Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Nationale Tuinvogeltelling 27, 28 en 29 januari

  Op 27, 28 en 29 januari kunt u weer tuinvogels tellen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming. Meedoen is simpel. Tel een half uurtje de vogels in de tuin of op het balkon en meld de resultaten op Tuinvogeltelling.nl.

   Boomklever

  Boomklever

  Je hoeft geen volleerd vogelaar te zijn. De webapp Mijntuinvogeltelling.nl is een handige hulp bij het

  ...
 • Wespendieven geringd

  Ook dit jaar is het mij weer gelukt om een broedend paartje Wespendieven te vinden op de Lemelerberg .
  Om bij het nest te komen moest er geklommen worden door onze ervaren klimmer Wim Kolderwee.
  Op 18 juni heeft Wim voor het eerst bij het nest geklommen en met een mooi resultaat: twee grote jongen op het nest.
  Zo groot dat ze al geringd konden worden.
  De jonge Wespendieven zijn geringd op 25 juni door onze ringers Han Bouman en Jan Vrijlink.
  Nadat alle biometrische

  ...
 • Kerkuilen, torenvalken, ooievaar en steenuilen ringen 2022

  Opvallend was dat we in 2022 minder kerkuilen konden ringen als het jaar ervoor. Dat was niet alleen zo in onze regio maar in het hele land. We lazen steeds meer berichten over een tegenvallende muizenstand en daardoor een tegenvallend broedseizoen van muizen-etende vogels.

  Daarbij is de kerkuil een echte muizenspecialist en minder goed in staat om over te stappen op andere prooien. Veel kerkuilen nestkasten bleven leeg: de verantwoordelijke mensen die deze kasten controleerden

  ...
 • Buizerds ringen

  Dinsdag 7 juni 2022 kon Han Bouman een paar jonge buizerds ringen. Gerard van Beesten had een aantal nesten op grote hoogte gevonden. Klimmer Wim Koldewee moest bij 1 nest maar liefst 30 meter de boom in klimmen voor hij bij het nest was gearriveerd. Een knap staaltje vonden wij, laag bij de grondblijvers, maar we vonden het tevens ook heel goed van Gerard dat hij dit nest had ontdekt!

  Net als bij andere soorten worden deze soorten roofvogels geringd om kennis te vergaren over

  ...
 • Bosuilen ringen 2022

  Omdat de Bosuilen in 2021 op de zolder van het Laar een nest hadden gemaakt in een kerkuilenkast, was Gerbrand Groen heel benieuwd of de geschiedenis zich zou herhalen. Nadat hij diverse keren bij Het Laar was geweest, maar de deur hermetisch gesloten bleef, ondernam Gerbrand actie. Hij nam contact op met de directeur van Hotel de Zon en deze was bereid Gerbrand de sleutel van Huize het Laar te overhandigen. Gerbrands actie was niet voor niks want tijdens de controle van het nest waren er

  ...
 • Dauwtrappen 2022: Vroegevogelexcursie

  6.00 uur Hemelvaartsdag 2022;  Parkeerplaats bij de Steile Oever.

  Zo'n 20 mensen verzamelen zich om met Henk Ruiter het bos in te gaan om vogels te zien en te horen. Henk gaf meteen aan: "Vogels kijk je met je oren". Dat is ook wel gebleken. We hoorden 25 verschillende vogels, maar we zagen er een stuk minder.


  "Eén en al oor!"

