Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Het gaat goed met de waterkwaliteit in de Overijsselse Vecht. In de rivier zwemmen zeeforellen. Dat tonen beelden aan van het online platform Visspotter. Waterschap Drents Overijsselse Delta is één van de eerste waterschappen die dit gebruikt om de werking van vispassages te onderzoeken. De zeeforellen in de Vecht werden waargenomen op beelden van onderwatercamera’s bij de vispassage naast stuw Vechterweerd te Dalfsen.

Zeeforel (foto Waddenvereniging)

Elk voorjaar trekken miljoenen vissen de beken en rivieren op om te paaien en eitjes te leggen.
Na zo’n twee jaar zwemt zo'n forel vanuit het Lauwersmeer de Waddenzee op. Hier doet hij zich enkele jaren tegoed aan garnalen, wormen en jonge vissen. De tot wel 70 centimeter grote vissen keren dan terug naar de beken waar ze zijn geboren. Dan is de cirkel rond . Een volwassen zeeforel kan ruim een meter groot worden

Tijdens deze fascinerende reis komen zij allerlei obstakels tegen, zoals stuwen en gemalen. De afgelopen decennia werkten waterschappen hard om veel van deze obstakels te verwijderen of passeerbaar te maken. Ze bouwden onder meer vispassages; dat zijn geulen of constructies rond stuwen of gemalen, waardoor de vis stapsgewijs het hoogteverschil in het waterpeil overbrugt. Zo vervolgen de vissen hun weg stroomopwaarts.
Op www.Visspotter.nl staan de filmbeelden van de Zeeforel die door onderwatercamera zijn gemaakt bij de vispassage Vechterweerd te Dalfsen. Klik hier voor de forelbeelden.
Uit: https://www.wdodelta.nl/actueel/persberichten/@22716/visspotter-toont/


 
 
 

Zoeken