Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Valken verslag 2016

  Wie geniet er nu niet van een prachtige, biddende Torenvalk vlak boven zijn hoofd? Deze kleine roofvogel staat namelijk al vliegend stil in de lucht. Al biddend speurt de Torenvalk de grond af op zoek naar muizen of misschien nog beter gezegd: naar urinesporen van muizen! Torenvalken zien namelijk ultraviolette kleuren hetgeen betekent dat zij urinesporen kunnen waarnemen vanuit de lucht.  Daarom bestaat het voedsel van een Torenvalk grotendeels uit muizen. De Torenvalk onderscheidt

  ...
 • Kerkuilen

  De Kerkuil vliegt geruisloos met zachte, diepe doorslaande vleugelslagen. Een angstaanjagend gekrijs midden in de nacht of een plotseling opduikende schim is vaak een vluchtige ontmoeting met de Kerkuil die op zoek is naar een prooi.  

  Kerkuilen 2016 0001

  Het voedsel bestaat voornamelijk uit veldmuizen en bosmuizen, aangevuld met huisspits-en bosspitsmuizen, dwergmuis,

  ...
 • Wespendief 2016

  Op zijn zoek- en trektocht door de natuur had Gerard van Beesten een schitterende waarneming: namelijk de aanwezigheid van de Wespendief ( Pernis apivorus ). Gerard herkende de roofvogel aan zijn vlucht want de Wespendief heeft ongeveer de vlucht als een Buizerd maar hij heeft langere, smallere vleugels, een langere staart met drie donkere banden en een vooruitgestoken kop als die van een duif. Het moet gezegd worden dat het ontdekken van een Wespendief een zware klus is omdat de vogel in

  ...
 • Educatief ooievaars ringen in Archem: het verhaal van de leerkracht en de kinderen

  Gerard van Beesten is vrijwilliger bij landschap Overijssel en natuur en milieu de Vechtstreek. Hij heeft regelmatig in de lemelervelder of andere bladen gestaan met een stukje over het volgens ringen. Op mijn werk (speciaal onderwijs school) kunnen we elk jaar kiezen uit verschillende thema’s en onderwerpen van het CNME (Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie). Dit keer stond er iets bij over vogels kijken. Dit project hebben we eerder gedaan binnen de school, omdat we in het bos zitten.

  ...
 • Ooievaars ringen 2016

  Tegenwoordig zie je steeds meer Ooievaars in Nederland. Ooievaars zijn trekvogels daarom is het zeker niet de bedoeling dat ze in Nederland overwinteren! Het bijvoeren van Ooievaars gedurende het winterseizoen is dan ook ten zeerste af te raden.

  Tegenwoordig maken de meeste Ooievaars gebruik van paalnesten, maar in 2016 ontdekte Gerbrand Groen ook een ooievaarsnest gemaakt op de ouderwetse manier: namelijk 

  ...
 • Roofvogels, klimmers en tips over terugmeldingen

  Veel Buizerds hebben jongen in de maand mei. Reeds vele jaren klimt de zeer ervaren Wim Koldewee (Nestor en vrijwilliger Vogelwerkgroep Natuur en Milieu) van de ene hoge boom in de andere om jonge roofvogels uit het nest te halen zodat ze geringd kunnen worden door Han Bouman. Ook in 2016 kwam Wim diverse keren in actie.

   

  Hier ziet u Wim Koldewee in vol

  ...
 • Bosuilen 2016

  De geheimzinnige Bosuil leeft vooral ’s nachts. Zij kunnen prima zien in het donker. Uilen draaien niet met hun oogbollen maar ze zijn in staat hun flexibele hals bijna rond te draaien: vandaar dat ze de hele omgeving  heel snel in beeld hebben! 

  De Bosuil komt voor in Europa en in Azië. Maar de populaties van beide continenten zijn van elkaar gescheiden door onbezet gebied!

  De belangrijkste

  ...
 • Vogels en prikkeldraad; geen goede combinatie. Hoe kunt u hulp bieden?

  Helaas raken er nog veel vogels verstrikt in prikkeldraad.  Op de tweede Pinksterdag vonden Machteld en ik nog een klein “restje” Kerkuil! Doodsoorzaak: verstrikt in prikkeldraad gebruikt als afscheiding van een weiland. Helaas wordt er, naar onze mening, volkomen zinloos, regelmatig prikkeldraad gebruikt als afscheiding van een snelweg of als scheiding tussen weilanden. Hierdoor komen jaarlijks ook veel vogels om: veel TE veel.

  ...

 • Mooie Vroege Vogelexcursie met Evert Ruiter

   

  Welgeteld veertien natuurliefhebbers waren vroeg opgestaan om op Hemelvaartsdag met natuurkenner Evert Ruiter door het Arriër Koeland te trekken. Slechts een enkel lid van onze vereniging was daarbij; de anderen kwamen uit bijvoorbeeld Enter, Groningen en Utrecht. Om 6.00 uur vertrok het gezelschap om na een korte wandeling door het bos, waar de vogels goed hun best deden om de deelnemers te plezieren, aan te komen op het ongerepte Arriër Koeland. Ondanks het feit dat de zon

  ...
 • Raven 2016

  De Raaf is een vroege broedvogel!  Daarom is het geen overbodige luxe nesten van de Raaf al in het vroege voorjaar in de gaten te houden.  Kenners  kunnen aan het gedrag van het ouderpaar zien of het broedvogels zijn of rondzwervende vogels, die nog  niet geslachtsrijp zijn.
  De Raaf is honkvast . Hij gebruikt jaren achtereen hetzelfde nest en breidt het ook ieder jaar ietsje uit. De Raaf is monogaam en blijft zijn hele leven bij zijn partner. Hij kan

