Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

7 juni
31 okt
Lezing "water" door Bas Worm
31 oktober 2023 20:00
18 nov
Speuren naar sporen met Arend Spijker
18 november 2023 13:30
22 jan
29 feb
Lezing slangen door Tariq Stark
29 februari 2024 20:00

Zoogdierenwerkgroep

Deze groep verzamelt gegevens over aantallen en soorten zoogdieren in Ommen en omgeving. Ook is de werkgroep actief met bescherming van zoogdieren.

Enkele activiteiten:
• vleermuizenonderzoek
• controle dassentunnels
• onderdoorgangen voor kleine zoogdieren

 • Visotter monitoring

  Dankzij de monitoring van de visotter weet de zoogdierenwerkgroep CaLutra hoe het gaat met de visotter in Nederland.
  CaLutra genoemd naar BEVER ( Castor fiber ) en OTTER ( Lutra lutra ).
  Het hoofddoel van CaLutra is het beschermen van de bever en de visotter.
  CaLutra heeft al jaren een goed lopend netwerk van vrijwilligers om de groeiende verspreiding van de otter in kaart te brengen en in de gaten te

  ...
 • Dassen observatie

  Gelukkig gaat het weer redelijk goed met de dassenpopulatie in het Vecht- en Reggegebied.
  In 1985 werd hier in de buurt, sinds jaren weer, een dassenburcht gevonden. Het was een burcht in de omgeving van Stegeren, die nu nog steeds in gebruik is.

  Dassen zijn erg sociale dieren en hebben vaste woon- en verblijfplaatsen. Als er geen verstoringen plaats vinden blijven ze trouw aan hun burcht. Het is bekend dat er burchten zijn die al eeuwen gebruikt worden. Je zou het echte

  ...
 • Hoe herken je vleermuizen?

  (bron: Volkskrant)

  Vleermuispopulaties gingen vorige eeuw hard achteruit in Nederland. Maar sinds de jaren tachtig groeit het aantal dieren gestaag, onder meer doordat er meer loofbomen zijn gekomen in onze bossen. Welke soorten kom je zoal tegen in Nederland en hoe herken je ze?

  Zie: ...

 • Nieuwe Rode Lijstsoort: achteruitgang boerenlandzoogdieren

  Op de herziene Rode Lijst Zoogdieren, die op 3 november j.l. is gepubliceerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, blijkt dat het slecht gaat met de zoogdieren in het agrarische gebied. Elf van de zestien meest bedreigde soorten in Nederland leven in dit gebied.
  Met name gaat het slecht met konijn, haas en eekhoorn. Maar ook bunzing, hermelijn en eikelmuis hebben het moeilijk.
  Op de lijst staan negentien soorten zoogdieren waarmee het niet goed

  ...
 • “VLEERMUIZEN” IN ACTIE

  Gelukkig was het droog tijdens de laatste vleermuizen monitoring dag op 7 december 2019. Dat is zeker tijdens een grote schoonmaak heel fijn, want één keer per jaar worden alle vleermuiskasten op Landgoed Eerde, Het Eerderachterbroek en Het Eerderveld schoongemaakt door het team van de Vleermuizenwerkgroep van onze vereniging.

    vleermuizen bij wespennest...

 • Hugh Jansman geeft presentatie over wolf en edelhert

  Op donderdag 17 oktober komt de bekende ecoloog Hugh Jansman op verzoek van onze vereniging naar Ommen voor een presentatie over het leven van edelhert en wolf. Hij zal ingaan op de vraag of er kansen liggen voor deze grote zoogdieren in het Vechtdal.

