Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

20 sept
21 sept
Excursie Dwingelderveld
21 september 2019 9:00
26 okt
Nacht van de nacht 2019
26 oktober 2019 19:30 - 22:00
23 nov
Speuren naar sporen met Arend Spijker
23 november 2019 14:00

Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Mede dank zij de samenwerking met Natuurmonumenten en de enthousiaste groep van IVN Den Ham/Vroomshoop is de Nacht van de Nacht op zaterdag 25 oktober een groot succes geworden. Dit jaar was een nieuwe formule bedacht en die heeft goed uitgepakt. Het weer werkte er ook op een positieve manier aan mee. Geen wind, geen regen en niet al te koud voor de tijd van het jaar. Er was een speurtocht georganiseerd in een van de mooiste gebieden van de regio, het Eerder Achterbroek. In kleine

  ...
 • Onze Vereniging heeft bezwaren ingediend tegen het voorontwerp bestemmingsplan “Woonzorgcomplex Lemmers Erve in Ommen”. Het plan maakt het mogelijk 48 zorgwoningen te bouwen op het landgoed De Stekkenkamp te Ommen. 

  Ingang beschermd natuurmonument De Stekkenkamp

  Wij vinden dat de bouw van 48 zorgwoningen een zodanige grote ruimtelijke ingreep is in dit

  ...
 • Vrijdag, 23 januari, 2015.

  Je kunt bijdragen aan groenere stroom door een duurzame leverancier te kiezen. De overgang naar schone energie zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van de huidige fossiele energiebronnen en vermindert de uitstoot van CO2.

  De absolute koplopers van energiebedrijven die een tien scoren op duurzaamheid zijn: Windunie, Raedthuys Pure Eenrgie, Huismerk Energie en Qurrent. Deze 4 leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens in

  ...
 • Op de Archemerberg worden boswerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf de oude dijk richting de Dalmsholterweg en aan het begin van de Oude Raalterweg rondom de parkeerplaats. Het hout wat hier uit komt wordt gebruikt voor de industrie, het niet bruikbare hout gaat naar een biogasinstallatie.

  boswerkzaamheden Archemerberg 2015 1

  Landschap Overijssel zorgt

  ...
 • Aan de zuidelijke Vechtoever bij het centrum Ommen komt een nieuwe nevengeul. Het waterschap Vechtstromen, Provincie en gemeente Ommen hebben deze week een overeenkomst getekend met alle grondeigenaren. De aan te leggen meander loopt grotendeels over het terrein van camping De Koeksebelt en het Scoutingterrein. 

  Onze Vereniging is al eerder bij de eerste schetsontwerpen nauw betrokken. De oevers van de nieuwe meestromende nevengeul worden natuurvriendelijk ingericht en dat

  ...
 • – Uitnodiging –

  Landgoed Het Laar: Behoud, herstel of ontwikkeling?  

  wanneer : vrijdag 6 maart, 2015

  waar : Huize Het Laer

  tijdstip : 20.00 – 22.00 uur

  Het landgoed Het Laar kent een lange geschiedenis. Het

  ...
 • Hoewel de politiek ons anders wil doen geloven, zijn er toch signalen dat zij van plan is lelieteelt weer toe te staan in gebieden waar dat eerder verboden was, door middel van een  aanpassing van het bestemmingsplan.

  Twee jaar geleden, na vele protesten vanuit de bevolking, is de indruk ontstaan dat er een zorgvuldige controle zou zijn op en handhaving van de genomen besluiten. Desondanks ligt er het voorstel van B & W van Ommen aan de gemeenteraad om nog eens te kijken,

  ...
 • Een half miljoen Europeanen (520.325 in totaal) heeft de Europese Commissie laten weten dat niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming. De publieksraadpleging van de Europese Commissie over de Europese regels voor natuurbescherming is afgelopen weekend gesloten. Het is de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU.

  Kraanvogels

  Het netwerk van Europese

  ...
 • Groei en Bloei Afdeling Ommen geeft dinsdagavond 22 maart 2016 een herhaling van de video-foto presentatie met als onderwerp: “De Regge kronkelt weer”.

  Met het werk van de afgelopen jaren is de, in de vorige eeuw rechtgetrokken Regge, weer omgevormd tot een prachtige meanderende rivier. De Regge is weer zichtbaar geworden en kronkelt en slingert zich weer door het landschap. De rivier heeft de ruimte terug gekregen en de nieuwe natuur is daar nu al

  ...
 • Veel mensen zijn zich niet bewust zijn van hun gedrag: ze onderschatten de hoeveelheid voedsel die ze jaarlijks weggooien en overschatten de mate waarin ze er dagelijks rekening mee houden. Uit onderzoek blijkt dat eenpersoonshuishoudens en jongeren het meeste verspillen.

