Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Pieter Jelle Damsté, ecoloog/hydroloog en projectleider bij het nieuwe waterschap Vechtstromen, had twee man versterking meegebracht voor zijn presentatie na afloop van de ledenvergadering op 2 april. En dat bleek handig, want hij kon natuurlijk niet op alle vragen antwoord geven en drie weten meer dan een. De versterking bestond uit Rob van Dongen, eveneens ecoloog/hydroloog en Bennie ter Stege, cultuurtechnisch adviseur. Pieter Jelle legde uit aan de ruim 40 aanwezigen (er was in het Natuurinformatiecentrum Ommen letterlijk geen stoel meer onbezet!) wat de drie belangrijkste taken van een waterschap zijn: waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid. Het nieuwe waterschap Vechtstromen omvat 225.000 ha., 23 gemeenten met in totaal 800.000 inwoners. Zo'n 3.700 km. aan watergangen wordt door het waterschap beheerd. Nu de laatste jaren natter, warmer en extremer worden, is het zaak voor de waterschappen daar goed op in te spelen en de effecten van klimaatveranderingen zo goed mogelijk op te vangen. Dit met in achtneming van de doelen die gesteld zijn voor de natuur. Ook het geven van een sociaaleconomische impuls aan de regio en het verbinden van de bewoners met de Vecht is van belang. 

(foto: Dook van Gils)

 


Na 1998, toen het in het Vechtdal nog maar nét goed ging met het water, zijn er vergaande plannen gemaakt om de veiligheid van de bewoners te verbeteren. Inmiddels is een aantal projecten uitgevoerd, zoals het Vechtpark en de Uilenkamp bij Hardenberg en de Loozensche Linie bij Gramsbergen. Er zijn nog plannen voor onder andere de Rheezermaten, een sluis bij Junne, de Vechtoever bij Ommen en een grensmeander. De visie is er dus. Maar aangezien bij al deze plannen ook een financieel plaatje hoort, is het de vraag hoe de visie ingevuld kan worden. Er zal sprake moeten zijn van een balans - op alle fronten. 
Na de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De bevaarbaarheid van de Vecht bleek interessante stof voor een discussie. De aanwezigen waren er niet gerust op, dat vastgehouden wordt aan de 50 cm. diepgang van vaartuigen. Velen vroegen zich af, voor hoelang deze maatstaf gegarandeerd is en of het politiekafhankelijk is. Volgens Pieter Jelle blijft voor het waterschap de 50 cm. gehandhaafd. Op de vraag van een van de aanwezigen waarom de sluizen dan wel 1,10 diepgang moeten hebben, kon (of wilde??) Pieter Jelle geen antwoord geven... Op sommige plekken kan de diepte van de Vecht wel 2 meter zijn of worden. Het moet een halfnatuurlijke rivier worden, dus het water kan z'n werk doen en er zal niet heel snel ingegrepen worden.  Het moet zo natuurlijk mogelijk blijven. 
Verder:

  • In Ommen zal aan de noordkant een haventje gerealiseerd worden.
  • Aanpassing van de Ommermars is voor het waterschap nog niet aan de orde.
  • Over een meander op de Koeksebelt wordt gepraat.

Voor Vechtstromen zijn soms natuurwaarden, soms historie en soms het landschap leidend bij het nemen van beslissingen. Er wordt geprobeerd met alle partijen rekening te houden, maar het waterschap kan onmogelijk aan alle wensen tegemoet te komen. 

Aan het eind van de avond bedankte Hein Kuijper Pieter Jelle en zijn collega's voor hun presentatie. Hij dankte de aanwezigen voor hun gemêleerde, soms kritische en soms technische vragen en liet weten dat de vereniging de ontwikkelingen kritisch zal blijven volgen. 
Dook van Gils

Zoeken