Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

20 sept
21 sept
Excursie Dwingelderveld
21 september 2019 9:00
26 okt
Nacht van de nacht 2019
26 oktober 2019 19:30 - 22:00
23 nov
Speuren naar sporen met Arend Spijker
23 november 2019 14:00

Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Een simpele vraag met een nog simpeler twee-letterig antwoord. Immers, de wereld wordt ’s nachts steeds lichter. Zag u ook die powerpoint-presentatie van satellietopnamen van de nachtzijde van moeder Aardevanuit de ruimte? Duidelijk waren de bevolkingscentra, vooral die in de rijke,  westerse wereld daar als helle plekken te onderscheiden. Een gigantisch

  ...
 •  

  In de zesde NachtvandeNacht hadden zich ruim 30 belangstellenden verzameld in het Natuur Informatie Centrum Ommen NICO om te luisteren naar een korte lezing van Henk Steen van Natuurmonumenten. Henk vertelde over nachtdieren als das, uil en vooral de vleermuis. Daarna ging het gezelschap onder...

 • Op 9 november presenteerde voorzitter Hein Kuijper van de Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek aan de raadsleden van de commissie Ruimte een visie op hoofdlijnen over Rust en Drukte in het Vechtdal.

   

 • Twee leden van de Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek, Miriam Gerrits en Dook van Gils, zijn bezig aan het laatste jaar van

  ...

 • In het Masterplan Ruimte voor de Vecht is door de gezamenlijke Vechtdaloverheden de ambitie uitgesproken om de Vecht in te richten als halfnatuurlijke laaglandrivier. Dit betekent o.a. meer zandtransport, erosie en sedimentatieprocessen. De Vecht zal ondieper worden en zichtbaarder in het landschap komen te liggen.

 • Natura 2000 is volop in discussie. Ook in de gemeente Ommen ligt een Natura 2000-gebied. Wat is Natura 2000, waarom Natura 2000 en waar gaat het nu werkelijk over in het Natura 2000-gebied Vecht/Beneden Regge? Wat zijn de belemmeringen en wat zijn de kansen? Met andere woorden: zin en onzin over Natura 2000. Deze zaken worden behandeld door Hein Kuijper, voorzitter van de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek op woensdagavond 16 maart a.s. na de jaarvergadering van deze Vereniging....

 • Op grote schaal gebruiken groente- en fruittelers en akkerbouwers bestrijdingsmiddelen uit de groep neonicotoïden, waaronder imidacloprid, om hun gewassen te beschermen tegen insecten. Deze superinsecticiden zijn een krachtig zenuwgif voor insecten en tasten het zenuwstelsel aan. In tegenstelling tot andere insecticiden maken deze middelen de hele plant giftig. Dus ook de nectar en het stuifmeel waarmee de bestuivende insecten hun larven voeden. Massale sterfte is het gevolg. 

 • Op vrijdag 24 juni organiseert NMV De Vechtstreek om 20.00 uur een thema-avond over onze rivier de Vecht en het Junner Koeland. Henk Ruiter zal in het Natuurinformatiecentrum Ommen uitleg geven over het verleden van de Vecht, maar vooral ook over de ingrijpend veranderende toekomst en loop van de rivier en de effecten daarvan op de rivierbedding en het oeverlandschap zoals het Junner Koeland met aandacht voor de flora en fauna daar.
  Op de zaterdagochtend meteen erna, op 25 juni, volgt

  ...
 • Het kabinet moet ons nationale unieke landschap beter beschermen tegen volbouwen en verrommeling en dit niet overlaten aan de provincies en gemeenten, dat vinden de grote zes landelijke natuur- en milieuorganisaties. Het is een reactie op de plannen van de Minister van Infrastructuur en Milieu, die vorige week haar nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte presenteerde. In de plannen van de minister ligt de nadruk eenzijdig op ontwikkeling van economische centra. Er is geen aandacht

  ...
 • Schoon genoeg van kernenergie
   
  Italië heeft zo massaal NEE gezegd tegen kernenergie, dat Berlusconi wel moet luisteren. Merkel had al besloten dat Duitsland alle 17 kerncentrales gaat sluiten. Ook Zwitserland is al begonnen met het uitfaseren van kernenergie. En wat gebeurt er in Nederland? Daar blijft de stokoude centrale in Borssele niet alleen draaien, er wordt zelfs vrolijk verder gesleuteld aan plannen voor een tweede kerncentrale. Wat is er toch aan de hand met

  ...
 • Een zaak van ons allemaal! Onze Vecht komt bij Gramsbergen Overijssel binnen. Onze Vecht, want deze rivier is van ons allemaal.
  In het kader van het project "Ruimte voor de Vecht" zijn voor de veiligheid, de recreatieve waarde en de natuur regels voor een goed beheer opgesteld. Maar dan moet iedereen zich daar ook wel aan houden. En daar gaat het nogal eens mis. ...

