De Vogelwerkgroep houdt zich binnen de grenzen van de gemeente Ommen bezig met:

 • Beschermen van vogels en hun leefgebied in ons werkgebied.
 • Beheren en controleren van nestkastjes voor kleine zangvogels.
 • Plaatsen, controleren en onderhouden van nestkasten voor uilen en torenvalken.
 • Inventariseren van de nesten van de Raaf, Oehoe en roofvogels.
 • Ringen en verzamelen van biometrische gegevens van uilen, roofvogels en raven.
 • Tellen van de watervogels op de Overijsselse Vecht in het gedeelte vanaf de stuw in Diffelen tot aan de stuw in Vilsteren en op de Beneden Regge.
 • Inventariseren van de Grote Gele Kwikstaart en IJsvogel op de Beneden Regge.
 • Tellen van de Grote Zilverreiger op de slaapplaats.
 • Monitoren van de nesten van de Ooievaar.
 • Tellen van overwinterende Ooievaars in januari.
 • Inventariseren van de territoria van de Nachtzwaluw.
 • Inventariseren van de scholeksters op het dak in de bebouwde kom van Ommen.
 • Inventariseren van broedvogels in de Ommermars, Varsen en Leusemermaten.
 • Doorgeven van de gegevens aan Sovon, het Overijssel Landschap en Stork.
 • Verzamelen van waarnemingen van bijzondere vogels in ons werkgebied.
 • Het mee beheren van de oeverzwaluwwand in Hancate.
 • Het mee beheren van de Vogelkijkhut in het Junnerkoeland.
 • Plaatsen van informatie op de website en in het verenigingsblad.
 • Deelnemen aan het jaarlijkse steenuilen- en kerkuilenoverleg.
 • Meewerken aan activiteiten van Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming.