Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Zoogdierenwerkgroep

Deze groep verzamelt gegevens over aantallen en soorten zoogdieren in Ommen en omgeving. Ook is de werkgroep actief met bescherming van zoogdieren.

Enkele activiteiten:
• vleermuizenonderzoek
• controle dassentunnels
• onderdoorgangen voor kleine zoogdieren

 • Dit jaar, 2015, is uitgeroepen tot het jaar van de das. Daarom besteden Vereniging voor Natuur en Milieu de Vechtstreek en Stichting Das & Vecht extra aandacht aan dit schuwe dier, dat vooral in de schemering en 's nachts actief is. Op vrijdag 20 november vindt er een thema-avond over dit bijzondere zoogdier plaats in de Carrousel.

  foto Ella Roelfs

  Rond 1980 was het

  ...
 • De Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek en Natuurmonumenten zoeken enthousiaste personen die zich willen inzetten voor de natuur dicht bij huis. Op donderdag 5 november 2015 is er een informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk in Kasteel Eerde.

  Wie zoeken we?
  Hou je ervan lekker buiten aan de slag te gaan met een zaag en schop of juist in alle rust vogels te inventariseren? Of vind je het leuk om bezoekers mee te nemen naar de mooiste plekjes

  ...
 • Onze vereniging heeft als doelstelling het mede-instandhouden van deze natuurwaarden door studie en bescherming van natuur en milieu. Wij zijn actief in Ommen en omgeving.

  We zoeken mensen voor:

  • Vleermuis onderzoek
  • Dasseninventarisatie- en monitoring
  • Boommarteronderzoek
  • Mensen die evt. een eigen onderzoek naar een zoogdiersoort(en) wil(len) opstarten

  Taakomschrijving

  Mee helpen

  ...
 • Half februari werd door een aantal bewoners van het Asiel Zoekers Centrum  Besthmenerberg actie ondernomen om zwerfvuil op te ruimen. Zo'n 20 bewoners trokken in felgroene hesjes en met stevige handschoenen aan vanaf de Beerzerweg richting het centrum van Ommen.

  steenmarterAZC

  Naast het gebruikelijk afval als plastic, blikjes en papier werd ook

  ...
 • Het zaaltje in de Carrousel zat goed vol op 19 februari. Zo'n 55 mensen waren afgekomen op de lezing die otterspecialist Hugh Jansman hield over de visotter. Met veel passie en kennis nam Hugh ons mee in de wereld van dit bijzonder dier, dat volgens Jansman helemaal hoort bij Nederland-waterland. De otter is het grootste landroofdier van Nederland en was er in de jaren '80 vrijwel uitgestorven. Gelukkig nog voordat de otter echt uitstierf, waren er al inspanningen om dit watervlugge dier te

  ...
 • Op 19 februari zal otterspecialist Hugh Jansman, op uitnodiging van de Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek, een lezing geven over de otter. Jansman is een geboren Sallander en werkt bij Alterra. Hij heeft een aantal jaren in het bestuur van de Zoogdierenvereniging gezeten.

  De otter stierf in Nederland uit omdat zijn leefgebied te veel versnipperd raakte, door

  ...
 • Ondertussen heb ik voor de derde keer sporen heb gevonden van de Visotter,  sinds februari 2012. De eerste keer was ik samen met Arend Spijker sporen aan het zoeken.  Niet speciaal van de Visotter maar sporen van alles wat we maar konden ontdekken in de natuur. Toen vonden we een spraint van de Visotter:  Dit was op 11 februari 2012!

  ...

 • Bericht van de Zoogdierenwerkgroep:

  Op Landgoed Eerde hangen zo’n 150 vleermuiskasten, die wij als zoogdierwerkgroep regelmatig controleren.  Zo’n 4 à 5 keer per seizoen inspecteren wij alle kasten, dan kijken we wat er in zit, noteren wij de soorten en aantallen, maar ook andere bijzonderheden.  Eén keer per jaar maken we de kasten schoon, zodat ze niet verstopt raken met spinnenwebben en nesten van wespen en/of andere insecten. Zaterdag 15 november  was de laatste

  ...
 • Voor weekblad de Toren uit Hardenberg zijn dit jaar verschillende natuurorganisaties gevraagd een bijdrage te leveren voor een maandelijks item. De Vechtstreek is een van hen. Er kon uit een aantal onderwerpen gekozen worden en er is door de Vechtstreek gekozen voor de eekhoorn, omdat dit mooie diertje Zoogdier van het Jaar is. Mogelijk hebt u onderstaand artikel dus al wel in de Toren gelezen, maar de eekhoorn verdient onze aandacht dubbel en dwars.


  Misschien

  ...
 • Steeds vaker wordt de otter waargenomen in het Vechtdal. Ook de afgelopen weken komen er verschillende meldingen dat de aanwezigheid van de soort is waargenomen in de omgeving van Varsen/Vilsteren. Vraatsporen van de otter, zoals vissenkoppen en aangevreten vissen, worden geregeld  waargenomen. Maar ook de spraints (uitwerpselen), waarin vaak visschubben zijn te vinden, duiden op de aanwezigheid van de otter. Dat is een goed teken! Het geeft aan dat het leefgebied van de otter

  ...
 • Al jarenlang controleert de vleermuisgroep, onderdeel van onze zoogdierwerkgroep, vijf tot zes keer per jaar alle vleermuiskasten op landgoed Eerde en het Eerder Achterbroek.  Ook in 2013 hebben wij weer mee gewerkt aan het vleermuisnestkastonderzoek van Theo Douma en Daniël Tuitert. We hebben dit jaar zes inventarisatierondes gehad, en in november een grote schoonmaak en reparatie van de kasten. Buiten Daniël Tuitert en Theo Douma, deden hier dit jaar aan mee Petra Otte, Sharon Boekhout,

  ...
 • Als gevolg van gestage inrichting van de Overijsselse Vecht tot halfnatuurlijke rivier wordt het leefgebied voor de otter steeds beter. Naast waarnemingen van deze soort in Dalfsen en Ommen is ook meer stroomopwaarts van de Vecht bij Junne een otter gesignaleerd.

