Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Doe mee met de Nationale Bijentelling op 21 en 22 april

  Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

    

          Bijen op krokus (foto Hein

  ...
 • overige berichten: petitie Lonnekerberg

  De Stichting Lonnekerberg zet zich al geruime tijd in voor het behoud van het unieke stukje natuur op die Lonnekerberg. Het is er ongekend stil en de biodiversiteit is groot. Nu heeft de gemeente het plan om op de flank van de Lonnekerberg een terrein voor zware industrie en evenementen toe te staan. Dit zal tot gevolg hebben dat de rust verdwenen is en ook de biodiversiteit als gevolg van lawaai en vervuiling er onder te lijden zal hebben.
  De stichting is een ...

 • Minder soorten door stikstofdepositie

  De soortenrijkdom in Nederland gaat achteruit door een overmaat aan stikstofdepositie. Dat is de boodschap uit het themanummer van Biological Conservation over stikstofdepositie.
  Door de productie en toepassing van kunstmest en in mindere mate door de industrialisatie en het verkeer, komt naar schatting twee tot driemaal zoveel stikstof in ons ecosysteem als door natuurlijke binding van stikstof. De meststof verspreidt zich via de lucht en slaat elders weer neer, ook in

  ...
 • Nu kiezen voor een andere landbouw!

  Een zeer verontrustend bericht uit oktober 2017: onderzoek laat zien dat in Duitse natuurgebieden het aantal vliegende insecten de afgelopen 25 jaar met driekwart is afgenomen.

  Prof. dr. Han Olff

  Driekwart minder insecten in 25 jaar. Het is voor het eerst dat over een dergelijke lange termijn de totale aantallen vliegende insecten zijn gevolgd. De onderzoekers corrigeerden hun resultaten voor onder meer veranderingen in klimaat en natuurbeheer, en houden alleen de

  ...
 • 13de Nacht van de Nacht in Eerder Achterbroek:

  Tijdens een nachtwandeling door het Achterbroek van Eerde genoten ook dit jaar weer ruim vijftig liefhebbers van een ervaring met de nacht in haar ware gedaante. Zwart dus, zonder enig licht. De Milieuraad van de gemeente Twenterand, IVN Den Ham/Vroomshoop, de Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek en Natuurmonumenten kunnen ook dit jaar van een succes spreken, want hoewel het weer met motregen en harde wind echt niet geweldig was, trokken de bikkelharde nachtwandelaars in kleine

  ...
 • Inloopbijeenkomst natuurherstel Beerze 9 november

  Landschap Overijssel houdt op donderdag 9 november van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond bij Camping Beerze Bulten, Kampweg 1 te Beerze over het natuurgebied Beerze. Belangstellenden krijgen die avond meer te weten over de Natura 2000 maatregelen die Landschap Overijssel, in opdracht van de provincie Overijssel, in 2018 in dit gebied gaat uitvoeren.

  Om 20.00 uur zijn er twee korte presentaties van de provincie Overijssel en Landschap Overijssel. Geïnteresseerden kunnen op elk

  ...
 • Teken de petitie: Code rood voor natuur!

  Onze vereniging ondersteunt van harte deze actie, waarin het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers worden opgeroepen de handen ineen te slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur.

  Het is alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27

  ...
 • Nacht van de Nacht in het Eerder Achterbroek: beleef het donker

   

  Evenals voorgaande jaren organiseert onze vereniging in samenwerking met IVN Den Ham/Vroomshoop, Natuurmonumenten en de Milieuraad van de gemeente Twenterand weer de Nacht van de Nacht. Een paar jaar geleden aarzelend begonnen met zo'n veertig deelnemers, waren dat er vorig jaar maar liefst ruim 140! Omdat nog lang niet iedereen ooit meegedaan heeft  aan een wandeling in het duister in het Eerder Achterbroek, wordt ook deze keer de Nacht van de Nacht weer op deze

  ...
 • Presentatie Landgoed Den Woesten Heide

  Vrijdag 19 mei gaf Wim van de Heide een presentatie op zijn nieuwe landgoed Den Woesten Heide. Leden van de Vechtstreek waren hiervoor uitgenodigd, maar ook niet-leden waren van harte welkom. De belangstelling was overweldigend en de zaal, een prachtige deel, zat dan ook helemaal vol. Waarschijnlijk organiseert Wim zelfs een extra avond, omdat het aantal aanmeldingen de capaciteit overschreed.

  Wim begon zijn presentatie, dat je dus niet van adel hoeft te zijn om een landgoed te

  ...
 • Zwerftocht met boswachter Arend Spijker

  Ook dit jaar organiseren we een zwerftocht door het Vechtdal. Bestuurslid en boswachter Arend Spijker geeft natuurliefhebbers de mogelijkheid mee te gaan op zijn tocht van 15 à 20  kilometer door het prachtige Vechtdal  en Beneden-Reggegebied. Arend kent het gebied als zijn broekzak en zal de deelnemers meenemen naar de meest onverwachte plekjes. In deze tijd van het jaar vernieuwt de natuur zich en laat zich van haar mooiste kant zien. Een uitgelezen tijd voor een fijne dag in de

  ...
 • Raad van State: Beroepschrift Natuur en Milieu De Vechtstreek ongegrond

  Woensdag, 8 maart 2017

  Na tweemaal uitstel van zes weken heeft de Raad van State vandaag beslist over ons beroepschrift. Dit had betrekking op de door Gedeputeerde Staten van Overijssel  verleende Natuurbeschermings- wetvergunning die de bouw van 50 zorgappartementen op het landgoed De Stekkenkamp mogelijk maakte.