  Hugh Jansman is een geboren en getogen Sallander. Sinds 1999 is hij werkzaam als ecoloog bij Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Op het gebied van zoogdieren heeft hij zich gespecialiseerd in otter, wolf, hert, zwijn

  ...
 • Vleermuizentunnel op de Archemerberg

  De Archemerberg en de Lemelerberg vormen een natuurgebied met bos en heide met op de top van de Archemerberg een zendmast met een torenvalkennestkast, een verdiept houten gebouwtje, een ondergrondse tunnel met de functie van een voormalige schuilkelder, en een afrastering d.m.v. een hekwerk

  verstevigd met prikkeldraad om te voorkomen dat er

  ...
 • Overijssel ... denkt over de wolf

  tekst uit: "Overijssel... denkt over de wolf", Natuur en Milieu Overijssel, 12-02-2019.

  Op uitnodiging van Natuur en Milieu Overijssel hebben honderden mensen uit de provincie inhoudelijk meegedacht over de vraag wat te doen met de terugkeer van de wolf. En vooral: hoe voorkomen we dat de maatschappelijke discussie hierover ontaardt in verharding en polarisatie? Het betrof mensen uit alle lagen van de samenleving, uit bedrijfsleven, landbouw, natuurorganisaties,

  ...
 • Vleermuiskast controle eind 2018

  Al heel wat jaren doen we op landgoed Eerde onderzoek naar vleermuizen. Er hangen nu ca 150 vleermuiskasten op Landgoed Eerde, in de boswachterij Ommen en in het Eerder Achterbroek.

  Het onderzoek is ooit door Theo Douma en Daniel Tuitert begonnen en nog steeds is het hun onderzoeksproject, maar met gemiddeld 6 tot 8 personen controleren we tegenwoordig deze kasten. We doen dit zo’n 4 a 5 keer per seizoen.
  We kijken dan welke soorten er in de kasten zitten en uiteraard hoeveel.

  ...
 • Vleermuizenkasten controle

  Begin juni was er weer een vleermuizenkastencontrole op Landgoed Eerde en in het Eerder Achterbroek. Met name de rosse en de franjestaartvleermuis waren goed vertegenwoordigd dit keer.

  In deze tijd van het jaar zijn er wel jonge vleermuizen te verwachten, maar het is steeds weer een aangename verrassing als dat ook inderdaad het geval blijkt te zijn. Het zijn echt de krenten in de pap als je in een kast kijkt en er tussen een kluwen van zo'n 30! franjestaartvleermuizen een paar

  ...
 • Wasbeerhond in Eerde?

  Onlangs kwam er een melding binnen van een lid van onze vereniging dat waarschijnlijk een wasbeerhond was aangereden in Eerde. Een bevestiging van deze waarschijnlijke waarneming konden we niet krijgen. Maar het voorkomen van deze soort in onze regio is mogelijk.

   


  Wasbeerhond (foto Vroege Vogels/Vara)

  De wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) is een roofdier

  ...
 • Edelherten in het Vechtdal?

  Hoe mooi zou het zijn als je op een vroege ochtend in een van de vele bossen rond Ommen oog in oog zou komen te staan met een edelhert? Vanwege het feit dat er in het Vechtdal een nuloptie geldt, wat inhoudt dat edelherten niet gewenst zijn, is die kans op dit moment vrijwel nihil. Als het aan ir. Bas Worm, vicevoorzitter van Vereniging het Edelhert, ligt komt daar snel verandering in. Vrijdag 2 juni wil hij graag zijn zienswijze delen met voor- en tegenstanders van de komst van edelherten

  ...
 • Zeldzame hoektanden bij reeën

  Pas kreeg ik een vraag van iemand die mij een foto van een schedel van een ree toestuurde, er was duidelijk een hoektand te zien, hij vroeg zich af wat dat was.

  Normaal bestaat het volgroeide gebit van een ree uit tweeëndertig tanden en kiezen. En net als bij mensen, begint het ree ook met een melkgebit.  Het gebit van een ree kan veel informatie over de leeftijd van het ree geven, maar hoektanden bij reeën?

