Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

20 sept
21 sept
Excursie Dwingelderveld
21 september 2019 9:00
26 okt
Nacht van de nacht 2019
26 oktober 2019 19:30 - 22:00
23 nov
Speuren naar sporen met Arend Spijker
23 november 2019 14:00

Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • De Stichting Lonnekerberg zet zich al geruime tijd in voor het behoud van het unieke stukje natuur op die Lonnekerberg. Het is er ongekend stil en de biodiversiteit is groot. Nu heeft de gemeente het plan om op de flank van de Lonnekerberg een terrein voor zware industrie en evenementen toe te staan. Dit zal tot gevolg hebben dat de rust verdwenen is en ook de biodiversiteit als gevolg van lawaai en vervuiling er onder te lijden zal hebben.
  De stichting is een ...

 • Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

    

          Bijen op krokus (foto Hein

  ...
 • Ballonnen oplaten tijdens de Koningsdag in Ommen is een traditie. Maar wat begint als een mooi feest, eindigt vaak als een natuur- en milieuprobleem. Aan dat probleem wil de Oranjevereniging Ommen wat doen. Zij bedacht een prima alternatief voor het oplaten van de ballonnen door de kinderen.


  Foto: Vroege Vogels/bnnvara


  Ballonnen belanden vaak als zwerfafval in het

  ...
 • Op woensdag 9 mei zal de heer Herman Menkveld uit Olst een lezing geven over agrarisch natuurbeheer. Het thema is 'Natuurlijk verbinden en Collectief denken'.

  Het akkerbouwbedrijf van Herman Menkveld en zijn zoon Jan is sinds 2000 overgegaan op de biologische wijze van het produceren van verschillende soorten graan, korrelmaïs en aardappels. "De natuur staat centraal, maar we hebben ook een duidelijk verdienmodel," laat Menkveld weten, "Daarin hebben we onze weg

  ...
 • De randen van de graanakker in de Ommermars staan nu volop in bloei. Dat is het resultaat van de bloemeninzaai-actie georganiseerd door het Burgerinitiatief Ommermars.

  Op 28 maart j.l. werden door een 70 tal scholieren van CBS Het Koloriet en Landstede/Kinderopvang de randen van de graanakker langs het fietspad Zuidermarsweg ten zuiden van de woonwijk De Dante in Ommen, ingezaaid met een inlands bloemenmengsel. Het resultaat mag er zijn. Een zee van bloemen begroet niet alleen de

  ...
 •  

  Onlangs werd gevolg gegeven aan het aanbod van onze vereniging aan burgemeester Hans Vroomen en zijn vrouw tijdens de Nieuwjaarreceptie: een excursie door een van de meest bijzondere gebieden van Ommen.

  Bij een kop de koffie, geserveerd met aardbeiengebak vertelde voorzitter Hein Kuijper over de vereniging, de activiteiten en de doelstellingen. Enkele bestuursleden

  ...
 • Omdat het dit jaar het Jaar van de Ommerschans is leek het ons een mooie gelegenheid om de Nacht van de Nacht in de Ommerschans te organiseren. We werkten de laatste jaren al samen met leden van IVN Den Ham/Vroomshoop en zij wilden ook dit jaar wel een bijdrage leveren, al is het voor hen een beetje uit de buurt. We hebben contact gezocht met de stichting die de promoties en

  ...
 • Dit jaar vond onze Nacht van de Nacht plaats op de Ommerschans. Dit omdat 2018 het Jaar van de Ommerschans was. De Kolonie van Weldadigheid, waar Ommerschans deel van uitmaakte, werd precies 200 jaar geleden opgericht.

  De laatste jaren werd de Nacht van de Nacht georganiseerd in het Eerder Achterbroek in samenwerking met IVN Den Ham/Vroomshoop. Nu waren Staatsbosbeheer, de Stichting Jaar van de Ommerschans, Julian Overweg, nachtvlinderdeskundige uit Hardenberg, Cees Zoon,

  ...
 • Op 1 december om 2 voor 12 luiden door heel Nederland kerken, gemeenten etc. , samen met Greenpeace, de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Ommen, maar door het hele land wordt letterlijk de noodklok geluid. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de

  ...
 • Ons landschap verandert ongemerkt en zienderogen. Waar maak jij je zorgen over? Welke veranderingen in het landschap zie je? Wat vind jij van windmolens, zonneweides en megastallen? Wat vind jij van het landschap in Overijssel? En hou houden we onze provincie mooi en levend?

  Natuurmonumenten organiseert de nationale Landschap Enquête om te horen hoe jij daar

  ...
 • Op woensdag 27 maart is met de ondertekening van een intentieverklaring door Staatsbosbeheer, Stichting Heidehof, Burgerinitiatief Ommermars, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel het startschot gegeven voor de realisering van het natuurbelevingsproject Ommermars.

  Gedeputeerde Hester Maij, regiodirecteur Staatsbosbeheer Herman Brink, Bert Speulman van Stichting Heidehof en Nettie Aarnink dagelijks bestuurder van Waterschap Vechtstromen, zaaiden onder het motto “wie

  ...
 • Op 13 en 14 april 2019 organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling.
  In Nederland komen bijna 360 soorten wilde bijen voor. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen. Jij komt toch ook in actie voor de wilde bij!!!

   

   

   foto Hein Kuijper

  De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook

  ...

Zoeken