  Helaas is ons beroepschrift ongegrond verklaard. Maar we blijven ons inzetten voor het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden en het

  ...
 • Gemeenteraad Ommen: Blijvend verbod bollenteelt in drinkwaterwingebieden

  3 maart, 2017

  De Gemeenteraad heeft het voorstel van B&W Ommen overgenomen om lelieteelt in de drinkwaterwingebieden Witharen en Hammerflier in Ommen blijvend te verbieden. Het drinkwaterleidingbedrijf Vitens heeft onderzoek verricht in deze gebieden. Hieruit blijkt dat in deze drinkwaterwingebieden geen slecht doorlatende kleilagen in de grond aanwezig zijn die voorkomen dat chemische stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen, het grondwater bereiken. Deze

  ...
 • Presentatie over Landgoed Den Woesten Heide

   

  Wim van der Heide, opgegroeid naast enkele landgoederen, heeft zijn varkensbedrijven overgedragen aan zijn opvolgers, de akkerbouwtak  grotendeels omgezet naar grasland en een gedeelte wordt voortgezet. Van de 40 jaar als boer heeft hij 20 jaar met een bedrijfsnatuurplan gewerkt. Als medeoprichter van de agrarische natuurvereniging was hij betrokken bij allerlei projecten op het gebied

  ...
 • Gemeenteraad geeft groen licht voor aanleg natuurbegraafplaats Hoogengraven

  28 januari 2017:
  Het initiatief van Stichting Heidehof om een natuurbegraafplaats aan te leggen in het bos- en natuurgebied Ommerbos kan, als het aan de gemeenteraad Ommen ligt, doorgang vinden.
  Afgelopen donderdag 26 januari gaf een meerderheid van de raad groen licht. Stichting Heidehof, een initiatief van Bert Speulman uit Drenthe, heeft hiervoor 25 hectare bosgrond aangekocht gelegen ten oosten van de golfbaan Hooge Graven.
  Onze vereniging heeft in een eerder

  ...
 • Blijvend verbod bollenteelt in drinkwaterwingebieden Ommen

  Als het aan het gemeentebestuur van Ommen ligt blijft lelieteelt in de drinkwaterwingebieden Witharen en Hammerflier verboden. Uit onderzoek van het drinkwaterleidingbedrijf Vitens blijkt dat in deze drinkwaterwinningen geen slecht doorlatende kleilagen in de grond aanwezig zijn die voorkomen dat chemische stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen, het grondwater bereiken. De zuiveringsinstallaties van Vitens kunnen deze verontreinigingen van het grondwater niet zuiveren. Op basis hiervan

  ...
 • Ommermars ontvangt provinciale subsidie

  Het burgerinitiatief Ommermars ontvangt van de provincie Overijssel subsidie voor de verdere uitwerking van de plannen. Dat is een mooie opsteker voor de werkgroep Ommermars, die al meer dan een jaar, in nauwe samenwerking met Ommer basisscholen en Ommenaren, een plan ontwikkelt om de Ommermars bij de kern Ommen om te vormen tot stadsnatuur. Een plek waar kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan in de natuur en waar Ommenaren kunnen wandelen en recreëren langs het water.

  ...

 • Maken we eigenlijk wel schoon met onze schoonmaakmiddelen?

  Een natuurlijk leventje leiden verhoudt zich niet zo goed met de meeste schoonmaakmiddelen die we gebruiken. Gek eigenlijk, als het over duurzaamheid gaat, gaat het bijna nooit over schoonmaakmiddelen.

  Schoonmaakmiddelen, maken die eigenlijk wel schoon? Twee antwoorden: 1: datgene wat je er mee schoon wil maken wordt er vaak wel schoon van, maar schijnschoon. 2: het water na de schoonmaak is er vieser van geworden.

  Schoonmaakmiddel, een middel om schoon mee te maken. Maar

  ...
 • Alternatief tracé fietspad Varsen kan de Otter redden

  Onze vereniging pleit voor een alternatief fietspadtracé in de buurtschap Varsen. Wij worden hier in gesteund door Stichting Das en Vecht en de provinciale Otterwerkgroep.
  Met dit alternatief willen wij voorkomen dat voor verstoringgevoelige soorten als Otter en Das zullen verdwijnen uit dit gebied.

  foto: Hugh Jansman

  Wij vinden als natuurorganisaties dat het door

  ...
 • Matig bezochte avond over de nieuwe Wet Natuurbescherming wel interessant

  Het was een klein, select gezelschap, dat was afgekomen op de avond in oktober over de nieuwe Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 ingaat. Slechts 16 belangstellenden waren er in een zaal van de Kern, terwijl de nieuwe wet voor iedereen in het algemeen en voor natuurliefhebbers in het bijzonder, belangrijk is.

  Eerder, bij de avonden over de Das, de Otter of het Edelhert zat de zaal vol. Tja, deze onderwerpen hebben dan ook een grotere aaibaarheidsfactor dan een nieuwe wet.

  ...
 • Agrarisch Natuurbeheer uit de doeken gedaan

  Het blijft natuurlijk gissen waarom informatieavonden zoals over de nieuwe Wet Natuurbescherming niet zo goed bezocht worden. Ook voor de avond over Agrarisch Natuurbeheer was maar weinig belangstelling, ook vanuit de agrarische sector, hoewel de vereniging 'breed' uitgenodigd had. Een verklaring kan zijn, dat de onderwerpen een minder hoge aaibaarheidsfactor hebben dan bijvoorbeeld de Das, de Otter of het Edelhert. Tijdens zulk soort avonden zit de zaal meestal behoorlijk vol. Toch had

  ...

Zoeken