  We hoorden een Boompieper

  ...
 • Raven ringen 2022

  Ook in 2022 konden we de Raven van Junne ringen. Deze raven komen er tot nu toe steeds terug. Donderdag 14 april was het zover. De jongen zijn dan al geen kleine raven meer wat betreft de grootte, maar wel wat betreft hun leeftijd. Het waren ondertussen al flinke vogels, die bijna op het punt stonden uit te vliegen, dus waren we blij dat Wouter Thijs Nijhuis, hovenier Nijhuis Groentechniek, tevens onze vaste “ravennest”klimmer, ze allemaal probleemloos naar beneden kon brengen. Vóór Wouter

  ...
 • Steenuilen woningnood

  Omdat er meerdere vogelwerkgroepleden zonder steenuilennestkasten zaten moest Gerbrand Groen aan de slag met het zoeken naar oplossingen. Dus begon Gerbrand met het op maat zagen van de diverse planken voor de nieuwe woningen van de steenuil, want dat komt echt heel precies. Daarna heeft hij de plankjes naar het ATC ( Arbeids Trainings Centrum ) gebracht, zodat de leerlingen de kasten in elkaar konden timmeren.

  De reden waarom er nieuwe steenuilnestkasten bij moesten komen zijn

  ...
 • 85 jaar waarvan 65 jaar actief ringer

  Woensdagavond 30 maart verraste Willem Havinga Han Bouman door plotseling het woord over te nemen van Han.  Han keek raar op dat hij plotseling werd geïnterrumpeerd, maar Willem ging onverstoord door met zijn verhaal, welke een ode aan Hanbleek te zijn. Onze coördinator werd totaal verrast door de toespraak van Willem, die ontzettend zijn best had gedaan om achter allerlei feiten en wetenswaardigheden te komen. De loftuitingen betroffen het heuglijke

  ...
 • JAARLIJKSE SCHOONMAAKBEURT VAN DE KERKUILKASTEN

  De kerkuilkasten rondom Lemele en Lemelerveld zijn weer schoongemaakt. Dat moet elk jaar weer gebeuren voordat het nieuwe broedseizoen begint. Doe je dat niet dan komen de kasten vol te liggen met braakballen. En dan is er geen ruimte meer om eieren te leggen en uit te broeden.

  Voordat de ladder tegen de kast wordt gezet, wordt de vliegopening dichtgezet (zie foto).

  ...

 • Korte weergave broedvogelresultaten Junner koeland e.o. 2021

  In opdracht van het Staatsbosbeheer zijn in het voorjaar van 2021 de broedvogels in het Vechtdal, “tussen Ommen en Stegeren”, geïnventariseerd. De inventarisatie is uitgevoerd door de vrijwilligers Henk Hupkes en Jos Scholten.

  Het gebied ligt ten noorden van de Vecht, globaal tussen de Ommen-brug en de Junner-stuw. Centraal in dit gebied ligt het bekende Junner Koeland. Het is een zeer gevarieerd stroomdallandschap met bloemrijke schraalgraslanden, oude vechtarmen, naaldbos en

  ...
 • Nationale Tuinvogeltelling januari 2022

  Op 28, 29 en 30 januari 2022 vindt de jaarlijkse Tuinvogeltelling plaats die Vogelbescherming samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert. 

   

  De Nationale Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Deze tellingen worden gecombineerd met de andere tellingen. Zo ziet men hoe de vogels in onze tuinen zich ontwikkelen en zo kunnen ze beter

  ...
 • Kerkuilen 2021

  Met een hartvormige, vrijwel witte tot helemaal witte gezichtssluier rond de zwarte ogen, is de kerkuil een prachtige verschijning. De vogel spreekt tot de verbeelding en is tevens omhuld door de mystiek van de nacht, want overdag zie je niet snel een kerkuil. Kerkuilen jagen op hun gehoor, midden in de nacht. Hun oren zijn hiervoor sterk ontwikkeld en kunnen net zoals de oren van een hond alle richtingen opdraaien. Waarbij zelfs één oor (de rechter) hoger zit, hierdoor reageren ze nog

  ...
 • Steenuilen ringen in 2021

  De controle en het ringen van steenuilen in 2021 zit er op. We hebben veel nestkasten gezien en geringd maar ik wil er toch even één bijzondere “steenuilen dag” uitlichten.