   Ecologen van het Waterschap Velt en Vecht en het onderzoeksinstituut Alterra hopen dat er spoedig een date plaatsvindt tussen “onze” Vechtotter en een Duitse otter. Dit om inteelt te voorkomen.

  Lees

  ...
 • De dassen in het Reggedal bij Archem dreigen ernstig verstoord te worden door de aanleg van een wandelpad. Het pad vormt een onderdeel van het Reggeherstelproject Archem-Eerderhooilanden, dat door het waterschap Regge en Dinkel wordt uitgevoerd.  Een deel van het geplande wandelpad ligt in de directe nabijheid van een bewoonde dassenburcht. Wandelaars, al of niet met hond, geven verstoring en daar is de das zeer gevoelig voor. De kans is erg groot dat de dassen de burcht verlaten. En dat

  ...
 • In de zomer vliegen de meeste jongen vleermuizen uit. De jongen weten niet altijd de ingang van hun verblijfplaats terug te vinden. Maar ook oudere dieren zoeken bij deze “warme” nachten vaak een koele plek op,  bijvoorbeeld in de spouwmuur. Door de warmte van de afgelopen nachten hebben veel mensen ’s nachts de ramen open staan. En een vergissing door een vleermuis is dan snel gemaakt. Dat gefladder in je kamer vinden de meeste mensen niet zo prettig. Vind je een vleermuis in je

  ...
 •  Zeker 50 geïnteresseerden waren aanwezig op de Wolvenavond, 22 maart in de Kern. De wolf is een onderwerp waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. Wolvenkenner Roel Korbee uit Hezinge bij Vasse houdt zich al jaren bezig met het bestuderen van wolven. Hij is woordvoerder voor de media op het gebied van wolven. Er wordt zoveel onzin verteld over wolven, volgens Roel, dat hij dat graag rechtzet. De wolf heeft, na de mens, het grootste leefgebied op aarde. Van de noordelijke toendra’s tot aan

  ...
 • Vrijdagavond 22 maart 2013 om 20.00 uur in De Kern in Ommen: lezing over de wolf door Roel Korbee.

  Je zou het niet zo gauw zeggen als je een bijvoorbeeld een chihuahua of teckel ziet, maar onze huishond (Canis lupus familiaris) is familie van de wolf. Onze honden zijn gedomesticeerde ondersoorten van de wolf. De wolf is voor het laatst in 1897 in Nederland gesignaleerd en hier dus al meer dan 100 jaar geleden

  ...
 • Medewerkers van het waterschap Groot Salland hebben de otter gesignaleerd in de Vecht bij Vilsteren. Er zijn diverse sporen aangetroffen, zoals uitwerpselen, wissels en ‘oeverglijbanen'.
  De nieuwe ‘Vecht-otters' stammen waarschijnlijk af van de dieren die tussen 2002 en 2009 zijn uitgezet in de Weerribben en de Wieden. Vanwege de genetische variatie is het van belang dat deze populatie in contact komt met de Duitse populaties. Daarvoor is de Vecht een uitstekende

  ...
 • Otter in Beneden Regge en uitmonding Vecht

  Ecologen van Landschap Overijssel hebben begin dit jaar 2012 sporen en uitwerpselen van een mannetjesotter gevonden in de BenedenRegge, tussen Hankate en de uitmonding in de Vecht. Dat betekent dat de otter zijn territorium afbakent en zich hier vestigt. Dat de otter weer in de Regge zwemt geeft aan dat er voldoende voedsel is en dat de waterkwaliteit goed is. Otters

  ...
 • De laatste zaterdag van november was voor dit jaar alweer de laatste inspectieronde van de vleermuiskasten.
  Elk jaar maken we de kasten even weer ‘winterklaar’.  Even schoonmaken en waar nodig een kleine reparatie.
  Ofschoon het toen toch al richting de winter liep, zag je toch dat de temperatuur de enige reden voor vleermuizen is om de echte winterverblijven  op te zoeken. Immers, het weer was toen nog heerlijk zacht.
  Van de ca. 100 vleermuiskasten de we op het landgoed Eerde

  ...
 • Hoewel de aankondigingen op de VVV-borden eerder die week informatie gaven dat de  documentaire “Rotvis” vertoond zou worden, waren alle aanwezigen toch gekomen voor “Rotvos”. Een documentaire die in 2009 niet voor niets een Gouden Kalf won. De zaal was gevuld met o.a. agrariërs, jagers en (weide)vogelliefhebbers, die de film goed op zich lieten inwerken. Centraal in de film stond niet alleen de vos, maar ook vossenliefhebber en –beheerder Jaap Mulder. Een man met een onvoorstelbare kennis

  ...

Zoeken