Om 7 uur in de ochtend stonden we met z’n zessen klaar bij de kinderboerderij om onder de bezielende leiding van Arend Spijker een lange zwerftocht door het Vechtdal te maken. De route ging oostwaarts richting Junne. Eerst langs de noordzijde van de Vecht, achter de volkstuintjes langs en toen dwars door het veld. We hebben daar goed het verschil kunnen zien tussen kruidenrijk grasland
en gecultiveerd akkerland. Het was geweldig om op een zeker moment de veldleeuwerik hoger en hoger te zien klimmen, onderwijl prachtig zingend. Onderweg vertelde Arend ons van alles over de flora en de fauna. Ook kregen we enkele survivaltips zoals het maken van een lont voor je olielamp uit een pitrusspriet en het advies om je dorst te lessen met een kalmoesstengel. We liepen lekker door en kwamen bij het bankje van Johan, bij de vogelkijkhut in het Junner Koeland. Hier werden we verrast door Dook en Rob met koffie en heerlijke zelfgebakken koek. Bedankt!

We vervolgden onze weg door het eeuwenoude Koeland. Hier vind je allerlei bultjes in het landschap, dit zijn mierenhopen van de gele weidemier, een mier die geen pigment heeft en altijd onder de grond leeft. Op de bultjes groeit onder anderen tijm, en later in het jaar ook de beroemde vechtanjer. Bijna bij de stuw van Junne aangekomen liepen we door een interessant gebiedje met grafheuvels uit de ijzertijd.
Nooit geweten dat die grafheuvels daar lagen! Tot onze verrassing vloog er ook opeens een koekoek uit de struiken, we hadden hem eerder al gehoord, maar nu dus ook gezien.

We liepen over de stuw en hebben op het bankje bovenop de Waterschapsheuvel onze lunch opgegeten. Het is daar ook een soort knooppunt voor mensen die het Pieterpad lopen, en dat waren er op deze mooie dag best veel. We liepen echter verder door het land langs de Vecht en niet, zoals onze gids zei, langs de Pieterpadsnelweg… Ook aan deze kant van de Vecht zagen we veel bloemen en verschillende vogels. Bij de Heetdelle, zeg maar de Sahara van Junne, is een drassig stuk van een oude Vechtarm, hier bloeide de waterviolier. Ook groeien hier, op zo’n overgangsgebied tussen verschillende landschapstypen, bijzondere planten zoals Gagel.

Via het bos het spoor over en langs de Bergweg en Besthmen zijn we teruggelopen naar de kinderboerderij. Het was een geweldige dag, door het prachtige weer, het aangename gezelschap en bovenal de aanwezigheid en begeleiding van Arend!

Graag tot de volgende keer!

Huibertien Oosterlee

Waarnemingen Zwerftocht Vechtdal 13 april 2024

(deze lijst is zeker niet compleet , het is wat ik ervan onthouden heb)

Vogels: Bloemen:
Veldleeuwerik akkerhoornbloem
Boomleeuwerik gewone ereprijs
Zwartkop knolboterbloem
Tuinfluiter klein tasjeskruid
Koekoek herderstasje
Kievit driekleurig viooltje
Scholekster hondsviooltje
Geelgors robertskruid
Buizerd voorjaarszegge
Blauwe reiger kalmoes
Canadese gans pitrus
Krakeend veldrus
Wilde eend tijm
Grauwe gans smeerwortel
Graspieper lelietje der dalen
Rode wouw hondsdraf
Witte kwikstaart waterviolier
Knobbelzwaan gagel

 

Vlinders:
Oranjetipje
Dagpauwoog
Geaderd koolwitje
Bont zandoogje

 

Zoogdieren:
Sporen van bever, vos, das en “in het echt” ree en haas

En hier de foto's van Wim Waanders: