Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Plantenwerkgroep

Binnen deze werkgroep richten enthousiaste leden zich op de flora in Ommen en omgeving.

Enkele activiteiten:

•    inventarisatie
•    maaibeheer
•    plaggen

 • We kijken allemaal uit naar de komende lente waarop langzaamaan alles weer in bloei komt te staan maar ook in de winter zijn er voor de oplettende kijker nog wel bloeiende bloemetjes te vinden.
  Zo weet bijvoorbeeld het ‘dappere’ Madeliefje van geen ophouden. Zolang het maar niet gaat vriezen. Het heet daarom niet voor niets in het Latijn: Bellis perennis....het gehele jaar door bloeiend.

  FLORON en Tuintelling.nl vroegen plantenliefhebbers om tussen Eerste Kerstdag

  ...
 • De plantenwerkgroep doet in het Varsenerveld al een aantal jaren mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van opslag en het plaggen van kleine stukjes grond. We verzamelen ons bij de Beeldentuin van Thea Dijkema, Witharenweg 24 in Witharen tussen 08.30-09.00 uur. Vandaar gaan we om 09.00 uur naar het Varsenerveld. We werken er tot ongeveer 13.00 uur. Eerder stoppen is geen probleem. Zorg voor schoenen of laarzen die tegen een stootje kunnen.

  ...
 • Opening gemist? De opening van de vlindertuin op 8 september jl. is nu ook als korte film terug te zien.

 • Ongeveer een jaar na de start van de aanleg van de vlindertuin bij de Kinderboerderij Ommen vond op zaterdag 8 september de officiële opening plaats. Henk Ruiter, initiatiefnemer van de vlindertuin had burgemeester Hans Vroomen bereid gevonden de openingshandeling te verrichten.

  Wat betreft de planten en bloemen hadden de vlinders niets te klagen, maar vanwege de

  ...
 • 8 juni, 2018.

  Tijdens het veldsymposium van Natuur en Milieu Overijssel op het Landgoed Hof van Espelo, is vanmiddag de Hans Grotenhuisprijs uitgereikt aan Henk Ruiter.
  Deze prijs wordt uitgereikt aan een Overijsselse vrijwilliger voor zijn of haar inzet voor een bewonersinitiatief natuurbeheer.

   Henk Ruiter ontvangt de Hans

  ...
 • Op donderdag 12 april organiseren wij een avond over vlinders. Nu het voorjaar langzaam maar zeker haar intrede doet, kunnen er steeds meer van die kleurrijke, vrolijke fladderaars te zien zijn. Voordat een vlinder kan fladderen is er al een heel proces aan vooraf gegaan. Vlinderkenner Joop Verburg van de Natuurvereniging Zuidwolde wil zijn toehoorders graag het een en ander vertellen over alle stadia van een vlinderleven, van eitje naar larve en via pop naar een heuse vlinder.

  ...

 • Met veel plezier hebben we zaterdag in het Varsenerveld gewerkt. Het was prachtig weer. De herfstkleuren waren top En de laatste gentianen lieten zich nog even van hun  mooiste kant zien.
  Bijzonder was het dat we ondersteuning van de VOV (Volkspartij Ommen Vooruit) kregen. Ze kwamen niet met lege handen. Ze brachten heerlijke, eigengemaakte, goed gevulde erwtensoep mee. Bij Thea Dijkema –Atelier Witharen- mochten we de soep warm houden.

  Tekst: Wimke

  ...
 • Misschien vanwege de slechte weersvooruitzichten of omdat er tal van andere activiteiten waren op de laatste zaterdag van september, kwam slechts een klein, select gezelschap helpen met hooien op het Varsenerveld. Het was echter droog en degenen die er waren, werkten gestaag door om het hooi dat een paar dagen eerder netjes op rijtjes gelegd was, in kruiwagens te laden en op een grote hoop te storten. Er was een partytent geïnstalleerd door Erwin en Wimke Schippers, zodat iedereen droog kon

  ...
 • 26 januari, 2016

  Voor de derde maal op rij telden plantenliefhebbers in de periode 25 december 2015 tot 3 januari 2017 in hartje winter overal in Nederland naar bloeiende planten. Hoewel er duidelijk minder typische voorjaarsbloeiers werden geteld dan verleden jaar, werden in totaal 327 wilde of verwilderde plantensoorten bloeiend in deze winter waargenomen. Dit komt neer op 10% van de Nederlandse flora. In de top 3 prijken Straatjesgras  (488 keer geteld), Madeliefje

  ...
 • In de zomer van 2013 is op voordracht van onze vereniging een pilot gestart voor het uitvoeren van een verschralingsbeheer op de wegbermen van een aantal wegen. Doel is het bevorderen van de flora in het bijzonder de Vechtanjer (Steenanjer) en daarmee een grotere belevingswaarde voor Ommenaar en toerist. Een meerwaarde voor de wandel-en fietsgemeente Ommen. Op verzoek van de gemeente is een tussenrapportage gemaakt.

