Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Vrijdag 15 april j.l. heeft  in Den Haag bij de Raad van State de behandeling plaatsgevonden van het door de onze vereniging ingediende beroepschrift tegen het vastgestelde bestemmingsplan Woonzorgcentrum Lemmers Erve. Wij kijken met tevredenheid terug op de zitting, maar realiseren ons dat er niet te vroeg gejuicht kan worden. Over zes weken doet de Raad van State uitspraak. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) had ook beroep aangetekend. Samen sta je nog altijd sterker natuurlijk.

 Plangebied zorgcentrum Lemmers Erve landgoed De Stekkenkamp (bron:Google Earth)

De gemeente Ommen is akkoord gegaan met de wijziging van het bestemmingsplan omdat het zorgcomplex financiĆ«le middelen op kan leveren voor het in stand houden van De Stekkenkamp en omdat het een goede omgeving zou bieden aan lichamelijk gehandicapten en dementerenden. Uiteraard heeft onze vereniging en NMO geen bezwaren tegen de beoogde zorgdoelgroep maar wel tegen plannen om op dit  zeer kwetsbare landgoed De Stekkenkamp een  50-tal  zorgwoningen te realiseren. Het is een nationaal beschermd natuurmonument en een deel van het landgoed is door de Europese Commissie zelfs aangewezen als Natura 2000 gebied.

De provincie heeft een Natuurbeschermingswetvergunning verleend voor de bouw, maar ook daar hebben wij beroep tegen aangetekend. Die procedure loopt momenteel. Dus wat de Raad van State over zes weken ook mag beslissen, het is nog geen gelopen race voor een van beide partijen. Onze vereniging en NMO blijven de ontwikkelingen met betrekking tot De Stekkenkamp op de voet volgen. 

Klik hier voor meer informatie op de website van RTV-Oost.

Zoeken