Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • (Uit: Vogelbescherming en Natuurmonumenten)

  De 12 groene organisaties hebben een open brief gestuurd naar Frans Timmermans omtrent het nieuwe voorstel over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met dit voorstel houdt Europa vast aan een systeem van intensieve landbouw. Dit moet van tafel. De organisaties willen met de brief aan Timmermans hem een hart onder de riem steken om door te zetten met zijn mooie Green Deal.

  Open brief aan Frans Timmermans - Geplaatst op 9

  ...
 • (Uit: https://www.destentor.nl/dalfsen/hengelaars-juichen-om-vangst-van-vette-zeeforel-bij-dalfsen-de-vecht-als-eldorado-voor-vissers~a03f27a9/

  De aanleg van vispassages

  ...
 • Atelier Overijssel heeft een verkenning uitgevoerd naar de waarden van bomen en de kansen die bomen bieden voor de kwaliteit van hun omgeving. Net als de rest van Nederland staat ook Overijssel voor grote uitdagingen: CO2 uitstoot, klimaatadaptatie, biodiversiteit, plattelands-economie, gezondheid, energietransitie en het woon- en leefklimaat roepen om aandacht. Bomen spelen hier een belangrijke rol in. Ook Overijssel werkt aan een bomenstrategie inclusief het planten van 1,1 miljoen

  ...
 • De energiebelasting wordt steeds meer gebruikt als instrument om duurzamer energieverbruik te stimuleren. Dit heeft tot gevolg dat in 2021 voor een gemiddeld huishouden de energiebelasting op gas stijgt met bijna € 26 (4,7 %) en op elektriciteit met € 13 daalt (3,5 %). De energiebelasting op gas wordt de komende jaren steeds hoger. Met deze maatregel wil het kabinet het gasverbruik onder huishoudens verder terugdringen. Dit betekent in de toekomst een hogere energierekening voor huishoudens

  ...
 • Het weer in Nederland wordt extremer. Veel tuinen zijn versteend. De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Er zit maar een ding op: onze ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat geldt ook voor tuinen. We geven je een aantal tips.

  • Doe mee met actie Steenbreek: tegels eruit, groen erin
   Hoe minder betegeling hoe beter. Maar, dat betekent niet dat er helemaal geen tuintegels meer
  ...
 •  

  (Ontleend aan:  https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/stikstofuitstoot-nederland-hoe-zit-het/)

  1. Uitstoot
  Na de corona-uitbraak lijkt het stil rondom de stikstofcrisis. De praktijk is anders; het kabinet blijft bezig met beleid. Maar is de

  ...
 • UIT: Natuurmonumenten/bericht Santie de Haas/persvoorlichter

  Een schril contrast: op 20 oktober maakte de Europese Commissie bekend dat de staat van de natuur in Europa een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Maar een dag later stemde het Europees Parlement en de Europese Raad van Landbouwministers tegen de transitie naar een duurzame landbouw. Weg de Green Deal van Timmermans. Een zwarte dag voor natuur en milieu!
  De landbouwministers en het Europees Parlement in

  ...
 • Uit: Natuur en Milieu Overijssel, Nieuwsbrief 28 oktober 2020.

   

  Het gaat slecht met de bijen in Nederland. En in Overijssel is dat helaas niet anders. In de overtuiging het tij te keren, is daarom de Bijenbeweging Overijssel opgezet. De bijenbeweging zet zich in om Overijssel weer een plek te maken waar het goed toeven is voor de bij. Hoe? Door bijenplekken te creëren!

   bijenopcrocus...

 • Wat kunt u nog meer doen naast het ondertekenen van onze petitie “Geen bollengif in Ommens drinkwater”:

  • Praat met uw familie, buren, vrienden en kennissen. Geef hen een kopie van dit verhaal of mail het naar hen met het verzoek de petitie te tekenen op onze
  ...
 • Steun de petitie 'Geen bollengif in Ommens drinkwater'.

