Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

27 okt
Paddenstoelenexcursie
27 oktober 2018 13:30
27 okt
Nacht van de nacht 2018
27 oktober 2018 19:00
1 dec

Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Foto's van de gruttoavond met Danny Ellinger op 16 februari 2007

  ...
 •  (Overgenomen van het artikel op de website van De weekkrant.nl
  http://www.deweekkrant.nl/artikel/2008/december/03/veilig_in_de_kast.)

  De Vogelwerkgroep van de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek is door Rijkswaterstaat gevraagd om het vogelkastproject op zich te nemen.
  Zij zullen ervoor zorgen dat vele kasten voor torenvalken, steen-, bos- en kerkuilen worden opgehangen in het

  ...
 • Dit jaar heeft de Wespendief gebroed op de Lemelerberg. Gerard van Beesten van onze Vogelwerkgroep heeft dit jaar een nest gevonden van deze zeldzame soort. Het is angstvallig geheim gehouden, om verontrusting van het broedende paar te voorkomen. Maar het resultaat mag er zijn: een kuiken is groot gebracht.
  Meer weten: zie het artikel op de website van de Stentor : ...

 • Naar de jonge uiltjes.
  Donderdag 17 juni 2010. We stapten op de fiets bij school en fietsten naar de schuren achter de Besthmenermolen.
  Daar waren meneer Groen en meneer en mevrouw Bouman. Toen klom meneer Groen op een ladder en haalde kleine uilskuikens uit het nest.
  Hij liet ze ons zien en meneer Bouman ging de vleugels meten en de uiltjes wegen en ze een ring om de poot doen met een tang. En mevrouw Bouman schreef het allemaal op.
  Helaas was moederuil

  ...
 • Leden van de Vogelwerkgroep hebben gezorgd voor broedgelegenheid op de Lemelerberg. En met succes! Lees verder in dit artikel uit de Stentor: http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/7032383/Valken-floreren-op-Lemelerberg.ece

   

 • In het Natuurinformatiecentrum in Ommen genoten de leden van De Vechtstreek en andere aanwezigen op vrijdagavond 19 februari 2010 van de lezing en vogelfoto’s van Johan Poffers, een kei op het terrein van stadsvogels uit Hardenberg. Johan vertelde zijn gehoor dat we het probleem van met name teruglopende populaties mussen, huis- en gierzwaluwen bij de gemeentelijke instanties weliswaar dringend kenbaar moeten maken, maar dat we er de oplossing dan meteen naast moeten leggen. Welwillendheid

  ...
 • Ommen –  Het tienjarige samenwerkingsverband tussen de Vereniging Natuur en Milieu “De Vechtstreek”, Praktijk Onderwijs De Maat en het bedrijfsleven werd op 3 juli 2007 bekroond met de oplevering van de duizendste nestkast. Leerlingen van De Maat overhandigden de duizendste nestkant aan Gerbrand Groen van de vogelwerkgroep, een onderdeel van “De Vechtstreek”.

  Een toevallige ontmoeting tussen Gerbrand Groen en Eddy van Lenthe (De Maat), leidde tien jaar geleden tot samenwerking.

  ...
 • Afgelopen zaterdag 4 oktober gingen leden van ‘de Vechtstreek’ uit Ommen op stap om vogels te kijken en te tellen. Zij doen dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen in ons land. In totaal tellen zij op ongeveer 150 verschillende plaatsen zoveel mogelijk vogels. Zij doen dit in het kader van de internationale World Birdwatch van BirdLife International, waarbij over de gehele wereld dit weekend naar vogels gekeken wordt. Zo doen dit jaar alleen in Europa bijna 30 landen mee aan dit

  ...
 • Dit jaar vragen SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de Scholekster, waar het – ongemerkt – al jaren slecht mee gaat. Door middel van verschillende deelprojecten probeert men beter inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding en broedbiologie van deze fraaie soort.
  Op de website www.jaarvandescholekster.nl wordt meer achtergrondinformatie gegeven over dit onderzoek.
  Mochten leden

  ...
 • Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) is in 2007 in vliegende vaart van start gegaan. In meer dan 360 gebieden werden broedvogels via punttellingen in kaart gebracht. SOVON hoopt het meetnet verder uit te bouwen en is dus op zoek naar extra tellers.
  De telmethode van MUS is eenvoudig en kost weinig tijd. Toch werden er in 2007 al meteen opmerkelijke resultaten mee behaald. Voor veel stadsvogelsoorten vertonen de MUS-stippenkaarten al een goede gelijkenis met de verspreidingskaarten uit de

  ...
 • Han Bouman, ringer van onze vereniging, is tevreden over de kerkuilbroedsels in Lemelerveld en Lemele. In de nesten die aangetroffen zijn, zijn zeven of acht jongen uit het ei gekomen. Dat is volgens Han een hoog gemiddelde per nest. Normaal komen er vier é vijf jongen per nest uit het ei.
  Alle jongen zijn geringd met een ring van het Vogeltrekstation, dit om later meer over de vogels te weten te komen, bijvoorbeeld hoe oud ze worden of waar ze zijn heengetrokken. Ook zijn de nesten

  ...
 • Op zaterdag 30 juni 2007 zijn de ooievaarsnesten in Witharen en Varsen gecontroleerd door Gerbrand Groen en Han Bouman van onze vogelwerkgroep.
  Van de in totaal 10 nesten in de gemeente Ommen waren dit de twee paalnesten die dit jaar bewoond waren.

  In nauwe samenwerking met de eigenaar werd het ooievaarsnest in Witharen geïnspecteerd. Het paalnest staat op ca. 10 meter hoogte aan de Witharenweg. Mede door de bereidwillige medewerking van Pannendekbedrijf Dunnewind de Lange, die

  ...
 •  

   

  Leden van de Vogelwerkgroep hebben het initiatief genomen om de observatiehut bij het Junner Koeland een grondige onderhoudsbeurt te geven.

   

  ...
 •  

  De ooievaars bij de Leemansmolen in Vriezenveen zijn geringd op 29 juni 2016. Het nest is van de Co en Hanneke Wessels. 

   

  Bekijk het filmje:

  ...
 • Henk Jan Bezemer vertelde me dinsdag 14 februari, tot mijn grote verassing, dat hij een Witoogeend had zien zwemmen in één van de vijvers van de Dante. De Witoogeend is namelijk een zeldzame broedvogel.  Mijn reactie was dan ook voorspelbaar;  snel gewapend met mijn fotocamera naar de desbetreffende Dantevijver waar de Witoogeend tot mijn grote  vreugde nog aanwezig was. Hij zat zelfs te zonnen aan de rand van de vijver bij een bankje! Ik kon het niet beter treffen want de

  ...

Zoeken