  ...
 • Dauwtrappen met Evert Ruiter

  Traditiegetrouw organiseren wij op Hemelvaartsdag, dit jaar op 5 mei, weer een Vroege Vogelexcursie. Natuurkenner Evert Ruiter is bereid gevonden deze excursie te leiden. Het is voor de deelnemers wel vroeg opstaan: om 6.00 uur ('s morgens!!)  is het vertrek vanaf splitsing Junnerweg-Beerzerweg in Ommen. De wandeltocht gaat via het bos door het Arriër Koeland, een van de meest ongerepte

  ...
 • Lammetjesdag 19 maart 2016

   Net als voorgaande jaren was de Vogelwerkgroep  van Natuur en Milieu de Vechtstreek, ook dit jaar weer aanwezig bij de Lammetjesdag op de Lemelerberg,  georganiseerd door Landschap Overijssel. Gewoontegetrouw komen er veel ouders met hun kinderen naar dit evenement met als belangrijkste doel: het bewonderen en/of knuffelen van lammetjes. Het is een waar familiefestijn geworden.  Om het geheel op te fleuren zijn er die dag nog meer activiteiten waarmee de kinderen ( en

  ...
 • Speuren naar sporen

  Zaterdag 6 februari was er weer een leuke en leerzame excursie ‘Speuren naar sporen’ met onze eigen boswachter Arend Spijker. Ongeveer 25 natuurliefhebbers, waaronder een stuk of tien kinderen, deden mee aan de excursie.

   

  De meeste deelnemers waren niet-leden; een aantal daarvan gaf aan meteen lid te zullen worden. Het werd een boeiende tocht door het Junner Koeland, waarover Arend

  ...
 • Kerkuilen broeden in de kerk: een unicum anno 2015

  Deze zeer tot de verbeelding sprekende vogel broedt en jaagt vaak in menselijke omgeving, maar slechts weinigen krijgen hem wat beter te zien. Veel voorkomende broedplaatsen zijn  de voor de Kerkuil speciaal gemaakte nestkasten in boerenschuren of andere bouwwerken, een enkele keer ook holle bomen maar broeden in een kerk, waar ze hun naam aan ontlenen,  komt helaas bijna niet meer voor.

  Vroeger konden de Kerkuilen via de zogenaamde galmgaten naar binnen. Helaas zijn deze

  ...
 • Speuren naar Sporen

  Wij organiseren op zaterdag 6 februari ' Speuren naar Sporen'. Iedereen  kan, onder begeleiding van boswachter Arend Spijker, op zoek naar dierensporen. Hij neemt mensen mee naar  de vaak verborgen sporen van dierlijke activiteiten. Latrines van dassen, konijnenkeutels, vraat van een specht om bij insecten te kunnen komen, het skelet van een door een roofvogel  gedode duif en natuurlijk de sporen van pootjes in het zand. Van een ree? Een bunzing? Een haas? Boswachter

  ...
 • Doe mee aan de Nationale Tuinvogeltelling 2016

  U kunt als volgt meedoen:

  1. Tel op 16 of 17 januari 2016 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon  Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee.
  2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen
  ...
 • Vogeltjes schieten

  Bestuurslid en lid van de Vogelwerkgroep Henk-Jan Bezemer over zijn passie voor vogels:

  Vroeger luisterde ik altijd naar de radio met het programma van Bert Garthoff: “Weer of geen weer” en wat me is bijgebleven is daarin de bijdrage van de bioloog Fop I. Brouwer met zijn rubriek "Wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit".
  Daarmee is mijn liefde voor de natuur geboren en gebleven.
  Alleen zijn de tijden veranderd en het leven is vluchtiger en sneller

  ...
 • Afschot ganzen Overijssel verboden

  DEN HAAG - 2 december 2015
  Het afschieten van ganzen in en rond de Overijsselse Natura 2000-gebieden is vanaf vandaag verboden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in de rechtszaak van Vogelbescherming tegen Gedeputeerde Staten van Overijssel. Met het afschieten van ganzen het hele jaar door wil de provincie schade aan agrarische percelen voorkomen.

  Kraanvogelexcursie naar Diepholz oktober 2015

  Een aantal leden van de vogelwerkgroep zijn het laatste weekend van oktober naar Diepholz geweest voor een kraanvogel expeditie. Jan Vrijlink heeft het voorbereidende werk gedaan en ons getrakteerd op een werkelijk schitterende dag. Het weer was geweldig, het sfeervolle gebied waar hij ons naar toe navigeerde zat vol kraanvogels. We hebben enkele duizenden kunnen tellen. De ruim twee uur durende tocht er naar toe was gezellig en daardoor zo voorbij. De aanwezigen gaven blijk van een

  ...
 • Vacature vrijwilligers voor de vogelwerkgroep

  Vrijwilligers voor de vogelwerkgroep

  Onze vereniging heeft als doelstelling het mede-in standhouden van de natuurwaarden door studie en bescherming van natuur en milieu. Wij zijn actief in Ommen en omgeving.

   

  We zoeken mensen voor:

  > tellingen

  > inventarisatie

  > bescherming

   

  Momenteel zijn we actief met:

  > watervogeltelllng

  >

  ...

Zoeken