  De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

  Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van bollentelers KAVB en drinkwaterbedrijf Vitens zeggen dat de proef veilig is. Dat is echter niet waar. De

  ...
 • Gevaarlijk experiment
  De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

  Waarom een slecht idee
  Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van bollentelers KAVB en drinkwaterbedrijf Vitens zeggen dat de proef veilig is. Echter, de Nederlandse Voedsel en

  ...
 • Van de 37.000 hectare nieuw bos die minister Schouten van Landbouw en de provincies in 2030 in heel Nederland, willen hebben, komt ook een deel in Overijssel. Er wordt een plan gemaakt waarin staat waar en wanneer in Overijssel nieuw bos of bomen in het landschap worden aangelegd.

     

  Gedeputeerde Ten Bolscher (Overijssel): “Ook toekomstige generaties moeten kunnen genieten van gezond en veelzijdig

  ...
 • In het gesprek van 11 december j.l. met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten roepen de gezamenlijk landelijke natuur- en milieuorganisaties het kabinet op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders.
  Als we de stikstofcrisis nu goed aanpakken, dan helpt dat ook het klimaat. Hiervoor doen de organisaties concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de

  ...
 • (Door onze voorzitter uitgesproken tijdens de Raadscommissievergadering van Ommen op donderdag 10 oktober 2019.)

   onderwerp : pilot Bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden

  "Geachte voorzitter, wethouder en leden van de gemeenteraad,

  Het voorstel betreft een pilot onder voorwaarden te starten waarin het is toegestaan bollenteelt en akkerbouwmatige sierteelt in de grondwaterbeschermingsgebieden in zone Ao (agrarisch gebied met landschappelijke

  ...
 • Op zaterdag 26 oktober vindt voor de 15e keer in Nederland de Nacht van de Nacht plaats. Dit jaarlijkse evenement is erop gericht mensen bewust te maken van het feit dat het bijna nergens meer helemaal donker wordt. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor mensen, dieren en planten. In samenwerking met de Kinderboerderij Ommen organiseren we deze keer de Nacht van de Nacht in het Laarbos. 

  ...

 • Op donderdag 17 oktober komt de bekende ecoloog Hugh Jansman op verzoek van onze vereniging naar Ommen voor een presentatie over het leven van edelhert en wolf. Hij zal ingaan op de vraag of er kansen liggen voor deze grote zoogdieren in het Vechtdal.

  Hugh Jansman is een geboren en getogen Sallander. Sinds 1999 is hij werkzaam als ecoloog bij Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Op het gebied van zoogdieren heeft hij zich gespecialiseerd in otter, wolf, hert, zwijn

  ...
 • Uit een tussentijdse rapportage van het project ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ zijn op een proeflocatie met natuurlijke vijanden in de gemeente Westerveld 80% minder nesten aangetroffen dan op de controlelocatie. Op de proeflocatie werd bijna 90% van de nesten van de eikenprocessierups leeg of aangevreten.

   

  Nest Eikenprocessierups (foto Hein Kuijper)

  Door

  ...
 • Naar aanleiding van een lezing bij Natuur en Milieu de Vechtstreek over de Markerwadden vonden Betty van Leeuwen, Machteld Oudshoorn en ik het een goed plan dit unieke natuur-herstelproject in het Markermeer snel eens te bezoeken. Ik schrijf `snel` omdat wij de vijf nieuwe eilanden graag wilden zien nu de eilanden nog maar net klaar zijn. Boven en onder water ontwikkelt zich namelijk langzaam een nieuw natuurgebied.

  De Markerwadden zijn alleen te bereiken met een boot. Tot onze

  ...
 • Op 13 en 14 april 2019 organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling.
  In Nederland komen bijna 360 soorten wilde bijen voor. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen. Jij komt toch ook in actie voor de wilde bij!!!

   

   

   foto Hein Kuijper

  De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook

  ...

Zoeken