Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Maandag 14 november j.l. was de behandeling van het beroepschrift van onze Vereniging bij de Raad van State te Den Haag. Wij hebben daar onze leden vertegenwoordigd in ons bezwaar tegen de door Gedeputeerde Staten van Overijssel verleende Natuurbeschermingswetvergunning. Deze maakt het mogelijk dat 50 zorgwoningen kunnen worden gebouwd in het waardevolle landgoed De Stekkenkamp.

Gebied waar 50 zorgwoningen zijn gepland op landgoed De Stekkenkamp (bron: Google Earth)

Hoewel wij tijdens de zitting bij de Raad van State op inhoudelijke argumenten waarschijnlijk winst hebben geboekt, hadden wij op basis van de gestelde vragen de sterke indruk dat puur juridisch wordt getoetst. 

De uitspraak is begin januari 2017.

Zoeken