In de nieuwe kinderboerderij werd vrijdagavond 17 februari voor het eerst een thema-avond van de vereniging gehouden. Na enig geëxperimenteer met de audiovisuele installatie om een Power Point Presentatie op het scherm te krijgen, kon vleermuizenexpert Theo Douma uit Rouveen zijn verhaal houden. Hij liet een paar unieke filmpjes over vleermuizen zien, onder andere  een filmpje waarin te zien was hoe een vleermuis spinnen uit een spinnenweb vangt. Hij vertelde boeiend over het leven van vleermuizen, dat zich grotendeels onzichtbaar voor de mens afspeelt.  Alle soorten vleermuizen zijn beschermd en als je vleermuizenonderzoek doet, moet je jezelf beschermen door middel van een inenting tegen rabiës. Het gevaar dat je gebeten wordt door een vleermuis is niet groot, maar rabiës, hondsdolheid, is niet te genezen, dus voorkomen is beter.

In 2005/2006 was er een groot onderzoek naar vleermuizen op Landgoed Eerde en in 2010/2011 is dat in het Eerder Achterbroek gedaan. Theo Douma werkte aan beide mee.  Vangen, zenderen en volgen en dat weken achter elkaar om informatie en gegevens te verzamelen. In foto's en tabellen liet hij zien wat de conclusies waren. Het was een zeer interessante avond en er werden nog tal van vragen gesteld. Hein Kuijper, die het aantal soorten vleermuizen dat Theo genoemd had, geteld had, dertien, bedankte hem aan het eind met een attentie voor zijn boeiende verhaal. De wondere wereld van de vleermuis was de belangstellenden weer een klein stukje duidelijker geworden.