Het was een klein, select gezelschap, dat was afgekomen op de avond in oktober over de nieuwe Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 ingaat. Slechts 16 belangstellenden waren er in een zaal van de Kern, terwijl de nieuwe wet voor iedereen in het algemeen en voor natuurliefhebbers in het bijzonder, belangrijk is.

Eerder, bij de avonden over de Das, de Otter of het Edelhert zat de zaal vol. Tja, deze onderwerpen hebben dan ook een grotere aaibaarheidsfactor dan een nieuwe wet. Gelukkig kon Daniel Tuitert boeiend vertellen over de op handen zijnde nieuwe regelgeving. Eén ding is duidelijk en dat is, dat er nog veel onduidelijkheid is over de uitvoering; er zal nog heel wat jurisprudentie aan te pas komen voordat de regels helder zijn. In de nieuwe wet wordt vaker dan voorheen gesproken over 'staat van instandhouding' van bepaalde soorten. 

De nieuwe wet gaat de huidige Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet vervangen om zo tot een nauwere aansluiting bij Europese richtlijnen te komen. Hoe lang de wet van kracht zal zijn, is niet bekend. Er zijn plannen dat er in 2018 of 2019 een nieuwe wet, de Omgevingswet van kracht wordt. Kortom: Er blijven veel vragen over.

Opvallend is, dat er uit heel veel artikelen in de nieuwe wet het woord 'opzettelijk' is toegevoegd aan verbodsbepalingen. Nu is het nog zo bijvoorbeeld, dat dassen niet verstoord mogen worden. In de nieuwe wet, staat dat dassen niet opzettelijk verstoord mogen worden. Hoe kan en zal opzet bewezen worden? Nog een bizar voorbeeld: wilde kievitsbloemen zijn nu overal beschermd, in de nieuwe wet zijn bepaalde gebieden, de hooilanden, waarin kievitsbloemen groeien beschermd, maar staan ze er een meter buiten, dan mogen ze geplukt worden en op de vaas worden gezet. Daniel Tuitert verwacht ook voor andere plantensoorten en vissoorten problemen.  

Dook van Gils