  ...

 • Maandag, 25 april, 2016

  Wie het Krentenboompje (Amelanchier lamarckii) nog niet kent, moet er nu op uit trekken. Vooral in Eerde en het Eerder Achterbroek is het op dit moment een witte zee van bloemen. De krent komt vooral voor langs bosranden op de licht vochtige en zure zandgrond van Overijssel en Drenthe. Maar je treft de krent ook aan in parken, plantsoen en tuinen.

  De krent behoort tot het geslacht van ongeveer 25 soorten heesters uit de rozenfamilie. De enige

  ...
 • Het was een zeer magere opkomst bij de lezing over bijen die de secretaris van de Bijenvereniging Ommen, Gert-Jan Spijker hield. Slechts dertien belangstellenden telde de zaal, terwijl bijen landelijk gezien volop in de belangstelling staan. De cursussen 'Hoe word ik imker' zitten vol en het aantal geregistreerde imkers is in een paar jaar tijd van 6.000 naar 7.000 gestegen. Bij een vorige lezing, over de das, was de zaal gevuld met zo'n zeventig geïntersseerden. Zou het liggen aan de

  ...
 • Tussen Ommen en Witharen ligt nog een klein stukje natte heide, in eigendom van de gemeente Ommen. Het is een restant  van wat ooit een uitgestrekt veengebied is geweest ten noorden van Ommen. Heide is een halfnatuurlijk landschap en zal zonder beheer dichtgroeien tot bos. Vroeger werd de heide in stand gehouden door grazende schapen, maaien en plaggen. Door veranderde landbouwmethodes gebeurt dat nu niet meer. Veel heideterreinen zijn nu bos geworden. Het Varsenerveld bleef nog lang

  ...
 • Voor het eerst bloeit op de graanakkers in Eerde en op de Sallandse Heuvelrug weer de zeldzame gele ganzenbloem en bolderik. Maar ook de bedreigde en op de Rode (beschermings-) Lijst geplaatste slofhak, handjesereprijs en korenbloem worden aangetroffen. Deze plantensoorten zijn voedsel voor insecten, die op hun beurt weer gegeten worden door allerlei vogels zoals de bedreigde  veldleeuwerik en geelgors.

  ...

 • Gerard van Beesten weet een prachtig gebied met de Klokjesgentianen in het Giethmenseveld.  In Nederland is de soort wettelijk beschermd: de plant staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten . De Klokjesgentiaan is tegenwoordig een zeldzame verschijning en komt nog het meeste voor op open plekken en voedselarme natte heidegronden.  Door ontwatering en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen is deze plant sinds 1900 steeds zeldzamer geworden.  Op het gebied,

  ...
 • Op een mooie zaterdagmorgen in juli heb ik de Dennenorchidee kunnen bewonderen en fotograferen, gevonden door Gerard van Beesten. Gerard vertelde dat hij deze orchidee voor het eerst in Beerze zag in 2012, tijdens een excursie van Landschap Overijssel. Even later vond hij deze zeldzame plant zelf op een locatie de Lemelerberg! Heel verrassend!  De Dennenorchis is voor het eerst in 1880 ontdekt op de Veluwe.  De plant is in Nederland en België  wettelijk beschermd en staat op

  ...
 • Evenals voorgaande jaren heeft de plantenwerkgroep ook dit jaar in het Varsenerveld meegedaan aan de landelijke natuurwerkdag.
  Op één van de vochtige heideterreintjes kon het oude ambacht van het plaggen van heide worden beoefend. Een ander heideveldje werd ontdaan van dennetjes.
  Met dertig man/vrouw en werkelijk schitterend weer was het een plezier om samen aan het werk te zijn.
  Het is niet alleen maar werken. Tijd is er altijd om te kijken naar alles wat leeft en groeit

  ...
 •  

  Op landgoed Eerde is op een van de akkerpercelen de plant handjesereprijs gevonden. Een bijzondere vondst want deze soort geldt als zeer zeldzaam en is in Nederland nog niet eerder buiten het gebied van de IJssel en de Maas aangetroffen.

 • De landelijke natuurwerkdag trok in tegenstelling tot voorgaande jaren wat minder vrijwilligers. Wellicht waren de weersvooruitzichten niet zo veelbelovend. Maar gelukkig tijdens de werkzaamheden geen drup. Of het moet er een van zweet zijn geweest, want hoewel er tijd werd genomen voor een keuveltje is er hard

  ...

Zoeken