Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

1 dec

Zoogdierenwerkgroep

Deze groep verzamelt gegevens over aantallen en soorten zoogdieren in Ommen en omgeving. Ook is de werkgroep actief met bescherming van zoogdieren.

Enkele activiteiten:
• vleermuizenonderzoek
• controle dassentunnels
• onderdoorgangen voor kleine zoogdieren

 • Begin juni was er weer een vleermuizenkastencontrole op Landgoed Eerde en in het Eerder Achterbroek. Met name de rosse en de franjestaartvleermuis waren goed vertegenwoordigd dit keer.

  In deze tijd van het jaar zijn er wel jonge vleermuizen te verwachten, maar het is steeds weer een aangename verrassing als dat ook inderdaad het geval blijkt te zijn. Het zijn echt de krenten in de pap als je in een kast kijkt en er tussen een kluwen van zo'n 30! franjestaartvleermuizen een paar

  ...
 • Onlangs kwam er een melding binnen van een lid van onze vereniging dat waarschijnlijk een wasbeerhond was aangereden in Eerde. Een bevestiging van deze waarschijnlijke waarneming konden we niet krijgen. Maar het voorkomen van deze soort in onze regio is mogelijk.

   


  Wasbeerhond (foto Vroege Vogels/Vara)

  De wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) is een roofdier

  ...
 • Hoe mooi zou het zijn als je op een vroege ochtend in een van de vele bossen rond Ommen oog in oog zou komen te staan met een edelhert? Vanwege het feit dat er in het Vechtdal een nuloptie geldt, wat inhoudt dat edelherten niet gewenst zijn, is die kans op dit moment vrijwel nihil. Als het aan ir. Bas Worm, vicevoorzitter van Vereniging het Edelhert, ligt komt daar snel verandering in. Vrijdag 2 juni wil hij graag zijn zienswijze delen met voor- en tegenstanders van de komst van edelherten

  ...
 • Pas kreeg ik een vraag van iemand die mij een foto van een schedel van een ree toestuurde, er was duidelijk een hoektand te zien, hij vroeg zich af wat dat was.

  Normaal bestaat het volgroeide gebit van een ree uit tweeëndertig tanden en kiezen. En net als bij mensen, begint het ree ook met een melkgebit.  Het gebit van een ree kan veel informatie over de leeftijd van het ree geven, maar hoektanden bij reeën?

  Soms groeien er bij reeën inderdaad hoektanden, het worden

  ...
 • In de nieuwe kinderboerderij werd vrijdagavond 17 februari voor het eerst een thema-avond van de vereniging gehouden. Na enig geëxperimenteer met de audiovisuele installatie om een Power Point Presentatie op het scherm te krijgen, kon vleermuizenexpert Theo Douma uit Rouveen zijn verhaal houden. Hij liet een paar unieke filmpjes over vleermuizen zien, onder andere  een filmpje waarin te zien was hoe een vleermuis spinnen uit een spinnenweb vangt. Hij vertelde boeiend over het leven van

  ...
 • Wij organiseren op vrijdag 17 februari a.s. om 20.00 uur deze thema-avond over vleermuizen.

  Vleermuizenkenner Theo Douma zal vertellen over het verborgen leven van vleermuizen en over de onderzoeken met betrekking tot deze zoogdiertjes op Landgoed Eerde. Op het landgoed zijn ongeveer 150 kasten geplaatst.

  Theo Douma is al sinds begin jaren '90 bezig in de ban van de vleermuis. Hij heeft destijds zijn afstudeerproject over vleermuizen gedaan op Landgoed Eerde. Er werd

  ...
 • Donderdagmiddag 5 januari 2017, na het schoonmaken van alle vogelnestkastjes aan de Dieselweg in Junne, wilden Machteld en ik nog even zien of de Bosuil op het Laar er nog zat. Helaas was de Bosuil op dat moment niet aanwezig.

  Omdat wij alle twee benieuwd waren naar de voortgang van de inrichting van de zuidelijke Vechtoever bij Ommen, wilden we nog even kijken bij Camping de Koeksebelt. De geplande nevengeul, welke grotendeels wordt aangelegd op het terrein van Camping de

  ...
 • Langs de Poppenallee in Dalfsen is een dode otter gevonden. Het beestje is vermoedelijk doodgereden.   "Op de Poppenallee is een plek waar de otters de dijk richting de Vecht oversteken", vertelt ecoloog en otterspeurder Vincent Martens aan RTV Oost.

  Volgens de Martens zitten er sinds een jaar of vijf een aantal otters in Dalfsen. "We zijn erachter gekomen dat de beesten via de weteringen hun weg terug vinden, helemaal naar Zwolle." Waarschijnlijk is het beestje doodgereden.

  ...
 • Onze vereniging pleit voor een alternatief fietspadtracé in de buurtschap Varsen. Wij worden hier in gesteund door Stichting Das en Vecht en de provinciale Otterwerkgroep.
  Met dit alternatief willen wij voorkomen dat voor verstoringgevoelige soorten als Otter en Das zullen verdwijnen uit dit gebied.

  foto: Hugh Jansman

  Wij vinden als natuurorganisaties dat het door

  ...
 • In het weekend van vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus a.s. wordt de jaarlijkse Europese Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Meer dan 30 landen doen hier aan mee. Door heel Nederland worden er activiteiten zoals vleermuisexcursies met batdetector georganiseerd voor volwassenen en kinderen.

