Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Uitbreiding territorium van de nachtzwaluw op Lemelerberg

  Onze Vogelwerkgroep heeft tijdens de inventarisatie van de nachtzwaluw een nieuw territorium  van deze soort vastgesteld op de Lemelerberg. Dat betekent dat er nu 23 territoria zijn in het natuurgebied ten opzichte van de 22 in 2014. Dat is erg bijzonder voor deze zeer kwetsbare soort, die sterk gebonden is aan heidegebieden. De verbetering van het leefgebied in 2012 door Landschap Overijssel hebben zeker bijgedragen aan dit succes. Het heidelandschap op de Lemelerberg is toen door de

  ...
 • Wespen - dief

   

  Dat er veel wespen zijn dit jaar is wel te merken wanneer je op het terras zit te eten of te drinken. Ze vormen dit jaar een heuse plaag en zorgen voor veel overlast. Een vogel die wel heel blij is met wespen is de wespendief. Deze zeldzame vogel lijkt sprekend op de buizerd, maar heeft een heel ander leefpatroon. Waar de buizerd muizen en zieke konijnen eet leeft de wespendief hoofdzakelijk van wespen en bijenlarven.  De wespennesten worden uitgegraven en  de raten

  ...
 • SOVON: Landelijke Dag 2015 Zaterdag 28 november De Reehorst, Ede

  Op zaterdag 28 november is het weer zo ver…

  Voor de 36ste maal organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland haar Landelijke Dag! Als vanouds wordt het een dag voor vogelaars en andere natuurliefhebbers, met boeiende lezingen en een uitgebreide informatiemarkt.  

  De Reehorst is een uitstekend bereikbare locatie vrijwel naast station Ede-Wageningen met comfortabele lezingenzalen en een professionele uitstraling.

  De dag is bedoeld voor iedereen met een hart voor

  ...
 • Record aantal Europeanen wil goede EU-natuurwetten

  Een half miljoen Europeanen (520.325 in totaal) heeft de Europese Commissie laten weten dat niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming. De publieksraadpleging van de Europese Commissie over de Europese regels voor natuurbescherming is afgelopen weekend gesloten. Het is de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU.

  Kraanvogels

  Het netwerk van Europese

  ...
 • Holenbroeders profiteren van toename dood hout in bos

  Veel holenbroeders hebben de afgelopen 20 jaar baat gehad bij de toename van dood hout in de bossen, zoals de boomklever. Vanuit het oosten van de provincie neemt de middelste bonte specht al jarenlang toe. Dit hangt samen met het voorkomen van dood hout in de bossen. Ook de kauw is in de bossen sterk toegenomen, maar de toename is mogelijk ten koste gegaan van een andere holenbroeder, de zwarte specht. De in de bossen broedende mezen, zoals de koolmees, de pimpelmees en de glanskop redden

  ...
 • Dauwtrappen 2015

  Traditiegetrouw organiseert de vereniging op Hemelvaartsdag, dit jaar op 14 mei, weer een Vroege Vogelexcursie. Bestuurslid en natuurkenner Henk Ruiter is weer bereid gevonden deze excursie te leiden. Het is voor de deelnemers wel vroeg opstaan: vertrek is om 6.00 uur ('s morgens!!) vanaf splitsing Junnerweg-Beerzerweg in Ommen. De wandeltocht gaat via het bos door het Arriër Koeland, een van de meest ongerepte stukken natuur van het Vechtdal. Bossen, ongecultiveerd grasland en rivierduinen

  ...
 • Bosuilen 2015

  De eerste week van april controleer ik altijd de bosuilkasten, die de vogelwerkgroep heeft hangen op de Archemer en Lemelerberg. Zo ook dit jaar weer. Van het aantal kasten wat we hier hebben hangen, waren er dit jaar twee bezet.  Er zaten toen jongen in van een week oud. Als ze worden geringd moeten ze ongeveer drie weken oud zijn . Afgelopen week waren ze zo oud dat ze konden worden geringd door Han Bouman. Vier jongen zijn er geringd. In totaal heeft de  vogelwerkgroep in ons

  ...
 • Vervolg Project Steenuil ( Deel 5 ) Transport!