  In Nederland gooien we thuis gemiddeld 47 kg eten per persoon per jaar weg. Dat zijn geen schillen en botten, maar eetbaar voedsel. 5 kg zit zelfs nog onaangeraakt in de verpakking of schil wanneer het wordt

  ...
 • Bang in het donker?? Niet nodig! Maar misschien hoor je een uil, zie je een vleermuis of een das tijdens een wandeling in het duister! Op 24 oktober organiseren Natuurmonumenten, IVN Den Ham/Vroomshoop en VNM de Vechtstreek uit Ommen gezamenlijk de Nacht van de Nacht in het Eerder Achterbroek. De Nacht van de Nacht wordt landelijk al een aantal jaren georganiseerd om mensen te wijzen op de negatieve effecten van licht, als het eigenlijk donker zou moeten zijn. Het wordt, zeker in ons land,

  ...
 • Samen met Ommenaren willen wij verkennen wat de ideeën zijn om het gebied Ommermars verder in te richten als natuurgebied. Hierbij speelt recreatief medegebruik een belangrijke rol. De inrichting van de Ommermars als natuurgebied moet een belangrijke kwaliteitsimpuls en meerwaarde opleveren in de beleving van het Vechtdal bij de stad Ommen. De begeleiding van het project Ommermars vindt plaats in nauwe samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel.

  Ligging

  De

  ...
 • Net als vorig jaar werd door onze vereniging, Natuurmonumenten en IVN Den Ham Vroomshoop een tocht door het donker georganiseerd vanwege de Nacht van de Nacht in het Eerder Achterbroek. Het weer was prima: geen regen, geen wind en niet te koud.   In kleine groepjes of individueel konden mensen tussen 19.30 en 20.30 uur het bos in om aan de hand van breeklichtjes de route te volgen. Onderweg werd verteld waarom de Nacht van de Nacht wordt gehouden, waren er heuse bosbewoners, er was een

  ...
 • De jeugdige deelnemers aan 'Expeditie Ommermars' hadden op wat beter weer gehoopt, maar de ideeën en het enthousiasme waren er niet minder om. Terwijl het gestaag bleef regenen gingen de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool Het Palet het veld in om zich te oriënteren op de mogelijkheden van een leuke invulling voor het  gebied de Ommermars. Gewapend met een grondboor - om te kijken wat er allemaal in de grond zit, rubber handschoenen - om koeienpoep te analyseren - en verrekijkers

  ...
 • Een heel kleine meerderheid (9 tegen 7 stemmen) van de gemeenteraad Ommen heeft op donderdag 29 oktober  ingestemd met de bouw van 50 zorgappartementen in het nationaal beschermd natuurmonument De Stekkenkamp. Vóór stemden CDA, VVD en D66, tegen het plan waren CU, PvdA, VOV en LPO. Als “groene“ partij had D66 een sleutelrol in deze, maar zij stemde helaas vóór de bouw in dit prachtige natuurmonument. 

  Het landgoed De Stekkenkamp is in 1993, door zijn bijzondere

  ...
 • Begin december 2015 gaat de provincie de vier beukenrijen langs de N341 nabij Landgoed Eerde uitdunnen. Het dunnen van de jonge bomenrij is nodig om de blijvende bomen uit te laten groeien tot...

   

   ... volwaardige bomen.       Beukenlaan in Eerde  (foto Dook van Gils)

  Ongeveer 15 jaar geleden zijn de toenmalige beuken langs de N341 gekapt

  ...
 •  27-11-2015 om 16:25
  Het scholenproject 'Adviseur van de Ommermars' is vrijdagochtend afgesloten. De Carrousel in Ommen barstte bijna uit zijn voegen. Ruim 160 leerlingen van vier basisscholen uit Ommen kwamen bij elkaar voor de slotmanifestatie van het project. Daar werd bekend gemaakt welke groep zich Adviseur van de Ommermars mag gaan noemen.

  Groep 6, 7 en 8  van

  ...
 • Dinsdag 8 december 2015:

  De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen waarin ze zich uitspreekt voor behoud van de Europese natuurregels. Deze zogenaamde Vogel- en Habitatrichtlijn regelt in Europa de bescherming van kwetsbare soorten en hun leefgebieden. De Kamer nam met een meerderheid van stemmen de motie van PvdA en D66 aan die stelt dat deze regels in stand moeten blijven, maar beter moeten worden uitgevoerd.

  ...

 • 11-12-2015

  De Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) heeft een motie ingediend over de mogelijke verkoop van Landgoed het Laar. De partij wil op zijn minst dat de inwoners van Ommen mee kunnen beslissen over de plannen, die het gemeentestuur in opdracht van de coalitie partijen VVD, CDA, D66 en PvdA uit wil voeren, om Landgoed het Laar te verkopen.

  Landgoed Het Laar (foto: Dook van

  ...
 • Op de klimaattop in Parijs zijn 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De boodschap is helder: we moeten wereldwijd in hoog tempo van fossiele brandstoffen af om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

  De aanpak van klimaatverandering stopt natuurlijk niet in Parijs. Ook jij

  ...

Zoeken