Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Onze Vogelwerkgroep heeft tijdens de inventarisatie van de nachtzwaluw een nieuw territorium  van deze soort vastgesteld op de Lemelerberg. Dat betekent dat er nu 23 territoria zijn in het natuurgebied ten opzichte van de 22 in 2014. Dat is erg bijzonder voor deze zeer kwetsbare soort, die sterk gebonden is aan heidegebieden. De verbetering van het leefgebied in 2012 door Landschap Overijssel hebben zeker bijgedragen aan dit succes. Het heidelandschap op de Lemelerberg is toen door de boskap met ruim 7 hectare toegenomen. Daarmee komt het totale heidegebied nu op ca. 400 hectare. Naast nachtzwaluwen werden ook baltsende kwartels en houtsnippen dit jaar waargenomen.

Nachtzwaluwen zijn nachtactieve vogels. Om het territorium af te baken en vrouwtjes te lokken laat het mannetje 's nachts een ratelend geluid horen. Met zijn brede bek vangt hij tijdens zijn vlucht vliegende insecten zoals nachtvlinders, kevers en muggen. De nachtzwaluw broedt op de grond en ook overdag zit dit mysterieuze dier stil op een dode boom of tak of in de heide. Door zijn schutkleur valt hij nauwelijks op. In september vliegen ze richting Afrika om te overwinteren. In mei keren ze weer terug naar ons land.

Zoeken