  Woensdag 15 april 2015 zijn de steenmartervrije Steenuilkasten door de leerlingen van het ATC  overgedragen aan  de Vogelwerkgroep  Natuur en Milieu de Vechtstreek  en opgeslagen in de schuur van Gerbrand Groen. Het uitladen verliep vlekkeloos en snel o.l.v. Hans Odink en Annelies. De leerlingen van de Boslustschool en de Maat , hadden in no time alle 29 Steenuilkasten opeengestapeld. De leerlingen hadden 30 kasten gemaakt maar 1 ervan heeft reeds een ereplaats

  ...
 • Oeverzwaluwwand Hankate klaar voor broedseizoen 2015

  Op 26 maart 2015 hebben een aantal leden van de vogelwerkgroep de oeverzwaluwwand bij Hankate weer in gereedheid gebracht voor het komende broedseizoen. Voor de zwaluwen hinderlijke  begroeiing werd weggehaald en de oude nesten werden uit de holen verwijderd. Dit is gedaan om met het oude materiaal ook eventuele parasieten, waar de oeverzwaluw hinder van zou kunnen ondervinden, te verwijderen. Vervolgens werden de gangen opnieuw gevuld met leemhoudend zand en de ingangen weer

  ...
 • Ganzenjacht in Overijssel: hoe lang nog?

  Zaterdag, 28 maart, 2015.

  De Raad van State heeft afgelopen woensdag 25 maart in een spoedprocedure de provincie Overijssel opgedragen om uiterlijk op 1 april een besluit te nemen op het bezwaarschrift dat door Vogelbescherming Nederland is ingediend aangaande afschot van ganzen. Dit geldt vooral in en nabij Natura 2000-gebieden. Volgens Vogelbescherming heeft de provincie in strijd gehandeld met de Natuurbeschermingswet door afschot toe te staan zonder vergunning en de

  ...
 • Project “Steenuil” (vervolg: deel 4)

  Steenuilen hebben het moeilijk in Nederland. Als bewoners van het oude boeren- en cultuurlandschap met een schakering van erven, heggen, houtwallen en omheinde weilandjes met paarden en schapen zijn ze sterk afhankelijk geworden van open dorpsranden en kleinschalige landschappen.  Vooral afbraak van veel boerenschuren  en predatie door Steenmarters speelt de Steenuil parten. Door samenwerking tussen het ATC en de Vogelwerkgroep hopen we dat de predatie door Steenmarters verleden

  ...
 • LAMMETJESDAG 2015

  Op 21 maart was het lammetjesdag bij de schaapskooi in Giethmen. Wij hadden een uitnodiging gekregen om met onze vogelwerkgroep daar te gaan staan. Ondanks dat het lente was volgens de kalender, was de temperatuur niet erg aangenaam. Er trokken geregeld buien over. Toch kwamen er nog veel mensen op af, vooral ouders, opa’s en oma’s met kinderen, die even wilden knuffelen met de lammetjes. Over belangstelling had onze stand niet te klagen. We hadden een nieuwe vogelquiz en  daar kon je

  ...
 • Project Steenuil vervolg

  aanvulling 13 maart 2015: enkele foto's toegevoegd

  Omdat de 19 martervrije Steenuilkasten, gemaakt door de leerlingen van De Maat en De Boslustschool , al sneller klaar waren dan verwacht en omdat Han Bouman en Gerbrand Groen van de Vogelwerkgroep nog materialen hadden liggen voor het maken van nog een paar kasten,  kreeg dit Project al heel snel een vervolg: namelijk het maken van nog eens 10 extra martervrije Steenuilkasten!   De leerlingen leveren

  ...
 • Overijssel moet noodzaak tot afschot ganzen onderzoeken

  De Raad van State heeft woensdag 25 februari in een spoedprocedure de provincie Overijssel opgedragen om voor 1 maart een besluit te nemen over het afschot van ganzen in en nabij Natura 2000-gebieden. Aanleiding was een bezwaarschrift van Vogelbescherming Nederland. Die vindt dat de provincie in strijd heeft gehandeld met de Natuurbeschermingswet door afschot toe te staan zonder vergunning en de vereiste toetsing.