 • De Provincie Overijssel vindt het gebied De Driehoek/Dedemsvaart Zuid zeer geschikt voor een windenergiepark.

  Natuur en Milieu Overijssel (NMO) wil zich sterk maken voor windenergie in deze regio als er voldoende draagvlak is. Maar uit onderzoek van Loet van der Heijden van NMO blijkt dat er onvoldoende steun voor windenergie in dit gebied is. Zij heeft verschillende gesprekken gehad met belanghebbenden, onder andere met bewoners, Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) en verschillende

  ...
 • (zondag, 2 oktober 2011)
  Zuinig omspringen met onze energiebronnen en het goede voorbeeld geven. Dat was het motto afgelopen weekeinde op de mobiliteitsmarkt 'Duurzaam on the move anno 2011'. Een  initiatief van de gemeente Ommen, Hardenberg en de provincie Overijssel.
  Zij vroegen tijdens deze markt aandacht voor het zorgvuldiger leren omgaan met de huidige energiebronnen. Ook prikkelden zij de bezoeker om in de toekomst nog meer 'groene' stroom te gaan

  ...
 • Bent u ook tegen steenkoolgaswinning in onze regio?
  Na Noord Brabant worden nu ook Overijssel en Gelderland geconfronteerd met mogelijke proefboringen naar schaliegas. Eind 2009 kreeg Queensland Gas Company van de Minister van Economische Zaken al een vergunning voor proefboringen naar schaliegas in Overijssel (Salland en Twente) en Gelderland. Tegen deze vergunning loopt nog een beroepszaak. Natuur en Milieu

  ...
 • nachtvandenacht2011bannerDe Nacht van de Nacht houden wij van de Vereniging van Natuur & Milieu dit jaar op zaterdag 29 oktober, om 20.00 uur in het Natuur Informatie Centrum i.s.m. de Gemeente Ommen

  Liefhebbers van een donkere nacht kunnen dit jaar weer meedoen aan allerlei activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht op 29 oktober. De

  ...
 • Reageer vóór 18 november!!!

  Staatssecretaris Bleker heeft onlangs een concept van de nieuwe Wet Natuur openbaar gemaakt. De nieuwe wet wordt de opvolger van drie bestaande natuurwetten: de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.

  Met de nieuwe wet verliezen ruim 80 diersoorten (onder andere das, zeehond en diverse vlinders) en 100 plantensoorten (waaronder parnassia en orchideeën) hun bescherming.
  Door de nieuwe wet kan er op veel meer

  ...
 • Bij Nieuwebrug en Archemermaten wordt binnenkort door het Waterschap Regge en Dinkel het Reggedal op een natuurlijke manier ingericht. Het doel is 'een dynamisch en veerkrachtig watersysteem', waarbij de Regge op een natuurlijke manier buiten haar oevers kan treden.

   Deze twee nieuwe locaties zijn een vervolg op de al gerealiseerde “klimaatbuffers” bij Velderberg en het Onderland, waarbij waterberging en nieuwe natuur worden gerealiseerd.

  De Beneden Regge krijgt bij

  ...
 • Hebt u ook commentaar geleverd op het wetsvoorstel nieuwe natuur? En was u tegen deze nieuwe wet? Dan behoort u tot de meerderheid van het Nederlandse publiek die de plannen verwerpt van staatssecretaris Henk Bleker voor een nieuwe wet Natuur.

  Uit de publieksenquête die Natuurmonumenten op 9 november lanceerde bleek dat de overgrote meerderheid van de bijna 24.000 respondenten het hiermee eens is. Zo zien negen van de tien mensen niets in het voorstel om de recreatieve jacht op ree,

  ...
 • Zondag, 11 december, 2011.

  Binnen drie dagen nadat het plan bekend was gemaakt hadden al meer dan 10.000 natuurliefhebbers een boom gekocht als protest tegen de nieuwe Natuurwet van staatssecretaris Bleker. Het initiatief is afkomstig van de partij van de Dieren samen met een natuurbeschermingsinstantie. Zij willen het groeiende protest tegen de nieuwe natuurwet omzetten in een protestbos.

  In Vroege Vogels werd op 11 decembe 2011 aan dit item veel aandacht geschonken. Tijdens

  ...
 • Onze Vereniging heeft tijdens de vergadering van de Raadscommissie op 19 januari ingesproken over het nieuwe Bomenbeleidsplan 2012-2024 van Ommen. En daar was alle reden voor.

  In het nieuwe Bomenbeleidsplan ontbreekt namelijk het meest essentiële onderdeel, te weten:  een kaart of lijst waarop alle waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente Ommen staan aangegeven. De gehanteerde lijst van beschermingswaardige bomen stamt van vóór 2005 en heeft alléén betrekking op

  ...

Zoeken