Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Kerkuilen zoeken onderdak

  Onze Vogelwerkgroep is naarstig op zoek naar passende locaties voor kerkuilen-nestkasten.

  Het gaat niet zo goed met de broedresultaten van de kerkuil in de regio Ommen. Daarom roept de vogelwerkgroep iedereen in het buitengebied van Ommen en de omliggende dorpen op om suggesties te doen voor plaatsingsplekken voor zo’n kast. Als de locatie naar het oordeel van de werkgroep geschikt is, dan stelt deze een kerkuilenkast ter beschikking en zal deze in de toekomst ook onderhouden en

  ...
 • Help vogels de winter door

  Bij deze koude en veel sneeuw hebben vogels het niet gemakkelijk om te overleven.
  Je kunt ze een handje helpen. Hieronder de winter survivaltips voor vogels op een rij:

  • Hang voedersilo’s op met vogelvoer. Strooi ook wat voer tussen de struiken, zodat schuwe vogels ook aan hun trekken komen.
  • Behalve pindaslingers en vetbollen, kunt u ook voer uit eigen keuken geven. Denk aan kaas (zonder de korsten), brood en fruit. Merels zijn bijvoorbeeld dol op rotte
  ...
 • Geslaagde thema-avond over Kerkuil

  Alle belangstellenden konden maar net in het Natuur Informatie Centrum, waar Johan de Jong op 24 november de thema-avond over de kerkuil op enthousiaste wijze presenteerde. De bezoekers van deze avond kijken terug op een bijzonder interessante vertelling met voor de pauze prachtige dia's en
  ...
 • Rust! De beste weidevogelbescherming

  Uit onderzoek van SOVON blijkt dat het bezoekeffect aan nesten een negatief effect heeft op het broedsucces. Het met rust laten van weidevogelnesten in agrarische gebieden biedt de beste bescherming. Het controleren van nesten leidt per nestbezoek tot een verhoging van de verliezen. Overigens is het niet duidelijk waardoor de hogere verliezen precies tot stand komen. Vermoedelijk is er sprake van een combinatie tussen het maken van een paadje dat een predator gemakkelijk kan volgen

  ...
 • Ooievaars ringen - juni 2010

  Op diverse plaatsen in het Vechtdal heeft de vogelwerkgroep van de vereniging
  voor Natuur en Milieu ‘de Vechtstreek’ dit weekeinde jonge ooievaars geringd.
  Het gaat erg goed met de ooievaar in dit gebied, in Witharen, Varsen en iets
  verderop aan de vecht nabij Oudleusen zijn de jonge ooievaars voorzien van een
  ring, deze is voorzien van een nummer wat wordt doorgegeven aan het Nederlandse
  vogeltrekstation.

  Met een hoogwerker beschikbaar gesteld door

  ...
 • Han Bouman krijgt Gouden Lepelaar

  Onderstaand artikel is geschreven door ons lid Harry Woertink en heeft gestaan in de Stentor op maandag 25 augustus 2008

  De Gouden Lepelaar is dit jaar uitgereikt aan Han Bouman uit Beerzerveld.
  Deze hoge onderscheiding wordt jaarlijks toegekend door Vogelbescherming Nederland aan iemand die zich met bijzondere verdiensten heeft ingezet voor de vogels. De uitreiking van de Gouden Lepelaar vond zaterdag plaats tijdens het Vogelfestival in de Oostvaardersplassen bij

  ...
 • Thema-avond grutto's 16 februari 2007

  Foto's van de gruttoavond met Danny Ellinger op 16 februari 2007

  ...
 • Nestkasten voor rondweg Ommen

   (Overgenomen van het artikel op de website van De weekkrant.nl
  http://www.deweekkrant.nl/artikel/2008/december/03/veilig_in_de_kast.)

  De Vogelwerkgroep van de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek is door Rijkswaterstaat gevraagd om het vogelkastproject op zich te nemen.
  Zij zullen ervoor zorgen dat vele kasten voor torenvalken, steen-, bos- en kerkuilen worden opgehangen in het

  ...
 • Broedgeval van Wespendief op Lemelerberg

  Dit jaar heeft de Wespendief gebroed op de Lemelerberg. Gerard van Beesten van onze Vogelwerkgroep heeft dit jaar een nest gevonden van deze zeldzame soort. Het is angstvallig geheim gehouden, om verontrusting van het broedende paar te voorkomen. Maar het resultaat mag er zijn: een kuiken is groot gebracht.
  Meer weten: zie het artikel op de website van de Stentor : ...