  Zaterdag 5 juni 2021 werden we uitgenodigd door Gerard van Beesten om zijn route steenuilenkasten na te lopen. Wij begonnen ’s morgens vroeg in de omgeving van Lemelerveld. Al met al waren we totaal vijf uur onderweg om alle steenuiltjes, in de nestkasten gecontroleerd door Gerard, van een

  ...
 • Gerard van Beesten laat zich niet om de tuin leiden door geheimzinnige vogel….

  Het is een mysterieuze vogel, de wespendief, want gedurende de korte periode dat deze vogel in Nederland is, moet je van goeden huize komen om er eentje te spotten! Laat staan dat je een nest van de wespendief aantreft. Het zoeken naar een nest van deze soort is een nagenoeg onmogelijke opgave en dus meestal onbegonnen werk. De vogel verschuilt zich graag onopvallend in hoge bomen, vliegt nagenoeg geruisloos en het gedrag is stil en onopvallend. Een bosrijk gebied is dan ook een absolute

  ...
 • Oehoes ringen 2021

  Ook in 2021 heeft de Oehoe “Het Vechtdal” weer gevonden om daar een locatie uit te zoeken om te broeden. Het is en blijft een prachtige waarneming van een hele bijzondere roofvogel. Deze majestueuze vogel heeft maar liefst een spanwijdte van 160 – 188 cm. Een mannelijke oehoe weegt zo’n 1,5 kilo tot wel 2.8 kg maar de vrouwtjes zijn nog forser en zwaarder: zij kunnen een gewicht bereiken tot 4.2 kilo.

  Het vrouwtje broedt alleen en kleedt het nest nauwelijks aan met dons. Het

  ...
 • Bosuilen 2021

  In 2021 werden de eerste twee jonge bosuiltjes geringd op 23 maart. De locatie was verrassend. De uiltjes zaten namelijk op de zolder van Huize “Het Laar”!

  0032 Jonge bosuil op zolder bij Huize Het Laar
  Foto: Jonge bosuil op de zolder van Huize Het Laar.

  Een paar jongens, werkzaam bij de Gemeente Ommen, hadden daar

  ...
 • Bijzondere waarneming fazanten

  Soms hebben Machteld en ik bijzondere ontmoetingen met een fazant. Dat we in 2021 opnieuw een niet alledaags treffen hebben met een paartje fazanten, hadden we zeker niet verwacht.

  Dinsdag 27 april wandelen we langs de oever van het meanderende riviertje de Bevert met als doel de jaarlijks terugkerende dotterbloemmonitoring. Een aantal jaren geleden was er namelijk nog geen enkele dotterbloem te vinden langs de oever van de Bevert, maar tegenwoordig groeien en bloeien er een paar

  ...
 • Lammergier Archemerberg

  Op woensdag 5 mei 2021 zag Anita Wichers tijdens het schapen hoeden een Lammergier op de Archemerberg.
  Ze mailde: 

  Ogen als pizzaborden en hartritme was niet meer te meten.
  Onze BOA had dinsdag een doodgereden reegeit opgehaald.
  Na waarneming Lammergier, overlegd om doodgereden reegeit aan te bieden. Op de berg gelegd voor de Lammergier.

  Binnen no time kwam de gier aan zweven om het aangeboden kadaver te bezoeken!...

 • Vijf raven in één nest

  Op 15 april 2021 hebben we een nest met maar liefst vijf raafjes geringd. Ik schrijf raafjes maar ik kan jullie verzekeren dat het al hele grote jongens waren toen Wouter Thijs Nijhuis, onze vaste “raven klimmer”, ze uit het nest haalde. Het is dan ook nauwelijks voor te stellen dat ze met z’n vijven in één nest zaten! Ravennesten zitten heel hoog in de boom. Wouter Thijs zag, toen hij hoog in de top zat, in aanvang drie raven, maar toen hij er eentje oppakte zag hij dat er nog een paar

  ...

Zoeken