Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

20 sept
Lezing over het boeiende leven van paddenstoelen
Datum 20 september 2022 20:00
19 nov
Speuren naar sporen met Arend Spijker
19 november 2022 13:30
23 jan
Lezing over vleermuizen
23 januari 2023 20:00
14 mrt

Landschap en milieu

Deze milieu werkgroep is speciaal gericht op de bescherming van natuur en milieu. De werkgroep volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

 • Vaartocht met Arend spijker op de Wieden

  En daar stonden we dan, 10 dagen na de lezing, met trillende benen op het trilveen! Dat was een aparte ervaring: lopen over water, midden in de jungle van De Wieden! Eén ding is zeker: zonder waterdichte schoenen hield je geen droge voeten. De flora op het trilveen was fantastisch! We vonden er veel moeraskartelblad, echte koekoeksbloemen, dotterbloemen en tot onze grote vreugde ook nog een paar moerasviooltjes. Een moerasviooltje treffen we namelijk zelden aan. De soort komt van nature

  ...
 • Impressie vogelkundige waarden Vecht

  Johan Poffers heeft een impressie gemaakt van de vogelkundige waarden van de Vecht. Hij toont watervogels en trekvogels die gebruik maken van de Vecht.

  Klik op onderstaande afbeelding om de automatische presentatie te bekijken.

   

    

  ...
 • Overijsselse vrijwilligersprijs 2021 voor onze vereniging

  Afgelopen vrijdag 3 december, was het Nationale Vrijwilligersdag in Ommen. Als vertegenwoordigers van alle vrijwilligers binnen onze vereniging, werden Hein Kuijper en Arend Spijker verrast met de ‘groene’ vrijwilligersprijs, die werd uitgereikt in de gemeente Ommen.

  De prijs werd overhandigd door het provinciale statenlid Luuk Folkerts (provincie Overijssel) en Leander Broere (Natuur en Milieu Overijssel).
  Er werden mooie woorden gesproken over onze brede, groene activiteiten,

  ...
 • Zonnevelden in Ommen?

  De gemeente Ommen werkt toe naar energieneutraal in 2050. Dat betekent dat alle energie die in de gemeente wordt verbruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt. Men stelt voor stap voor stap van het aardgas af te gaan, in te zetten op energiebesparing en ons voor te bereiden op de verschillende klimaatveranderingen.

  In het concept beleidsdocument 'Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025' geeft de gemeente Ommen aan hoe zij denkt om te gaan met initiatieven voor opwek

  ...
 • Ecoduct Vlierbelten

  Op de N340 bij Varsen is een begin gemaakt met de aanleg van het ecoduct Vlierbelten. Door de komst van het ecoduct worden de grote bos- en natuurgebieden gelegen aan weerszijde van de N340 via het ecoduct met elkaar verbonden. Zo ontstaat een veilige verbinding voor grote en kleine dieren, zoals reeën, dassen en hagedissen.

   

  Voorbeeld ecoduct Varsen /foto  Hein Kuijper 

  ...
 • Nieuwe nevengeul bij Junne: natuur- en waterwinst

  De Overijsselse Vecht is bij Junne verlengd met een nevengeul van meer dan 3 km. Ook is een nieuwe meander gegraven en zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarmee wordt niet alleen de waterveiligheid gediend en de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn (KRW) bereikt, maar ontstaat ook veel natuurwinst. Rivierkundige processen als erosie, sedimentatie en aanzanding en de daaraan gebonden organismen krijgen meer kansen. Het biedt een nieuwe leefomgeving voor tal van soorten

  ...
 • Stand van zaken bollenteelt in drinkwaterwingebieden

   Lelies /foto Stichting Bollenboos

  We wachten nog steeds op een definitief standpunt van het college van B en W over deze kwestie. We weten nog niet wanneer het onderwerp in de raadscommissievergadering besproken zal worden. Tot nu toe is dat niet gebeurd.

  Wel heeft het college een besloten ‘informatiebijeenkomst’ voor de raad georganiseerd om verschillende

  ...
 • Teken ook voor een natuurvriendelijk Europees landbouwbeleid

  (Uit: Vogelbescherming en Natuurmonumenten)

  De 12 groene organisaties hebben een open brief gestuurd naar Frans Timmermans omtrent het nieuwe voorstel over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met dit voorstel houdt Europa vast aan een systeem van intensieve landbouw. Dit moet van tafel. De organisaties willen met de brief aan Timmermans hem een hart onder de riem steken om door te zetten met zijn mooie Green Deal.