 • Schooljeugd van Het Kompas naar de kerkuiltjes

  Naar de jonge uiltjes.
  Donderdag 17 juni 2010. We stapten op de fiets bij school en fietsten naar de schuren achter de Besthmenermolen.
  Daar waren meneer Groen en meneer en mevrouw Bouman. Toen klom meneer Groen op een ladder en haalde kleine uilskuikens uit het nest.
  Hij liet ze ons zien en meneer Bouman ging de vleugels meten en de uiltjes wegen en ze een ring om de poot doen met een tang. En mevrouw Bouman schreef het allemaal op.
  Helaas was moederuil

  ...
 • Valken floreren op de Lemelerberg

  Leden van de Vogelwerkgroep hebben gezorgd voor broedgelegenheid op de Lemelerberg. En met succes! Lees verder in dit artikel uit de Stentor: http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/7032383/Valken-floreren-op-Lemelerberg.ece

   

 • In the air

  De gierzwaluw eet, drinkt, slaapt en paart vliegend.
  Afgezien van het broeden vliegt hij z’n hele leven.
  Omstreeks 30 april keert hij terug vanuit zuidelijk Afrika. Een 7000 km lange tocht.
  Misschien denkt hij dat we voor hem de vlag uitsteken. Dat zou na zo’n prestatie ook wel op zijn plaats zijn.
  Deze bijzonder plaatstrouwe vogel, die eigenlijk helemaal geen zwaluw is, weet gelukkig ook Ommen elk jaar weer te vinden.
  Met 120 km per uur (na meetcorrectie) gieren ze

  ...
 • Lezing stadsvogelproject stimuleert wethouder

  In het Natuurinformatiecentrum in Ommen genoten de leden van De Vechtstreek en andere aanwezigen op vrijdagavond 19 februari 2010 van de lezing en vogelfoto’s van Johan Poffers, een kei op het terrein van stadsvogels uit Hardenberg. Johan vertelde zijn gehoor dat we het probleem van met name teruglopende populaties mussen, huis- en gierzwaluwen bij de gemeentelijke instanties weliswaar dringend kenbaar moeten maken, maar dat we er de oplossing dan meteen naast moeten leggen. Welwillendheid

  ...
 • Unieke samenwerking leidt tot duizend nestkasten in Ommen

  Ommen –  Het tienjarige samenwerkingsverband tussen de Vereniging Natuur en Milieu “De Vechtstreek”, Praktijk Onderwijs De Maat en het bedrijfsleven werd op 3 juli 2007 bekroond met de oplevering van de duizendste nestkast. Leerlingen van De Maat overhandigden de duizendste nestkant aan Gerbrand Groen van de vogelwerkgroep, een onderdeel van “De Vechtstreek”.

  Een toevallige ontmoeting tussen Gerbrand Groen en Eddy van Lenthe (De Maat), leidde tien jaar geleden tot samenwerking.

  ...
 • Birdwatch 2008 - wereldwijd naar vogels kijken

  Afgelopen zaterdag 4 oktober gingen leden van ‘de Vechtstreek’ uit Ommen op stap om vogels te kijken en te tellen. Zij doen dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen in ons land. In totaal tellen zij op ongeveer 150 verschillende plaatsen zoveel mogelijk vogels. Zij doen dit in het kader van de internationale World Birdwatch van BirdLife International, waarbij over de gehele wereld dit weekend naar vogels gekeken wordt. Zo doen dit jaar alleen in Europa bijna 30 landen mee aan dit

  ...
 • Jaar van de Scholekster

  Dit jaar vragen SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de Scholekster, waar het – ongemerkt – al jaren slecht mee gaat. Door middel van verschillende deelprojecten probeert men beter inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding en broedbiologie van deze fraaie soort.
  Op de website www.jaarvandescholekster.nl wordt meer achtergrondinformatie gegeven over dit onderzoek.
  Mochten leden

  ...
 • SOVON zoekt uitbreiding voor MUS-meetnet in 2008

  Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) is in 2007 in vliegende vaart van start gegaan. In meer dan 360 gebieden werden broedvogels via punttellingen in kaart gebracht. SOVON hoopt het meetnet verder uit te bouwen en is dus op zoek naar extra tellers.
  De telmethode van MUS is eenvoudig en kost weinig tijd. Toch werden er in 2007 al meteen opmerkelijke resultaten mee behaald. Voor veel stadsvogelsoorten vertonen de MUS-stippenkaarten al een goede gelijkenis met de verspreidingskaarten uit de

  ...
 • Zeven kerkuilen per nest

  Han Bouman, ringer van onze vereniging, is tevreden over de kerkuilbroedsels in Lemelerveld en Lemele. In de nesten die aangetroffen zijn, zijn zeven of acht jongen uit het ei gekomen. Dat is volgens Han een hoog gemiddelde per nest. Normaal komen er vier é vijf jongen per nest uit het ei.
  Alle jongen zijn geringd met een ring van het Vogeltrekstation, dit om later meer over de vogels te weten te komen, bijvoorbeeld hoe oud ze worden of waar ze zijn heengetrokken. Ook zijn de nesten

  ...
 • Jonge ooievaars in Ommen geringd

  Op zaterdag 30 juni 2007 zijn de ooievaarsnesten in Witharen en Varsen gecontroleerd door Gerbrand Groen en Han Bouman van onze vogelwerkgroep.
  Van de in totaal 10 nesten in de gemeente Ommen waren dit de twee paalnesten die dit jaar bewoond waren.

  In nauwe samenwerking met de eigenaar werd het ooievaarsnest in Witharen geïnspecteerd. Het paalnest staat op ca. 10 meter hoogte aan de Witharenweg. Mede door de bereidwillige medewerking van Pannendekbedrijf Dunnewind de Lange, die

  ...
 • Onderhoud observatiehut najaar 2008

   

   

  Leden van de Vogelwerkgroep hebben het initiatief genomen om de observatiehut bij het Junner Koeland een grondige onderhoudsbeurt te geven.

   

  ...

Zoeken