  In het Overijsselse Vechtgebied worden op beide dagen vleermuisexcursies verzorgd door natuurgids Herma Jaspers Kotterink uit Junne (gemeente Ommen).  Vooraf aanmelden is nodig: via e-mail

  ...
 • Afgelopen jaren heeft de provincie Overijssel honderden faunapassages gerealiseerd. Buizen onder de weg door of ecoducten over de weg heen worden elke nacht gebruikt door verschillende dieren, zoals marters, dassen, otters, reeën en vossen. Het doel van deze passages is de verkeersveiligheid voor mens en dier te verhogen en natuurgebieden met elkaar te verbinden.

  Faunapassage

  ...
 • De wezel is in Europa het kleinste roofdier en behoort tot de familie van de marterachtigen. Samen met de hermelijn, bunzing, otter, boom- en steenmarter, otter, en das vormt deze familie van marterachtigen de grootste groep landroofdieren in Nederland. Vooral met de hermelijn wordt een wezel nog wel eens verwisseld.

  In het veld kun je hem herkennen als een snel bewegend rank roofdiertje, dat soms snel even over een pad rent, of even in en uit de vegetatie schiet. Soms staat het

  ...
 • Zaterdag 6 februari was er weer een leuke en leerzame excursie ‘Speuren naar sporen’ met onze eigen boswachter Arend Spijker. Ongeveer 25 natuurliefhebbers, waaronder een stuk of tien kinderen, deden mee aan de excursie.

   

  De meeste deelnemers waren niet-leden; een aantal daarvan gaf aan meteen lid te zullen worden. Het werd een boeiende tocht door het Junner Koeland, waarover Arend

  ...
 • Wij organiseren op zaterdag 6 februari ' Speuren naar Sporen'. Iedereen  kan, onder begeleiding van boswachter Arend Spijker, op zoek naar dierensporen. Hij neemt mensen mee naar  de vaak verborgen sporen van dierlijke activiteiten. Latrines van dassen, konijnenkeutels, vraat van een specht om bij insecten te kunnen komen, het skelet van een door een roofvogel  gedode duif en natuurlijk de sporen van pootjes in het zand. Van een ree? Een bunzing? Een haas? Boswachter

  ...
 • Het zaaltje in de Carrousel barstte bijna uit zijn voegen vanwege de belangstelling voor de Dassenavond, die we organiseerden op 20 november. Ongeveer 70 geïnteresseerden luisterden naar de presentatie van Jaap Mulder, die twintig jaar geleden betrokken was bij de herintroductie van dassen op Landgoed Eerde.

  Hij gaf een interessant kijkje in het leven van de Das, die het in Nederland weer aardig goed doet. Dassen worden maximaal 12 jaar oud, en krijgen 8 à 10 jongen, die totaal

  ...
 • Dit jaar, 2015, is uitgeroepen tot het jaar van de das. Daarom besteden Vereniging voor Natuur en Milieu de Vechtstreek en Stichting Das & Vecht extra aandacht aan dit schuwe dier, dat vooral in de schemering en 's nachts actief is. Op vrijdag 20 november vindt er een thema-avond over dit bijzondere zoogdier plaats in de Carrousel.

  foto Ella Roelfs

  Rond 1980 was het

  ...
 • De Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek en Natuurmonumenten zoeken enthousiaste personen die zich willen inzetten voor de natuur dicht bij huis. Op donderdag 5 november 2015 is er een informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk in Kasteel Eerde.

  Wie zoeken we?
  Hou je ervan lekker buiten aan de slag te gaan met een zaag en schop of juist in alle rust vogels te inventariseren? Of vind je het leuk om bezoekers mee te nemen naar de mooiste plekjes

  ...
 • Onze vereniging heeft als doelstelling het mede-instandhouden van deze natuurwaarden door studie en bescherming van natuur en milieu. Wij zijn actief in Ommen en omgeving.

  We zoeken mensen voor:

  • Vleermuis onderzoek
  • Dasseninventarisatie- en monitoring
  • Boommarteronderzoek
  • Mensen die evt. een eigen onderzoek naar een zoogdiersoort(en) wil(len) opstarten

  Taakomschrijving

  Mee helpen

  ...
 • Half februari werd door een aantal bewoners van het Asiel Zoekers Centrum  Besthmenerberg actie ondernomen om zwerfvuil op te ruimen. Zo'n 20 bewoners trokken in felgroene hesjes en met stevige handschoenen aan vanaf de Beerzerweg richting het centrum van Ommen.

  steenmarterAZC

  Naast het gebruikelijk afval als plastic, blikjes en papier werd ook

  ...
 • Het zaaltje in de Carrousel zat goed vol op 19 februari. Zo'n 55 mensen waren afgekomen op de lezing die otterspecialist Hugh Jansman hield over de visotter. Met veel passie en kennis nam Hugh ons mee in de wereld van dit bijzonder dier, dat volgens Jansman helemaal hoort bij Nederland-waterland. De otter is het grootste landroofdier van Nederland en was er in de jaren '80 vrijwel uitgestorven. Gelukkig nog voordat de otter echt uitstierf, waren er al inspanningen om dit watervlugge dier te

  ...

Zoeken