Pas kreeg ik een vraag van iemand die mij een foto van een schedel van een ree toestuurde, er was duidelijk een hoektand te zien, hij vroeg zich af wat dat was.

Normaal bestaat het volgroeide gebit van een ree uit tweeëndertig tanden en kiezen. En net als bij mensen, begint het ree ook met een melkgebit.  Het gebit van een ree kan veel informatie over de leeftijd van het ree geven, maar hoektanden bij reeën?

Soms groeien er bij reeën inderdaad hoektanden, het worden haken, of ook wel grandels (Duits voor hoektanden) genoemd. Ze kunnen zowel in de boven- of onderkaak zitten, soms links en soms rechts. Het zijn kleine stiftvormige tandjes van 5 tot 20 mm lang met een doorsnede van ongeveer 2 mm. Hoektanden bij reeën zijn erg zeldzaam, bij ca 3 % van alle reeën komt dit voor.

Hoektanden zie je wel bij sommige exotische hertensoorten, zoals bij de Chinese muntjak. De muntjak of blafhert, is een hertensoort die oorspronkelijk in China voorkomt. Bij dit hert zijn de hoektanden ook heel goed te zien. Deze herten hebben ook nauwelijks een gewei, daarom worden deze hoektanden ook gebruikt bij de bronstgevechten.

Het blijft bijzonder als je een ree(ënschedel) ziet met een hoektand(en).

Arend Spijker,  coördinator zoogdierenwerkgroep