  Soms groeien er bij reeën inderdaad hoektanden, het worden

  ...
 • De wondere wereld van de vleermuis

  In de nieuwe kinderboerderij werd vrijdagavond 17 februari voor het eerst een thema-avond van de vereniging gehouden. Na enig geëxperimenteer met de audiovisuele installatie om een Power Point Presentatie op het scherm te krijgen, kon vleermuizenexpert Theo Douma uit Rouveen zijn verhaal houden. Hij liet een paar unieke filmpjes over vleermuizen zien, onder andere  een filmpje waarin te zien was hoe een vleermuis spinnen uit een spinnenweb vangt. Hij vertelde boeiend over het leven van

  ...
 • Thema-avond vleermuizen.

  Wij organiseren op vrijdag 17 februari a.s. om 20.00 uur deze thema-avond over vleermuizen.

  Vleermuizenkenner Theo Douma zal vertellen over het verborgen leven van vleermuizen en over de onderzoeken met betrekking tot deze zoogdiertjes op Landgoed Eerde. Op het landgoed zijn ongeveer 150 kasten geplaatst.

  Theo Douma is al sinds begin jaren '90 bezig in de ban van de vleermuis. Hij heeft destijds zijn afstudeerproject over vleermuizen gedaan op Landgoed Eerde. Er werd

  ...
 • Visotterwaarneming 5 januari 2017

  Donderdagmiddag 5 januari 2017, na het schoonmaken van alle vogelnestkastjes aan de Dieselweg in Junne, wilden Machteld en ik nog even zien of de Bosuil op het Laar er nog zat. Helaas was de Bosuil op dat moment niet aanwezig.

  Omdat wij alle twee benieuwd waren naar de voortgang van de inrichting van de zuidelijke Vechtoever bij Ommen, wilden we nog even kijken bij Camping de Koeksebelt. De geplande nevengeul, welke grotendeels wordt aangelegd op het terrein van Camping de

  ...
 • Dode otter gevonden in Dalfsen

  Langs de Poppenallee in Dalfsen is een dode otter gevonden. Het beestje is vermoedelijk doodgereden.   "Op de Poppenallee is een plek waar de otters de dijk richting de Vecht oversteken", vertelt ecoloog en otterspeurder Vincent Martens aan RTV Oost.

  Volgens de Martens zitten er sinds een jaar of vijf een aantal otters in Dalfsen. "We zijn erachter gekomen dat de beesten via de weteringen hun weg terug vinden, helemaal naar Zwolle." Waarschijnlijk is het beestje doodgereden.

  ...
 • Alternatief tracé fietspad Varsen kan de Otter redden

  Onze vereniging pleit voor een alternatief fietspadtracé in de buurtschap Varsen. Wij worden hier in gesteund door Stichting Das en Vecht en de provinciale Otterwerkgroep.
  Met dit alternatief willen wij voorkomen dat voor verstoringgevoelige soorten als Otter en Das zullen verdwijnen uit dit gebied.

  foto: Hugh Jansman

  Wij vinden als natuurorganisaties dat het door

  ...
 • andere berichten: Nacht van de vleermuis 2016 in buurtschap Junne

  In het weekend van vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus a.s. wordt de jaarlijkse Europese Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Meer dan 30 landen doen hier aan mee. Door heel Nederland worden er activiteiten zoals vleermuisexcursies met batdetector georganiseerd voor volwassenen en kinderen.

  In het Overijsselse Vechtgebied worden op beide dagen vleermuisexcursies verzorgd door natuurgids Herma Jaspers Kotterink uit Junne (gemeente Ommen).  Vooraf aanmelden is nodig: via e-mail

  ...
 • Wildspotter

  Afgelopen jaren heeft de provincie Overijssel honderden faunapassages gerealiseerd. Buizen onder de weg door of ecoducten over de weg heen worden elke nacht gebruikt door verschillende dieren, zoals marters, dassen, otters, reeën en vossen. Het doel van deze passages is de verkeersveiligheid voor mens en dier te verhogen en natuurgebieden met elkaar te verbinden.

  Faunapassage

  ...

Zoeken