Hoewel de aankondigingen op de VVV-borden eerder die week informatie gaven dat de  documentaire “Rotvis” vertoond zou worden, waren alle aanwezigen toch gekomen voor “Rotvos”. Een documentaire die in 2009 niet voor niets een Gouden Kalf won. De zaal was gevuld met o.a. agrariërs, jagers en (weide)vogelliefhebbers, die de film goed op zich lieten inwerken. Centraal in de film stond niet alleen de vos, maar ook vossenliefhebber en –beheerder Jaap Mulder. Een man met een onvoorstelbare kennis van en passie voor de vos. Bij nacht en ontij eropuit om maar een glimp of signaal van een gezenderde vos op te vangen en die zichzelf en de vos talloze malen verdedigt tegenover weidevogelbeheerders en korenwolfliefhebbers uit Zuid-Limburg. 

Dilemma
De dilemma’s of er ingegrepen moet worden in de natuur en zo ja, in hoe verre dat dan moet gebeuren, werden in de documentaire naar voren gebracht. De film zette mensen aan het denken. Bijvoorbeeld: horen korenwolven die gefokt en later uitgezet worden tot de natuur? Volgens Jaap Mulder, die zelf aanwezig was en na de film vragen beantwoordde, is de steeds toenemende grootschaligheid van de landbouw de voornaamste oorzaak van de achteruitgang van weidevogels en korenwolven. Hij ontkende niet dat vossen aandeel hebben in de predatie van nesten en jongen, maar noemde in dat verband ook reigers, kraaien en roofvogels.

Territorium
 Jaap gaf duidelijk aan, dat een vos een territorium heeft en dat als een vos daaruit verdwijnt, een andere vos zich daar graag vestigt. En dat, als er dan toch vossen afgeschoten moeten worden, de beste tijd daarvoor februari is. Dan hebben de vossen nog geen jongen en een natuurlijke selectie heeft al plaatsgevonden. Alleen de slimste en gezondste dieren hebben de winter overleefd.  De vossen die afgeschoten worden in het najaar – een populaire tijd voor plezierjagers – zijn voor het merendeel jongen die op zoek zijn naar een eigen territorium. Het beeld dat weidevogels belangrijk zijn op het menu van de vos klopt niet, volgens Jaap Mulder. Het hoofdvoedsel van de vos bestaat uit muizen en daar zijn er nog genoeg van in Nederland.

Boeiend
Al met al was het een boeiende avond, die ook nog eens een aantal nieuwe leden voor VNM De Vechtstreek opleverde. De film was prachtig, humoristisch soms en vol van passie  voor de vos. Het commentaar van sommigen was dat de film wel behoorlijk pro vos was, maar met een vossenliefhebber als hoofdpersoon is dat natuurlijk niet verwonderlijk.

Dook van Gils