De laatste zaterdag van november was voor dit jaar alweer de laatste inspectieronde van de vleermuiskasten.
Elk jaar maken we de kasten even weer ‘winterklaar’.  Even schoonmaken en waar nodig een kleine reparatie.
Ofschoon het toen toch al richting de winter liep, zag je toch dat de temperatuur de enige reden voor vleermuizen is om de echte winterverblijven  op te zoeken. Immers, het weer was toen nog heerlijk zacht.
Van de ca. 100 vleermuiskasten de we op het landgoed Eerde en op het Eerderachterbroek hebben hangen waren er toch nog 19 bezet.  In totaal zaten er nog 70 vleermuizen in de kasten, waarvan 56 franjestaart-, 8 dwerg-, 4 grootoor- en 2 roze vleermuizen.