  Open brief aan Frans Timmermans - Geplaatst op 9

  ...
 • Zeeforel in de Overijsselse Vecht

  (Uit: https://www.destentor.nl/dalfsen/hengelaars-juichen-om-vangst-van-vette-zeeforel-bij-dalfsen-de-vecht-als-eldorado-voor-vissers~a03f27a9/

  De aanleg van vispassages

  ...
 • De Boom in Overijssel

  Atelier Overijssel heeft een verkenning uitgevoerd naar de waarden van bomen en de kansen die bomen bieden voor de kwaliteit van hun omgeving. Net als de rest van Nederland staat ook Overijssel voor grote uitdagingen: CO2 uitstoot, klimaatadaptatie, biodiversiteit, plattelands-economie, gezondheid, energietransitie en het woon- en leefklimaat roepen om aandacht. Bomen spelen hier een belangrijke rol in. Ook Overijssel werkt aan een bomenstrategie inclusief het planten van 1,1 miljoen

  ...
 • Eenvoudige tips om je energierekening flink omlaag te krijgen

  De energiebelasting wordt steeds meer gebruikt als instrument om duurzamer energieverbruik te stimuleren. Dit heeft tot gevolg dat in 2021 voor een gemiddeld huishouden de energiebelasting op gas stijgt met bijna € 26 (4,7 %) en op elektriciteit met € 13 daalt (3,5 %). De energiebelasting op gas wordt de komende jaren steeds hoger. Met deze maatregel wil het kabinet het gasverbruik onder huishoudens verder terugdringen. Dit betekent in de toekomst een hogere energierekening voor huishoudens

  ...
 • Tips om je tuin klimaatbestendig te maken

  Het weer in Nederland wordt extremer. Veel tuinen zijn versteend. De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Er zit maar een ding op: onze ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat geldt ook voor tuinen. We geven je een aantal tips.

  • Doe mee met actie Steenbreek: tegels eruit, groen erin
   Hoe minder betegeling hoe beter. Maar, dat betekent niet dat er helemaal geen tuintegels meer
  ...
 • Hoe zit het met de stikstofuitstoot in Nederland?

   

  (Ontleend aan:  https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/stikstofuitstoot-nederland-hoe-zit-het/)

  1. Uitstoot
  Na de corona-uitbraak lijkt het stil rondom de stikstofcrisis. De praktijk is anders; het kabinet blijft bezig met beleid. Maar is de

  ...
 • EU tegen transitie van duurzame landbouw

  UIT: Natuurmonumenten/bericht Santie de Haas/persvoorlichter

  Een schril contrast: op 20 oktober maakte de Europese Commissie bekend dat de staat van de natuur in Europa een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Maar een dag later stemde het Europees Parlement en de Europese Raad van Landbouwministers tegen de transitie naar een duurzame landbouw. Weg de Green Deal van Timmermans. Een zwarte dag voor natuur en milieu!
  De landbouwministers en het Europees Parlement in

  ...
 • Steeds meer bijenplekken in Overijssel

  Uit: Natuur en Milieu Overijssel, Nieuwsbrief 28 oktober 2020.

   

  Het gaat slecht met de bijen in Nederland. En in Overijssel is dat helaas niet anders. In de overtuiging het tij te keren, is daarom de Bijenbeweging Overijssel opgezet. De bijenbeweging zet zich in om Overijssel weer een plek te maken waar het goed toeven is voor de bij. Hoe? Door bijenplekken te creëren!

   bijenopcrocus...

 • Pilot bollenteelt: welke acties kunt u ondernemen?

  Wat kunt u nog meer doen naast het ondertekenen van onze petitie “Geen bollengif in Ommens drinkwater”:

  • Praat met uw familie, buren, vrienden en kennissen. Geef hen een kopie van dit verhaal of mail het naar hen met het verzoek de petitie te tekenen op onze
  ...
 • Petitie Geen bollengif in Ommens drinkwater

  Steun de petitie 'Geen bollengif in Ommens drinkwater'.

  De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

  Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van bollentelers KAVB en drinkwaterbedrijf Vitens zeggen dat de proef veilig is. Dat is echter niet waar. De

  ...
 • Geen bollengif in ons drinkwater!

  Gevaarlijk experiment
  De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

  Waarom een slecht idee
  Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van bollentelers KAVB en drinkwaterbedrijf Vitens zeggen dat de proef veilig is. Echter, de Nederlandse Voedsel en

  ...
 • Meer bos in Overijssel

  Van de 37.000 hectare nieuw bos die minister Schouten van Landbouw en de provincies in 2030 in heel Nederland, willen hebben, komt ook een deel in Overijssel. Er wordt een plan gemaakt waarin staat waar en wanneer in Overijssel nieuw bos of bomen in het landschap worden aangelegd.

     

  Gedeputeerde Ten Bolscher (Overijssel): “Ook toekomstige generaties moeten kunnen genieten van gezond en veelzijdig

  ...
 • Benut stikstofcrises als kans voor natuur en álle Nederlanders

  In het gesprek van 11 december j.l. met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten roepen de gezamenlijk landelijke natuur- en milieuorganisaties het kabinet op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders.
  Als we de stikstofcrisis nu goed aanpakken, dan helpt dat ook het klimaat. Hiervoor doen de organisaties concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de

  ...

Zoeken