  ...

 • Spektakel op de slaapplaats

  Olaf Klaassen, in 1966 geboren aan de rand van het Vechtdal, namelijk in Zwolle, zal na de ledenvergadering een lezing geven over het doel, de soorten en redenen van vogelslaapplaatsen. Hij werkt bij Sovon Vogelonderzoek Nederland sinds 1998.

  Bij slapen denk je aan rust, maar dat gaat bij vogels lang niet altijd op. Voordat vogels gaan slapen is er vaak spektakel te verwachten. Kijk maar eens wat Spreeuwen doen: spectaculaire luchtdansen uitvoeren. Maar ook bijvoorbeeld Wulpen,

  ...
 • Beleef de lente weer actief

  Iedereen die geïnteresseerd is in vogels, kan weer meekijken met het wel en wee van maar liefst negen verschillende soorten op www.beleefdelente.nl. Via webcams worden nesten in de gaten gehouden van onder andere de ooievaar, steenuil, slechtvalk, koolmees en kerkuil. Dit jaar kunnen voor het eerst ook de bosuil en roodborst gevolgd worden.

  ...

 • Vogel van het Jaar 2015

  Om meteen maar met de deur in huis te vallen: in 2015 is er géén Vogel van het Jaar. Sovon heeft besloten dit jaar nog eens extra aandacht te willen besteden aan de spreeuw, Vogel van het Jaar in 2014. Dit omdat het met de spreeuw slecht gaat in Nederland en Sovon meer onderzoek wil doen naar de oorzaken van de achteruitgang van het aantal spreeuwen. Verder geeft Sovon aan, dat ze in 2016 extra groot gaan uitpakken. Over het hoe en wat zal later dit jaar bericht worden. Voor meer

  ...
 • Tuinvogels

  (aangevulde versie 31 januari 2015)

  Ieder die mij een beetje kent, weet dat ik van vogelfotografie houd. Daarbij schuw ik niet verre reizen te maken naar bijvoorbeeld het Griekse Lesbos, de Spaanse Extremadura of het Pools-Duitse Feldberg (Mecklenburg Vorpommern). Of dichterbij in Nederland: Lauwersmeer, IJsselmeer, Steenwijk, Exloo, Goor, Engbertdijskvenen of Arkemheen zijn mijn favoriete plekjes. Maar steeds zegt mijn vrouw: waarom ga je weg, kijk om je heen en ga de tuin

  ...
 • Leerlingen CBS Hoogengraven redden buizerd

  Woensdag, 28 januari, 2015.

  De elfjarige Jochem van Harten van CBS Hoogengraven in Stegeren zag afgelopen maandag tijdens de pauze dat een buizerd verstopt zat in de struiken langs het schoolplein. Toen hij dichter bij kwam zag hij dat de roofvogel een vleugel liet hangen. Zijn klasgenoot Ramon belde meteen zijn vader die dierenarts is. Een tijdje later arriveerde de dierenambulance, die de buizerd naar het Roofvogel Opvangcentrum in  Barchem heeft gebracht. Na

  ...
 • Boswerkzaamheden Archemerberg

  Op de Archemerberg worden boswerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf de oude dijk richting de Dalmsholterweg en aan het begin van de Oude Raalterweg rondom de parkeerplaats. Het hout wat hier uit komt wordt gebruikt voor de industrie, het niet bruikbare hout gaat naar een biogasinstallatie.

  boswerkzaamheden Archemerberg 2015 1

  Landschap Overijssel zorgt

  ...

Zoeken