Op woensdag 27 maart is met de ondertekening van een intentieverklaring door Staatsbosbeheer, Stichting Heidehof, Burgerinitiatief Ommermars, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel het startschot gegeven voor de realisering van het natuurbelevingsproject Ommermars.

Gedeputeerde Hester Maij, regiodirecteur Staatsbosbeheer Herman Brink, Bert Speulman van Stichting Heidehof en Nettie Aarnink dagelijks bestuurder van Waterschap Vechtstromen, zaaiden onder het motto “wie zaait zal oogsten”, in het bijzijn van veel Ommenaren, een akker in met een bloemen- en kruidenmengsel. Hiermee gaven alle betrokken aan dat zij samen de Ommermars willen realiseren.

De realisatie van het 20 hectare grote gebied is bereikt tussen de Provincie Overijssel, gemeente Ommen, Staatsbosbeheer en Stichting Heidehof. Laatstgenoemde twee partijen kopen ieder een deel van het gebied van de provincie. Zij werken samen met Burgerinitiatief Ommermars en overheden om het gebied de komende jaren om te vormen naar nieuwe belevingsnatuur bij de kern Ommen. Recreatie-, natuur- en waterbeleving voor jong en oud vormen de basis van het project, waarbij educatie en voorlichting een belangrijke rol spelen.

Op initiatief van onze vereniging is het burgerinitiatief Ommermars in 2015 gestart. Basisscholieren en vele burgers hebben op creatieve wijze vorm gegeven aan hun ideeën voor dit gebied. Het is de bedoeling om in de Ommermars onder andere een grote waterplas met vogelkijkscherm, een uitkijktoren, wandelpaden en een gedeelte speelnatuur te realiseren. Het wordt het mooiste natuurbelevingsgebied bij de stad waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water.
Op dit moment is een deel van het gebied in gebruik als landbouwgrond.

De realisatie wordt mogelijk omdat Heidehof samen met Staatsbosbeheer deelneemt in het project en een deel van de gronden verwerft. De provincie heeft de gronden beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de Ommermars. Het Burgerinitiatief blijft betrokken bij de verdere realisatie van deze plannen.

In de Ommermars werken Staatsbosbeheer, Provincie Overijssel, Gemeente Ommen, Burgerinitiatief Ommermars, Stichting Heidehof, Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel samen.

Ommermars 27 maart 2019 0001