeur voor onze natuur. Planten liften mee via de vacht en de mest van edelherten, wat de biodiversiteit ten goede komt. Ook voor de economie en recreatie  in het Vechtdal zou het edelhert een mooie aanvulling zijn. Het zou een verhoging van de belevingswaarde in de natuur kunnen brengen, waardoor er meer toerisme en recreatie zou kunnen ontstaan. Voordat het edelhert zijn rentree mag maken in het Vechtdal zal er echter nog heel wat water door de Vecht stromen en zullen er heel wat discussies gevoerd moeten worden over verkeersveiligheid en landbouwschade. Met name op het gebied van voorlichting (onbekend maakt onbemind) is er nog wel wat werk te verrichten.

De avond wordt gehouden op vrijdag 2 juni a.s. in de Kern aan de Bouwstraat 23 in Ommen en begint om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Toegang voor leden is gratis; niet-leden betalen 2.- euro p.p.